BORUT DOBNIKAR, uni.dipl.sociolog

Državni podsekretar na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Sektor za srednje šolstvo