POKLICNI TEČAJI

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

  1. ekonomski tehnik
  2. ekonomski tehnik (IS)
  3. elektrotehnik računalništva
  4. farmacevtski tehnik
  5. gostinski tehnik
  6. medijski tehnik
  7. predšolska vzgoja
  8. prometni tehnik
  9. tekstilni tehnik
  10. turistični tehnik