NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 1. čistilec objektov
 2. gradbinec
 3. ličar
 4. monter električnih naprav (gibalno ovirani)
 5. obdelovalec kovin
 6. obdelovalec kovin (gluhi in naglušni)
 7. obdelovalec kovin (SI)
 8. obdelovalec lesa
 9. obdelovalec lesa (gluhi in naglušni)
 10. pomočnik elektrikarja
 11. pomočnica gospodinje-oskrbnice
 12. pomočnik kmetovalca
 13. pomočnik konfekcionarja
 14. pomočnik konfekcionarja (gluhi in naglušni)
 15. pomočnik mesarja
 16. pomočnik peka in slaščičarja
 17. pomočnik steklarja
 18. pomočnik v živilstvu
 19. tesar opažev
 20. upravljalec gradbene mehanizacije