PROGRAMSKE NOVOSTI v šolskem letu 2004/2005 IN SPREMEMBE ŽE OBJAVLJENIH PROGRAMOV IN DRUGIH BESEDIL

PROGRAMSKE NOVOSTI V ŠOLSKEM LETU 2004/2005

Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)

Poklicni tečaji (PT)

Maturitetni tečaj (MT)

Katalogi znanja-ključne kvalifikacije za program avtoserviser

Katalogi znanja: informatika (v programih PTI)

Katalogi znanja za madžarščino (materni in drugi jezik v programih PTI)

SPREMEMBE ŽE OBJAVLJENIH PROGRAMOV IN DRUGIH BESEDIL

Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

Zap. št.

PROGRAM

Opomba

1.

POMOŽNI ADMINISTRATOR

Program je prilagojen za gibalno ovirane dijake.

Srednje poklicno izobraževanje (SPI) (šolska in dualna organizacija)

Zap. št. PROGRAM

Opomba

1.

AVTOSERVISER

Poskusno izvajanje na štirih šolah (od šolskega leta 2004/2005 do 2007/2008).

2.

Navodila za skupno izvajanje

Programi, vključeni v model skupnega izvajanja v gradbeništvu.

Šolska oziroma dualna organizacija

Izvajalec suhomontažne gradnje je nov program, drugi programi iz modela so prenovljeni in nadomeščajo doslej veljavne ustrezne programe.

3.

ELEKTRIKAR ENERGETIK (DV)

PEČAR-KERAMIK (DV)

Prilagojena programa v okviru modela skupnega izvajanja programov na narodno mešanem območju – za dvojezično izvajanje (slovensko, madžarsko).

Dualna organizacija.

PROGRAM AVTOSERVISER (srednje poklicno izobraževanje )

Zap. št.

KATALOG ZNANJA – ključne kvalifikacije

1.

SLOVENŠČINA

2.

MATEMATIKA

3.

DRUŽBOSLOVJE

4.

TUJI JEZIK

5.

NARAVOSLOVJE

6.

LIKOVNA VZGOJA

7.

ŠPORTNA VZGOJA

Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)

Zap. št PROGRAM
1.
GRAFIČNI TEHNIK
2.
MEDIJSKI TEHNIK
3.
PROMETNI TEHNIK
4.
KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK
5.
GRADBENI TEHNIK

Zap. št.

KATALOG ZNANJA

Opomba

1.

INFORMATIKA

V programih PTI.

2.

ŠPORTNA VZGOJA

170 ur, v programih PTI.

3.

MADŽARŠČINA

Materni jezik v programih PTI.

4.

MADŽARŠČINA

Materni jezik (prevod) v programih PTI.

5.

MADŽARŠČINA

Drugi jezik v programih PTI.

6.

MADŽARŠČINA

Drugi jezik (prevod) v programih PTI.

Poklicni tečaj (PT)

Zap. št.

PROGRAM Opomba

1.

EKONOMSKI TEHNIK

2.

EKONOMSKI TEHNIK (IS)

Program je prilagojen za narodno mešana območja; izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku.

3.

PROMETNI TEHNIK

Maturitetni tečaj (MT)

Zap. št.

PROGRAM

Opomba

1.

MATURITETNI TEČAJ (DV)

Maturitetni tečaj je prilagojen za dvojezično izvajanje na narodno mešanem območju (slovensko, madžarsko).

SPREMEMBE ŽE OBJAVLJENIH PROGRAMOV IN DRUGIH BESEDIL

1. Izločili smo naslednje programe srednjega poklicnega izobraževanja (dualna organizacija), ker jih nadomeščajo ustrezni novi programi iz modela v gradbeništvu:

2. V splošnih delih programov srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega izobraževanja in v poklicnih tečajih (z oznako A) smo uskladili navedbo predmetov poklicne mature in praviloma izločili oblike izpitov, ker so navedene v ustreznem predmetnem izpitnem katalogu. Vsak program smo povezali s predmetnimi izpitnimi katalogi za poklicno maturo 2005.

3. Odpravili smo tudi nekatere pomanjkljivosti in napake ali izboljšali jasnost nekaterih besedil in jih aktualizirali.

 

Anton Slanc
Urednik