SHEMATSKI PRIKAZ SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

POJASNILA K SHEMATSKEMU PRIKAZU

NPI - nižje poklicno izobraževanje; (praviloma dve do dveinpolletno izobraževanje);
SPI
- srednje poklicno izobraževanje (ds-dualna organizacija, š - šolska organizacija; triletno izobraževanje);
SSI - srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje (skrajšano srednje strokovno izobraževanje; štiriletno izobraževanje);
PTI - poklicno-tehniško izobraževanje (dveletno izobraževanje);
PT
- poklicni tečaj (enoletna priprava na poklicno maturo);
GIM - gimnazija (štiriletno izobraževanje);
MT - maturitetni tečaj (enoletna priprava na splošno maturo);
VIŠ - višje strokovno izobraževanje (dveletno izobraževanje);
VIS - visoko strokovno izobraževanje (praviloma triletno izobraževanje);
UNI - univerzitetno izobraževanje (praviloma štiriletno izobraževanje);

M(D/P) I- mojstrski (delovodski oziroma poslovodski) izpit.

Prehod pod izjemnimi pogoji: zahtevane ustrezne delovne izkušnje, opravljeni izpiti ali preizkusi znanja, drugo.

Izobraževanja odraslih v shemi ni posebej prikazano. Njihovo formalno izobraževanje je podobno izobraževanju mladine. Programi, ki ne dajejo formalne izobrazbe, niso upoštevani.