SEZNAM JAVNO-VELJAVNIH IZOBRAŽEVNIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV SREDNJEŠOLSKE IZOBRAZBE

(stanje v šolskem letu 2003/2004)

Legenda:

(ds) – izobraževalni program se izvaja samo v dualni organizaciji

(SI) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,

(IS) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,

(DV) – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju,

(gibalno ovirani) – izobraževalni program je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),

(slepi in slabovidni) - izobraževalni program je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni),

(gluhi in naglušni) – izobraževalni program je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni z govorno-jezikovnimi težavami).

(m1) - izobraževalni program je vključen v model skupnega izvajanja v strojništvu,

(m1; SI) - izobraževalni program je vključen v model skupnega izvajanja v strojništvu in je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,

(m2; DV) - izobraževalni program je vključen v model skupnega izvajanja na narodno mešanem območju in je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku,

(m2; IS) - izobraževalni program je vključen v model skupnega izvajanja na narodno mešanem območju slovenske Istre in je prilagojen za izvajanje v italijanskem učnem jeziku,

k – izobraževalni programi s podaljšano veljavnostjo, imenovani tudi preoblikovani oziroma »konvertirani« izobraževalni programi.

n - novi oziroma prenovljeni izobraževalni programi (izpisani so s krepko pisavo).

+ (SI, IS, DV) – izobraževalni program s podaljšano veljavnostjo (ali samo del izobraževalnega programa: za posamezni poklic) je prilagojen tudi za izvajanje na narodno mešanem območju,

+ (p) – izobraževalni program s podaljšano veljavnostjo (ali samo del izobraževalnega programa: za posamezni poklic) je prilagojen tudi za dijake s posebnimi potrebami.

* v označenem letniku se izobraževalni program ne izvaja za mladino, ker ni bil razpisan ali pa ni bilo dovolj prijavljenih kandidatov

POJASNILA

 1. Izobraževalni programi s podaljšano veljavnostjo so bili sprejeti še po prejšnjih predpisih in nato leta 1998 usklajeni z veljavnimi. Preoblikovana je bila večina izobraževalnih programov srednjega poklicnega, tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja (krajše: srednjega strokovnega izobraževanja) ter poklicno-tehniškega izobraževanja.
 2. Iz preglednic je razvidna tudi zamenjava preoblikovanih izobraževalnih programov (z oznako k) z novimi (z oznako n).
 3. Novi prilagojeni izobraževalni programi (SI, IS, DV in za dijake s posebnimi potrebami) so sprejeti kot samostojni izobraževalni programi.
 4. Navedba (k) se praviloma nanaša na izobraževalni program s podaljšano veljavnostjo za vse poklice v izobraževalnem programu, v nekaterih primerih pa na posamezni poklic.
 5. Samo v novih izobraževalnih programih navajamo moško in žensko obliko pri nazivih poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe.
 6. Izobraževanje po izobraževalnih programi nižjega poklicnega izobraževanja traja praviloma dve leti in pol; tretji letnik traja le pol šolskega leta.
 7. Prilagojeni izobraževalni programi za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni, slepi in slabovidni) so praviloma podaljšani od pol leta (nižje poklicno izobraževanje) do enega leta(srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje).
 8. Poklicni oziroma maturitetni tečaj traja eno leto.
 9. V besedilu praviloma uporabljamo namesto izobraževalni program skrajšano ime: program.

A. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  

B. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (šolska in dualna organizacija)

C. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Č. POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

D. POKLICNI TEČAJI

E. GIMNAZIJE

F. STROKOVNE GIMNAZIJE

G. MATURITETNI TEČAJ

H. GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL

 

 

A. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Z. št.

PROGRAM

Sprejem programa (Uradni list)

PROGRAMI PO LETNIKIH
š.l. 2003/2004

1.

2.

3.

1.

Čistilec objektov**

12/01

n
*

n
*

n
*
2.

Gradbinec

69/98

n

n

n

3.

Ličar

69/98

n

n

n

4. 

Monter električnih naprav (gibalno ovirani)

69/98

n

n

n

5. 

Obdelovalec kovin

69/98

n

n

n

6. 

Obdelovalec kovin (gluhi in naglušni)

52/03

n

   
7. 

Obdelovalec kovin (SI)

1/00

n

n

n

8. 

Obdelovalec lesa

69/98

n

n

n

9. 

Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni)

1/00

n

   
10. 

Pomočnica gospodinje-oskrbnice

69/98

n

n

n

11. 

Pomočnik elektrikarja

69/98

n

n

n

12. 

Pomočnik kmetovalca

69/98

n

n

n

13. 

Pomočnik konfekcionarja

69/98

n

n

n

14. 

Pomočnik konfekcionarja (gluhi in naglušni)

52/03

n

   
15. 

Pomočnik mesarja

69/98

n

n

n

16. 

Pomočnik peka in slaščičarja

69/98

n

n

n

17. 

Pomočnik steklarja

69/98

n

n

n

18. 

Pomočnik v živilstvu

35/00

n

n

n

19. 

Tesar opažev

69/98

n

n

n

20. 

Upravljalec gradbene mehanizacije

69/98

n

n

n

(**) Dveletni Izobraževalni program.

B. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (šolska in dualna organizacija)

Z. št.

Program

Sprejem programa (Uradni list)

PROGRAMI PO LETNIKIH
š.l. 2003/2004

1.

2.

3.

1.

Administrator

52/03

n

   
2. 

Administrator (gibalno ovirani)

52/03

n

   
3. 

Administrator (IS)

 

n

   
4. 

Administrator (SI)

52/03

n

   
5. 

Administrator (slepi in slabovidni)

52/03

n

   
6. 

Avtoklepar (ds)

49/97

 

n

n

7.

Avtoklepar (m1)

52/03

n

   
8.

Avtoklepar (m2; DV)

52/03

n
*

   
9.

Avtoklepar (m2; IS)

52/03

n
*

   
10.

Avtoklepar (m1; SI)

52/03

n

   
11.

Avtoličar

51/98, 67/00, 12/01, 23/02

 

k

k

12.

Avtoličar (ds)

12/01

 

n

n

13.

Avtoličar (m1)

52/03

n

   
14. 

Avtomehanik (ds)

49/97

 

n

n

15.

Avtomehanik (m1)

52/03

n

   
16.

Avtomehanik (m2; DV)

52/03

n

   
17.

Avtomehanik (m2; IS)

52/03

n

   
18.

Avtomehanik (m1; SI)

52/03

n

   
19. 

Bolničar negovalec

69/98

n

n

n

20.

Bolničar negovalec (SI)

1/00

n
*

n
*

n
*

21. 

Bolničar-negovalec (ds)

1/00

n
*

n
*

n
*

22.

Bolničar-negovalec (m2; DV)

52/03

n
*

   
23.

Bolničar-negovalec (m2; IS)

52/03

n
*

   
24. 

Cvetličar

12/01

n

n

n

25.

Cvetličar (ds)

69/98

n

n

n

26. 

Čipkarstvo

51/98, 67/00, 12/01, 23/02

 

k
*

k
*

27.

Črkoslikar (ds)

1/00

n
*

n
*

n
*

28. 

Dimnikar

51/98, 67/00, 12/01, 23/02, 79/03

k

k

k

29.

Elektrikar

51/98, 67/00, 12/01, 23/02 79/03

     
 • elektrikar elektronik + (p),
 •     k
 • elektrikar energetik+ (p),
 •     k
 • elektrikar telekomunikacij
 •   k k
 • elektrikar motornih vozil
 • k k k
  30.

  Elektrikar elektronik

  23/02

  n

  n

   
  31.

  Elektrikar energetik

  23/02

  n

  n

   
  32.

  Elektrikar elektronik (gibalno ovirani)

  52/03

  n

     
  33. 

  Elektrikar-energetik (ds)

  35/00

  n

  n

  n

  34.

  Farmacevtski procesničar

  1/00

  n

  n

  n

  35. 

  Finomehanik (ds)

  69/98

   

  n
  *

  n
  *

  36.

  Finomehanik (m1)

  52/03

  n

     
  37. 

  Frizer + (SI)

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02
  79/03

  k

  k

  k

  38.

  Frizer (ds)

  69/98

  n

  n

  n

  39. 

  Frizer (SI) (ds)

  1/00

  n

  n

  n

  40.

  Gostinska dela

  • kuhar + (SI) + (p)
  • natakar + (SI)
  • kuhar-natakar + (SI)

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02
  79/03

  k

  k

  k

  41. 

  Gozdar

  12/01

  n
  *

  n

  n
  *

  42.

  Gradbinec II

  • zidar
  • tesar
  • železokrivec

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  k

  43. 

  Grafičar+ (p)

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02
  79/03

  k

  k

  k

  44.

  Instalater strojnih instalacij (ds)

  69/98

   

  n

  n

  45.

  Instalater strojnih instalacij (m1)

  52/03

  n

     
  46.

  Instalater strojnih instalacij (m2; DV)

  52/03

  n

     
  47.

  Instalater strojnih instalacij (m2; IS)

  52/03

  n
  *

     
  48.

  Instalater strojnih instalacij (m1; SI)

  52/03

  n

     
  49. 

  Izdelovalec in predelovalec usnja

  • usnjar-krznar
  • usnjarski galantarist
  • usnjark krznarski konfekcionar

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k
  *

  k
  *

  50.

  Izdelovalec obutve

  35/00

  n
  *

  n
  *

  n
  *

  51. 

  Izdelovalec usnjenih in krznenih oblačil (ds)

  49/97

  n
  *

  n
  *

  n
  *

  52.

  Kamnosek (ds)

  1/00

  n

  n

  n

  53. 

  Kemijska dejavnost

  • kemik
  • keramik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  k

  54.

  Klepar-krovec (ds)

  69/98

   

  n

  n

  55.

  Klepar-krovec (m1)

  52/03

  n

     
  56.

  Klepar-krovec (m2; DV)

  52/03

  n
  *

     
  57.

  Klepar-krovec (m2; IS)

  52/03

  n
  *

     
  58.

  Klepar-krovec (m1; SI)

  52/03

  n

     
  59.

  Kmetijski mehanik

  52/03

  n

     
  60.

  Kmetijski mehanik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k
  k
  61. 

  Kmetovalec

  12/01

  n

  n

  n

  62.

  Kmetovalka - gospodinja

  44/00

  n

  n

  n

  63. 

  Konstrukcijski mehanik (ds)

  12/01

   

  n
  *

  n
  *

  64.

  Konstrukcijski mehanik (m1)

  52/03

  n

     
  65.

  Konstrukcijski mehanik (m2; DV)

  52/03

  n
  *

     
  66.

  Konstrukcijski mehanik (m2; IS)

  52/03

  n
  *

     
  67.

  Konstrukcijski mehanik (m1; SI)

  52/03

  n

     
  68. 

  Kuhar (ds)

  69/98

  n

  n

  n

  69.

  Kuhar (m2; DV)

  52/03

  n

     
  70.

  Kuhar (m2; IS)

  52/03

  n

     
  71. 

  Kuhar (SI) (ds)

  35/00

  n
  *

  n
  *

  n
  *

  72.

  Mesar (ds)

  49/97

  n

  n
  *

  n

  73. 

  Mizar (ds)

  49/97

  n

  n

  n

  74.

  Mizar (gluhi in naglušni)

  52/03

  n

     
  75. 

  Mizar in tapetnik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02
  79/03

       
 • mizar + (p)
 • k k k
 • tapetnik
 •   k
  *
  k
  76.

  Mlekar

  52/03

  n

     
  77. 

  Natakar (ds)

  69/98

  n

  n

  n

  78.

  Natakar (m2; DV)

  52/03

  n

     
  79.

  Natakar (m2; IS)

  52/03

  n

     
  80. 

  Natakar (ds) (SI)

  35/00

  n
  *

  n
  *

  n
  *

  81.

  Oblikovalec kovin (gluhi in naglušni)

  52/03

  n

     
  82.

  Oblikovalec kovin (m1)

  52/03

  n

     
   

  Oblikovalec kovin (m1;SI)

  52/03

  n

     
  83.

  Oblikovalec stekla

  52/03

  n

     
  84. 

  Orodjar (ds)

  12/01

   

  n

  n

  85.

  Orodjar (m1)

  52/03

  n

     
  86.

  Orodjar (m2; DV)

  52/03

  n
  *

     
  87.

  Orodjar (m2; IS)

  52/03

  n
  *

     
  88.

  Orodjar (m1; SI)

  52/03

  n

     
  89. 

  Oskrbnik

  69/98

  n

  n

  n

  90.

  Papirničar

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  k

  91. 

  Pečar-keramik (ds)

  12/01

  n

  n

  n

  92.

  Pečar-keramik (m2; DV)

  52/03

  n
  *

     
  93.

  Pečar-keramik (m2; IS)

  52/03

  n
  *

     
  94. 

  Pek (ds)

  1/00

  n

  n

  n

  95.

  Podjetniško poslovanje + (SI) + (IS) + (p)

  • poslovni tajnik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  k

  96. 

  Predelovalec kovin

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02
  79/03

  k

  k

  k

  97.

  Prodajalec (ds)

  35/00

  n

  n

  n

  98.

  Prodajalec (IS) (ds)

  78/00

   

  n
  *

  n
  *

  99.

  Prodajalec (m2; DV)

  52/03

  n

     
  100.

  Prodajalec (m2; IS)

  52/03

  n
  *

     
  101. 

  Prodajalec (SI) (ds)

  35/00

  n
  *

  n
  *

  n
  *

  102.

  Prodajalec (DV) (ds)

  78/00

   

  n
  *

  n
  *

  103. 

  Rudar

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  k

  104.

  Rudar

  52/03

  n

     
  105. 

  Slaščičar-konditor (ds)

  1/00

  n

  n

  n

  106. 

  Slikopleskar (ds)

  1/00

  n

  n

  n

  107.

  Slikopleskar (m2; DV)

  52/03

  n
  *

     
  108.

  Slikopleskar (m2; IS)

  52/03

  n
  *

     
  109. 

  Stavbni steklar (ds)

  69/98

   

  n
  *

  n
  *

  110. 

  Steklar

  • steklopihač,
  • brusilec kristalnega stekla,
  • stekloslikar

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  k

  111.

  Steklar

  52/03

  n

     
  112. 

  Strojni mehanik (ds)

  35/00

   

  n
  *

  n
  *

  113.

  Strojni mehanik (m1)

  52/03

  n

     
  114.

  Strojni mehanik (m2; DV)

  52/03

  n
  *

     
  115.

  Strojni mehanik (m2; IS)

  52/03

  n
  *

     
  116.

  Strojni mehanik (m1; SI)

  52/03

  n

     
  117. 

  Strojnik gradbene mehanizacije

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02,
  79/03

  k

  k

  k

  118. 

  Strojništvo

  • oblikovalec kovin+ (SI)+ (IS) + (DV)+ (p) (brusilec, rezkalec, orodjar, strugar)
  • preoblikovalec in spajalec kovin +(SI)+(p) (avtoklepar, klepar, konstrukcijski ključavničar, varilec)
  • monter in upravljalec energetskih naprav + (SI) (monter hladilnih naprav, monter klimatskih naprav, monter ogrevalnih naprav, monter plinskih naprav, monter vodovodnih naprav)
  • finomehanik in urar (finomehanik, urar)
  • mehanik vozil in voznih sredstev + (SI) + (IS) (avtomehanik)
  • strojni mehanik + (SI)(strojni mehanik)
  • zlatar-filigranist (zlatar-filigranist)

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  k

  119. 

  Šivilja-krojač

  35/00

  n

  n

  n

  120. 

  Šivilja-krojač (ds)

  1/00

  n

  n

  n

  121. 

  Šivilja-krojač (gluhi in naglušni)

  52/03

  n

     
  122. 

  Tapetnik (ds)

  69/98

  n

  n
  *

  n
  *

  123. 

  Tekstilec

  • predilec
  • pletilec + (p)
  • tkalec
  • pleminitalec

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  k

  124. 

  Telefonist

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  k

  125. 

  Tesar (ds)

  49/97

  n

  n

  n

  126. 

  Trgovec + (SI)

  • prodajalec

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02, 79/03

  k

  k

  k

  127. 

  Urar (ds)

  69/98

   

  n
  *

  n
  *

  128.

  Urar (m1)

  52/03

  n
  *

     
  129. 

  Usnjarski galantarist (ds)

  49/97

  n
  *

  n
  *

  n
  *

  130. 

  Voznik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02, 79/03

  k

  k

  k

  131. 

  Vrtnar

  35/00

  n

  n

  n

  132. 

  Vrtnar (ds)

  1/00

  n
  *

  n
  *

  n
  *

  133. 

  Vzdrževalec tekstilij

  35/00

  n
  *

  n
  *

  n
  *

  134. 

  Vzdrževalec tekstilij (ds)

  35/00

  n
  *

  n
  *

  n
  *

  135. 

  Zaključna gradbena dela

  • kamnosek
  • pečar
  • slikopleskar-črkoslikar
  • polagalec podov

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02,

   

  k

  k

  136. 

  Zidar (ds)

  49/97

  n

  n

  n

  137.

  Zidar (m2; DV)

  52/03

  n
  *

     
  138.

  Zidar (m2; IS)

  52/03

  n
  *

     
  139. 

  Zlatar (ds)

  69/98

   

  n

  n

  140.

  Zlatar (m1)

  52/03

  n

     
  141. 

  Živilec

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02, 79/03

       
 • mesar,
 •   k k
 • mlekar,
 •   k k
 • pek,
 • k k k
 • slaščičar-konditor
 • k k k

   

  C. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  Z. št.

   

  Program

   

  Sprejem programa
  (Uradni list)

  PROGRAMI PO LETNIKIH
  š.l. 2003/2004

  1.

  2.

  3.

  4.

  1.

  Aranžerski tehnik

  51/98, 67/00, 12/01

     

  k

  k

  2. 

  Aranžerski tehnik

  23/02

  n

  n

     
  3. 

  Ekonomski tehnik

  1/00

  n

  n

  n

  n

  4. 

  Ekonomski tehnik (DV)

  78/00

  n

  n

  n

  n

  5. 

  Ekonomski tehnik (gibalno ovirani)

  35/00

  n

  n

  n

  n

  6. 

  Ekonomski tehnik (IS)

  78/00

  n

  n

  n

  n

  7. 

  Ekonomski tehnik (SI)

  35/00

  n

  n

  n

  n

  8. 

  Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

  35/00

  n

  n

  n

  n

  9. 

  Elektrotehnik

  • elektrotehnik elektronik + (SI)
  • elektrotehnik energetik
  • elektrotehnik telekomunikacij
  • računalniški tehnik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  k

  k

  10. 

  Elektrotehnik elektronik

  52/03

  n

       
  11. 

  Elektrotehnik elektronik (SI)

  52/03

  n

       
  12. 

  Elektrotehnik energetik

  52/03

  n

       
  13. 

  Elektrotehnik računalništva

  52/03

  n

       
  14. 

  Elektrotehnik telekomunikacij

  52/03

  n

       
  15. 

  Farmacevtski tehnik

  12/01

  n

  n

  n

   
  16. 

  Farmacevtski tehnik

  51/98, 67/00

       

  k

  17.

  Fotograf

  51/98, 67/00

       

  k

  18.

  Fotografski tehnik

  35/00

  n

  n

  n

   
  19.

  Geodetski tehnik

  51/98, 67/00

       

  k

  20. 

  Geodetski tehnik

  12/01

  n

  n

  n

   
  21. 

  Gostinski tehnik

  35/00

  n

  n

  n

  n

  22. 

  Gostinski tehnik (SI)

  35/00

  n

  n

  n

  n

  23. 

  Gozdarski tehnik

  1/00

  n

  n

  n

  n

  24. 

  Gradbeni tehnik

  51/98, 67/00

       

  k

  25. 

  Gradbeni tehnik

  12/01

  n

  n

  n

   
  26. 

  Grafični tehnik

  35/00

  n

  n

  n

  n

  27. 

  Grafični tehnik (gluhi in naglušni)

  52/03

  n

       
  28. 

  Kemijski tehnik

  1/00

  n

  n

  n

  n

  29. 

  Kmetijski tehnik

  51/98, 67/00

       

  k

  30. 

  Kmetijski tehnik

  44/00

  n

  n

  n

   
  31. 

  Kozmetični tehnik

  1/00

  n

  n

  n

  n

  32. 

  Laboratorijski tehnik

  1/00

  n

  n

  n

  n

  33. 

  Ladijski strojni tehnik (SI)

  69/98

  n

  n
  *

  n

  n

  34. 

  Lesarski tehnik

  1/00

  n

  n

  n

  n

  35. 

  Medijski tehnik

  35/00

  n

  n

  n

  n

  36. 

  Medijski tehnik (gluhi in naglušni)

  52/03

  n

       
  37. 

  Metalurški tehnik**

  51/98, 67/00, 12/01, 79/03

  k

  *  

  k

  k

  38.

  Oblikovanje

  • grafični oblikovalec
  • industrijski oblikovalec
  • modni oblikovalec

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02, 79/03

  k

  k

  k

  k

  39. 

  Plovbni tehnik (SI)

  69/98

  n

  n

  n

  n

  40. 

  Predšolska vzgoja

  69/98

  n

  n

  n

  n

  41. 

  Prometni tehnik

  69/98

  n

  n

  n

  n

  42. 

  Prometni tehnik (SI)

  12/01

  n

  n

  n

   
  43. 

  Rudarski tehnik

  1/00

  n

  n

  n

  n

  44. 

  Steklarski tehnik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k
  *

  k
  *

  k

  45.

  Stojni tehnik +(SI) + (DV)

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  k

  k

  46. 

  Strojni tehnik

  52/03

  n

       
  47. 

  Strojni tehnik (DV)

  52/03

  n

       
  48. 

  Strojni tehnik (SI)

  52/03

  n

       
  49. 

  Tehnik kmetijske mehanizacije

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  k

  k

  50. 

  Tehnik optik

  69/98

  n

  n

  n

  n

  51. 

  Tehnik zdravstvene nege

  1/00

  n

  n

  n

  n

  52. 

  Tehnik zdravstvene nege (SI)

  1/00

  n

  n

  n

  n

  53. 

  Tekstilni tehnik

  • konfekcijski tehnik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   
  k
  *

  k

  k

  54. 

  Turistični tehnik

  35/00

  n

  n

  n

  n

  55. 

  Turistični tehnik (SI)

  35/00

  n

  n

  n

  n

  56. 

  Usnjarsko- predelovalni tehnik

  • usnjarsko- krznarski tehnik
  • usnjarsk-galantarijski tehnik
  • usnjarskokrznarsko konfekcijski tehnik
  • obutveni tehnik

  51/98, 67/00, 12/01

     

  k

  k

  57. 

  Vrtnarski tehnik

  35/00

  n

  n

  n

  n

  58. 

  Veterinarski tehnik

  1/00

  n

  n

  n

  n

  59. 

  Zobotehnik

  51/98, 67/00

       

  k

  60. 

  Zobotehnik

  12/01

  n

  n

  n

   
  61. 

  Živilski tehnik

  1/00

  n

  n

  n

  n

  (**) Veljavnost programu ni bila podaljšana za šolsko leto 2002/2003.

   

  Č. POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

  Z. št.

  Program

  Sprejem programa
  (Uradni list)

  PROGRAMI PO LETNIKIH š.l. 2003/2004

  1.

  2.

  1.

  Ekonomski tehnik

  52/03

  n

   
  2. 

  Ekonomski tehnik (DV)

  52/03

  n

   
  3. 

  Ekonomski tehnik (gibalno ovirani)

  52/03

  n

   
  4. 

  Ekonomski tehnik (IS)

  52/03

  n

   
  5. 

  Ekonomski tehnik (SI)

  52/03

  n

   
  6. 

  Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

  52/03

  n

   
  7. 

  Ekonomsko-komercialni tehnik + (p)

  • ekonomski tehnik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  8. 

  Elektrotehnik

  • elektrotehnik elektronik
  • elektrotehnik energetik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  9. 

  Elektrotehnik elektronik

  52/03

  n

   
  10. 

  Elektrotehnik energetik

  52/03

  n

   
  11. 

  Gostinsko-turistični tehnik

  12/01

  n

  n

  12. 

  Gostinsko-turistični tehnik (SI)

  12/01

  n

  n

  13. 

  Gradbeni tehnik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02, 79/03

  k

  k

  14. 

  Grafični tehnik (gluhi in naglušni)

  52/03

  n

   
  15. 

  Grafični tehnik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02, 79/03

  k

  k

  +(p; 2. letnik)**   k
  16. 

  Kmetijski tehnik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  17. 

  Kmetijsko podjetniške dejavnost

  • kmetijsko-gospodinjski tehnik
  • kmetijsko-gospodarski tehnik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02, 79/03

  k

  k

  18. 

  Konfekcijski modelar

  12/00

  n

  n

  19. 

  Konfekcijski tehnik

  52/03

  n

   
  20. 

  Konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni)

  52/03

  n

   
  21. 

  Lesarski tehnik (gluhi in naglušni)

  52/03

  n

   
  22. 

  Lesarski tehnik

  23/02

  n

  n

  23. 

  Medijski tehnik (gluhi in naglušni)

  52/03

  n

   
  24. 

  Podjetniško poslovanje

  • poslovni tehnik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  25. 

  Rudarski tehnik

  52/03

  n

   
  26. 

  Strojni tehnik

  52/03

  n

   
  27. 

  Strojni tehnik (gluhi in naglušni)

  52/03

  n

   
  28. 

  Strojni tehnik (SI)

  52/03

  n

   
  29. 

  Strojni tehnik + (SI) + (p)

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02

   

  k

  30. 

  Tehnik zdravstvene nege

  12/01

  n

  n

  31. 

  Tekstilni tehnik + (p)

  • konfekcijski tehnik

  51/98, 67/00, 12/01, 23/02,

   

  k

  32. 

  Tekstilni tehnik

  52/03

  n

   
  33. 

  Usnjarsko- predelovalni tehnik

  • usnjarskogalantarijski tehnik
  • usnjarskokrznarsko konfekcijski tehnik

  51/98, 67/00, 12/0, 23/02

   

  k

  34. 

  Vrtnarski tehnik

  23/02

  n

  n

  35. 

  Živilski tehnik

  12/01

  n

  n

  36. 

  Živilski tehnik operater

  69/98

  n

  n

  (**) Prilagojeni program (gluhi in naglušni) s podaljšano veljavnostjo samo v 2. letniku.

   

  D. POKLICNI TEČAJI

  Z. št.

  Program

   

  Sprejem programa
  (Uradni list)

  1.

  Ekonomsko-komercialni tehnik

  n

  45/97

  2. 

  Elektrotehnik računalništva

  n

  52/03

  3. 

  Farmacevtski tehnik

  n
  *

  45/97

  4. 

  Gostinski tehnik

  n
  *

  45/97, 52/03

  5. 

  Medijski tehnik

  n
  *

  52/03

  6. 

  Predšolska vzgoja

  n

  1/00

  7. 

  Tekstilni tehnik

  n
  *

  45/97

  8. 

  Turistični tehnik

  n

  45/97, 52/03

   

  E. GIMNAZIJE

  Z. št.

  Program

  Sprejem programa (Uradni list)

  PROGRAMI PO LETNIKIH
  š.l. 2003/2004

  1.

  2.

  3.

  4.

  1.

  Gimnazija

  54/98

  n

  n

  n

  n

  2. 

  Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre

  54/98

  n

  n

  n

  n

  3. 

  Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre

  54/98

  n

  n

  n

  n

  4. 

  Dvojezična slovensko madžarska gimnazija

  54/98

  n

  n

  n

  n

  5. 

  Klasična gimnazija

  54/98

  n

  n

  n

  n

  F. STROKOVNE GIMNAZIJE

  Z. št.

  Program

  Sprejem programa (Uradni list)

  PROGRAMI PO LETNIKIH
  š.l. 2003/2004

  1.

  2.

  3.

  4.

  1.

  Ekonomska gimnazija

  54/98

  n

  n

  n

  n

  2. 

  Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri

  54/98

  n

  n

  n

  n

  3. 

  Tehniška gimnazija

  54/98

  n

  n

  n

  n

  4.

  Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri

  54/98

  n

  n

  n

  n

  5.

  Umetniška gimnazija

  54/98, 5/00

   

 • Glasbena smer
  1. glasbeni stavek
  2. petje-instrument
  3. jazz-zabavna glasba

  n

  n

  n

  n

 • Plesna smer
  1. balet
  2. sodobni ples

  n

  n

  n

  n

 • Likovna smer
 • n

  n

  n

  n

 • Dramsko - gledališka smer
 • n

  n

  n

   
  6.

  Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri

  111/00

   
 • Glasbena smer
  1. glasbeni stavek
  2. petje-instrument

  n

  n

  n

  n

 • Likovna smer
 • n

  n

  n

  n

   

  G. MATURITETNI TEČAJ

  1. 

  Maturitetni tečaj

  68/98, 79/03

  2. 

  Maturitetni tečaj za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri

  6/02

   

  H. GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL

  Izobraževalni programi zasebnih šol so pridobili javno veljavnost, ko je pristojni strokovni svet ugotovil enakovredne izobrazbeni standard glede na ustrezni gimnazijski program

  Z. št. Program Pridobitev javne veljavnosti
  1.

  Program Škofijske gimnazije Vipava

  Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 17. seja, 23. 05. 1991 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998

  2. 

  Program gimnazije Želimlje

  Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998 in 55. seja 30. 01. 2003

  3. 

  Program Škofijske klasične gimnazije Ljubljana-Šentvid

  Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 4. seja 28. 01. 1993 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 9. seja 3. 7. 1997

  4. 

  program škofijske gimnazije Antona Martina Slomška

  Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 5. seja 19. 12. 1996 in 12. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 29. 1. 1998

  5. 

  Waldorfska gimnazija
  (poskus)

  Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 24. seja 14. 1. 1999