POKLICNI TEČAJI

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

  1. ekonomsko-komercialni tehnik
  2. elektrotehnik računalništva
  3. farmacevtski tehnik
  4. gostinski tehnik
  5. medijski tehnik
  6. predšolska vzgoja
  7. tekstilni tehnik
  8. turistični tehnik