POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

  1. gostinsko-turistični tehnik
  2. gostinsko-turistični tehnik SI
  3. konfekcijski modelar
  4. lesarski tehnik
  5. tehnik zdravstvene nege
  6. vrtnarski tehnik
  7. živilski tehnik
  8. živilski tehnik operater