SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - šolska in dualna organizacija

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 1. administrator
 2. administrator (slepi in slabovidni)
 3. administrator (gibalno ovirani)
 4. administrator IS
 5. administrator SI
 6. avtoserviser
 7. bolničar-negovalec
 8. bolničar-negovalec SI
 9. cvetličar
 10. elektrikar elektronik
 11. elektrikar elektronik(gibalno ovirani)
 12. elektrikar energetik
 13. farmacevtski procesničar
 14. gozdar
 15. izdelovalec obutve
 16. kmetijski mehanik
 17. kmetovalka-gospodinja
 18. kmetovalec
 19. mizar (gluhi in naglušni)
 20. mlekar
 21. model skupnega izvajanja izobraževalnih programov v gradbeništvu
 22. model skupnega izvajanja izobraževalnih programov v strojništvu
 23. oblikovalec kovin (gluhi in naglušni)
 24. oblikovalec stekla
 25. oskrbnik
 26. rudar
 27. steklar
 28. šivilja-krojač
 29. šivilja-krojač (gluhi in naglušni)
 30. vrtnar
 31. vzdrževalec tekstilij