SHEMATSKI PRIKAZ SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 

POJASNILA K SHEMATSKEMU PRIKAZU

NPI - nižje poklicno izobraževanje (praviloma dve do dveinpolletno izobraževanje); 
SPI
- srednje poklicno izobraževanje (ds-dualna organizacija, š - šolska organizacija; triletno izobraževanje),
SSI - srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje (skrajšano srednje strokovno izobraževanje; štiriletno izobraževanje);
PTI - poklicno-tehniško izobraževanje (dveletno izobraževanje); 
PT
- poklicni tečaj (enoletna priprava na poklicno maturo);
GIM - gimnazija (štiriletno izobraževanje); 
MT - maturitetni tečaj (enoletna priprava na splošno maturo);
VIŠ - višje strokovno izobraževanje (dveletno izobraževanje); 
VIS
- visoko strokovno izobraževanje (praviloma triletno izobraževanje); 
UNI
- univerzitetno izobraževanje (praviloma štiriletno izobraževanje);
M(D/P) I - mojstrski (delovodski oziroma poslovodski) izpit;