DR. ZDENKO MEDVEŠ

Redni profesor za zgodovino pedagogike in šolstvo ter teorijo vzgoje na Filozofski fakulteti v Ljubljani