ANTON SLANC, prof.

Svetovalec vlade na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Sektor za srednje šolstvo

 

Župančičeva 6

1000 Ljubljana

tel: 01/ 478 52 99

elektronski naslov: anton.slanc@gov.si