SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
(dualna organizacija in šolska organizacija)


SSRSSI - Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

A. KATALOGI ZNANJA IN IZPITNI KATALOGI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

V preglednici, objavljamo kataloge znanja in izpitne kataloge za vse programe, ki se izvajajo v šolski oziroma v dualni organizaciji, razen za programe: avtoserviser, avtokaroserist, frizer, grafični operater, mehatronik operater. Za navedene programe upoštevamo preglednico s ključnimi kvalifikacijami in izpitnimi katalogi v točki B.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA NAZIV PREDMETA ŠTEVILO UR OPOMBA
1
ANGLEŠČINA
piriporočila za program administrator
2
ANGLEŠČINA
navodila za programe z nadstandardnim številom ur
3
ANGLEŠČINA
105
dualna organizacija
4
ANGLEŠČINA
210
šolska organizacija
5
DRUŽBOSLOVJE
105
dualna organizacija
6
DRUŽBOSLOVJE
210
šolska organizacija

7

DRUŽBOSLOVJE

350

šolska organizacija
8
ITALIJANŠČINA
piriporočila za program administrator
9
ITALIJANŠČINA
210 in 350
tuji jezik; dualna in šolska organizacija (prevod)
10
ITALIJANŠČINA
210 in 315
drugi jezik; dualna in šolska organizacija (prevod)
11
ITALIJANŠČINA
315
materni jezik; šolska organizacija (prevod)
12
ITALIJANŠČINA
210
materni jezik; dualna organizacija (prevod)
13
ITALIJANŠČINA
210
materni jezik; dualna organizacija
14
ITALIJANŠČINA
315
materni jezik; šolska organizacija
15
MADŽARŠČINA II
210
drugi jezik; dualna in šolska organizacija (prevod)
16
MADŽARŠČINA I
210
materni jezik; šolska in dualna organizacija (prevod)
17
MADŽARŠČINA I
210
materni jezik
18
MADŽARŠČINA II
210
drugi jezik
19
MATEMATIKA
210
dualna in šolska organizacija
20
NARAVOSLOVJE
105
dualna in šolska organizacija
21
NEMŠČINA
105
dualna organizacija
22
NEMŠČINA
210
šolska organizacija
23
NEMŠČINA
 
priporočila za program administrator
24
SLOVENŠČINA
piriporočila za program administrator
25
SLOVENŠČINA
210
materni jezik, dualna organizacija
26
SLOVENŠČINA
210
drugi jezik; dualna organizacija
27
SLOVENŠČINA
315
materni jezik, šolska organizacija
28
SLOVENŠČINA
315
drugi jezik; šolska organizacija
29
ŠPORTNA VZGOJA
105
dualna organizacija
30
ŠPORTNA VZGOJA
132
dualna organizacija
31
ŠPORTNA VZGOJA
315
šolska organizacija
32
UMETNOST
35
dualna in šolska organizacija
33
UMETNOST
70
dualna in šolska organizacija; vrtnar, cvetličar
 


IZPITNI KATALOGI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

1
ITALIJANŠČINA
materni jezik; šolska organizacija (prevod)
2
ITALIJANŠČINA
materni jezik; dualna organizacija (prevod)
3
ITALIJANŠČINA
materni jezik; dualna organizacija
4
ITALIJANŠČINA
materni jezik; šolska organizacija
5
MADŽARŠČINA I
materni jezik; dualna in šolska organizacija
6
MADŽARŠČINA I
materni jezik; dualna in šolska organizacija (prevod)
7
SLOVENŠČINA
materni jezik; dualna organizacija
8
SLOVENŠČINA
materni jezik; šolska organizacija

 

B. KLJUČNE KVALIFIKACIJE IN IZPITNI KATALOGI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

KLJUČNE KVALIFIKACIJE ŠTEVILO UR PROGRAMI
1
SLOVENŠČINA
213
avtoserviser, avtokaroserist, frizer, grafični operater, mehatronik operater
2
MATEMATIKA
213
avtoserviser, avtokaroserist, frizer, grafični operater, mehatronik operater
3
TUJI JEZIK
164
avtoserviser, avtokaroserist, frizer, grafični operater, mehatronik operater
4
NARAVOSLOVJE
132
avtoserviser, avtokaroserist, frizer, grafični operater, mehatronik operater
5
UMETNOST
33
avtoserviser, avtokaroserist, frizer, grafični operater, mehatronik operater
6 DRUŽBOSLOVJE
132
avtoserviser, avtokaroserist, frizer, grafični operater, mehatronik operater
7 ŠPORTNA VZGOJA
98
avtoserviser
8
ŠPORTNA VZGOJA
164
avtokaroserist, frizer, grafični operater, mehatronik operater

IZPITNI KATALOGI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ
1 SLOVENŠČINA dualna in šolska organizacija; avtoserviser, avtokaroserist, frizer, grafični operater, mehatronik operater