SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - dualna organizacija

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 1. bolničar-negovalec
 2. cvetličar
 3. elektrikar energetik
 4. frizer
 5. frizer SI
 6. izdelovalec usnjenih in krznenih oblačil
 7. kuhar
 8. kuhar SI
 9. mesar
 10. mizar
 11. model skupnega izvajanja izobraževalnih programov na narodno mešanem območju (IS in DV)
 12. natakar
 13. natakar SI
 14. pek
 15. prodajalec
 16. prodajalec SI
 17. slaščičar konditor
 18. šivilja-krojač
 19. tapetnik
 20. usnjarski galanterist
 21. vrtnar
 22. vzdrževalec tekstilij