POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 1. ekonomski tehnik
 2. ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)
 3. ekonomski tehnik (gibalno ovirani)
 4. ekonomski tehnik (DV)
 5. ekonomski tehnik (IS)
 6. ekonomski tehnik (SI)
 7. elektrotehnik elektronik
 8. elektrotehnik energetik
 9. gostinsko-turistični tehnik
 10. gostinsko-turistični tehnik (SI)
 11. grafični tehnik (gluhi in naglušni)
 12. konfekcijski modelar
 13. konfekcijski tehnik
 14. konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni)
 15. lesarski tehnik
 16. lesarsi tehnik (gluhi in naglušni)
 17. medijski tehnik (gluhi in naglušni)
 18. rudarski tehnik
 19. strojni tehnik
 20. strojni tehnik (gluhi in naglušni)
 21. strojni tehnik (SI)
 22. tehnik zdravstvene nege
 23. tekstilni tehnik
 24. vrtnarski tehnik
 25. živilski tehnik
 26. živilski tehnik operater