SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 1. aranžerski tehnik
 2. ekonomski tehnik
 3. ekonomski tehnik (gibalno ovirani)
 4. ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)
 5. ekonomski tehnik (DV)
 6. ekonomski tehnik (IS)
 7. ekonomski tehnik (SI)
 8. elektrotehnik elektronik
 9. elektrotehnik elektronik (SI)
 10. elektrotehnik energetik
 11. elektrotehnik računalništva
 12. elektrotehnik telekomunikacij
 13. farmacevtski tehnik
 14. fotografski tehnik
 15. geodetski tehnik
 16. gostinski tehnik
 17. gostinski tehnik (SI)
 18. gozdarski tehnik
 19. gradbeni tehnik
 20. grafični tehnik
 21. grafični tehnik (gluhi in naglušni)
 22. kemijski tehnik
 23. kmetijski tehnik
 24. kozmetični tehnik
 25. laboratorijski tehnik
 26. ladijski strojni tehnik (SI)
 27. lesarski tehnik
 28. medijski tehnik
 29. medijski tehnik (gluhi in naglušni)
 30. plovbni tehnik (SI)
 31. predšolska vzgoja
 32. prometni tehnik
 33. prometni tehnik (SI)
 34. rudarski tehnik
 35. strojni tehnik
 36. strojni tehnik (DV)
 37. strojni tehnik (SI)
 38. tehnik optik
 39. tehnik zdravstvene nege
 40. tehnik zdravstvene nege (SI)
 41. turistični tehnik
 42. turistični tehnik (SI)
 43. veterinarski tehnik
 44. vrtnarski tehnik
 45. zobotehnik
 46. živilski tehnik