SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 1. aranžerski tehnik
 2. ekonomski tehnik
 3. ekonomski tehnik (gibalno ovirani)
 4. ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)
 5. ekonomski tehnik (DV)
 6. ekonomski tehnik (IS)
 7. ekonomski tehnik (SI)
 8. farmacevtski tehnik
 9. fotografski tehnik
 10. geodetski tehnik
 11. gostinski tehnik
 12. gostinski tehnik (SI)
 13. gozdarski tehnik
 14. gradbeni tehnik
 15. grafični tehnik
 16. kemijski tehnik
 17. kmetijski tehnik
 18. kozmetični tehnik
 19. laboratorijski tehnik
 20. ladijski strojni tehnik (SI)
 21. lesarski tehnik
 22. medijski tehnik
 23. plovbni tehnik (SI)
 24. predšolska vzgoja
 25. prometni tehnik
 26. prometni tehnik (SI)
 27. rudarski tehnik
 28. tehnik optik
 29. tehnik zdravstvene nege
 30. tehnik zdravstvene nege (SI)
 31. turistični tehnik
 32. turistični tehnik (SI)
 33. veterinarski tehnik
 34. vrtnarski tehnik
 35. zobotehnik
 36. živilski tehnik