SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - šolska organizacija

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 1. bolničar-negovalec
 2. bolničar-negovalec SI
 3. cvetličar
 4. elektrikar-elektronik
 5. elektrikar-energetik
 6. farmacevtski procesničar
 7. gozdar
 8. izdelovalec obutve
 9. kmetovalka-gospodinja
 10. kmetovalec
 11. oskrbnik
 12. šivilja-krojač
 13. vrtnar
 14. vzdrževalec tekstilij