NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 1. čistilec objektov
 2. gradbinec
 3. ličar
 4. monter električnih naprav
  (program za dijake z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju)
 5. obdelovalec kovin
 6. obdelovalec kovin
  (program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri)
 7. obdelovalec lesa
 8. pomočnik elektrikarja
 9. pomočnica gospodinje-oskrbnice
 10. pomočnik kmetovalca
 11. pomočnik konfekcionarja
 12. pomočnik mesarja
 13. pomočnik peka in slaščičarja
 14. pomočnik steklarja
 15. pomočnik v živilstvu
 16. tesar opažev
 17. upravljalec gradbene mehanizacije