SEZNAM JAVNO-VELJAVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV SREDNJEŠOLSKE IZOBRAZBE
(stanje v šolskem letu 2005/2006)

Legenda:

Pri programu ni oznake za organizacijo izvedbeizobraževalni program se izvaja samo v šolski organizaciji,

(ds) – izobraževalni program se izvaja samo dualni organizaciji,

(šs ali ds) – izobraževalni program se izvaja v šolski oziroma v dualni organizaciji,

(SI) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,

(IS) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,

(DV) – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju,

(gibalno ovirani) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),

(slepi in slabovidni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni),

(gluhi in naglušni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni z govorno-jezikovnimi težavami),

(m1) –  model skupnega izvajanja izobraževalnih programov v strojništvu (uvajanje s šolskim letom 2002/2003),

 (m2) -  model skupnega izvajanja izobraževalnih programov  na narodno mešanem območju (uvajanje s šolskim letom 2002/2003),

 (m3) –model skupnega izvajanja izobraževalnih programov v gradbeništvu (uvajanje s šolskim letom 2004/2005),

k – izobraževalni programi s podaljšano veljavnostjo, imenovani tudi preoblikovani oziroma »konvertirani« izobraževalni programi,

n – novi oziroma prenovljeni izobraževalni programi (izpisani so s krepko pisavo),

+ (SI, IS, DV) – izobraževalni program s podaljšano veljavnostjo (ali samo del izobraževalnega programa: za posamezni poklic) je prilagojen tudi za izvajanje na narodno mešanem območju,

+ (p) – izobraževalni program s podaljšano veljavnostjo (ali samo del izobraževalnega programa: za posamezni poklic) je prilagojen tudi za dijake s posebnimi potrebami,

* v označenem letniku se izobraževalni program ne izvaja za mladino, ker ni bil razpisan ali pa ni bilo dovolj prijavljenih kandidatov.

POJASNILA

 1. Izobraževalni programi s podaljšano veljavnostjo so bili sprejeti še po prejšnjih predpisih in nato leta 1998 usklajeni z veljavnimi.
 2. Navedba (k) se praviloma nanaša na izobraževalni program s podaljšano veljavnostjo za vse poklice v izobraževalnem programu, v nekaterih primerih pa na posamezni poklic.
 3. Izobraževanje po izobraževalnih programi nižjega poklicnega izobraževanja traja praviloma dve leti in pol; tretji letnik traja le pol šolskega leta.
 4. Prilagojeni izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, gibalno ovirani ) so praviloma podaljšani od pol leta (nižje poklicno izobraževanje) do enega leta(srednje poklicno in srednje strokovno  izobraževanje).
 5. Poklicni oziroma maturitetni tečaj traja eno leto.
 6. V besedilu praviloma uporabljamo namesto izobraževalni program skrajšano ime: program.

PREGLEDNICE

A. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

B. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

C. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Č. POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

D. POKLICNI TEČAJI

E. GIMNAZIJE

F. STROKOVNE GIMNAZIJE

G. MATURITETNI TEČAJ

H. GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL

 

A. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Z. št.

PROGRAM

Sprejem programa (Uradni list)

Programi po letnikih
š.l. 2005/2006

1.

2.

3.

 1.  

Čistilec objektov**

12/01

n
*

n
*

 
 1.  

Gradbinec

69/98

n

n

n

 1.  

Ličar

69/98

n

n

n

 1.  

Monter električnih naprav (gibalno ovirani)

69/98

n

n

n

 1.  

Obdelovalec kovin

69/98

n

n

n

 1.  

Obdelovalec kovin (gluhi in naglušni)

52/03

n
*

n

n

 1.  

Obdelovalec kovin (SI)

1/00

n

n

n

 1.  

Obdelovalec lesa

69/98

n

n

n

 1.  

Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni)

1/00

n
*

n

n

 1.  

Pomočnica gospodinje-oskrbnice

69/98

n

n

n

 1.  

Pomočnik elektrikarja

69/98

n

n

n

 1.  

Pomočnik kmetovalca

69/98

n

n

n

 1.  

Pomočnik konfekcionarja

69/98

n

n

n

 1.  

Pomočnik konfekcionarja (gluhi in naglušni)

52/03

n

n

n

 1.  

Pomočnik mesarja

69/98

n

n

n

 1.  

Pomočnik peka in slaščičarja

69/98

n

n

n

 1.  

Pomočnik steklarja

69/98

n
*

n

n

 1.  

Pomočnik v živilstvu

35/00

n
*

n

n

 1.  

Pomožni administrator (gibalno ovirani)

75/04

n

n

 
 1.  

Tesar opažev

69/98

n

n

n

 1.  

Upravljalec gradbene mehanizacije

69/98

n

n

n

(**) Dveletni izobraževalni program.


B. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Z. št.

Program

Sprejem programa (Uradni list)

Programi po letnikih
š.l. 2005/2006

1.

2.

3.

 1.  

Administrator

52/03

n

n

n

 1.  

Administrator (gibalno ovirani)

52/03

n

n

n

 1.  

Administrator (IS)

131/03

n

n

n

 1.  

Administrator (SI)

52/03

n

n

n

 1.  

Administrator (slepi in slabovidni)

52/03

n
*

n

n

 1.  

Avtoklepar (šs ali ds) (m1)

52/03

n

n

n

 1.  

Avtoklepar (DV) (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

 1.  

Avtoklepar (IS)  (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

 1.  

Avtoklepar (SI) (šs ali ds) (m1)

52/03

n
*

n

n

*

 1.  

Avtokaroserist (šs ali ds)

63/05

n

   
 1.  

Avtoličar  (šs ali ds) (m1)

52/03

n

n

n

 1.  

Avtomehanik (šs ali ds) (m1)

52/03

n

n

n

 1.  

Avtomehanik (DV) (ds) (m2)

52/03

n

n

n

 1.  

Avtomehanik (IS)  (ds) (m2)

52/03

n

n

n

 1.  

Avtomehanik (SI) (šs ali ds) (m1)

52/03

n

n

n

 1.  

Avtoserviser (šs ali ds)

73/04

n

n

 
 1.  

Bolničar negovalec

69/98

n

n

n

 1.  

Bolničar negovalec (SI)

1/00

n
*

n
*

n
*

 1.  

Bolničar-negovalec (ds)

1/00

n
*

n
*

n
*

 1.  

Bolničar-negovalec (DV) (ds)(m2)

52/03

n
*

n

*

n

*

 1.  

Bolničar-negovalec (IS) ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

*

 1.  

Cvetličar

12/01

n

n

n

 1.  

Cvetličar (ds)

69/98

n
*

n

n

 1.  

Črkoslikar (ds)

1/00

   

n
*

 1.  

Črkoslikar (šs ali ds) (m3)

75/04

n
*

n

 
 1.  

Dimnikar

51/98, 67/00, 12/01, 23/02, 79/03

   

k

 1.  

Dimnikar (šs ali ds) (m3)

75/04

n

n

 
 1.  

Elektrikar

51/98, 67/00, 12/01, 23/02 79/03

 

·  elektrikar motornih vozil

   

k

 1.  

Elektrikar elektronik

23/02

n

n

n

 1.  

Elektrikar energetik

23/02

n

n

n

 1.  

Elektrikar energetik (DV) (ds) (m2)

75/04

n

n

 
 1.  

Elektrikar elektronik (gibalno ovirani)

52/03

n

n

n

 1.  

Elektrikar energetik (ds)

35/00

n
*

n

n

 1.  

Farmacevtski procesničar

1/00

n

n

n

 1.  

Finomehanik (šs ali ds) (m1)

52/03

n
*

n

n

 1.  

Frizer + (SI)

51/98, 67/00, 12/01, 23/02
79/03, 75/04, 63/05

k

k

k

 1.  

Frizer (ds)

69/98

n
*

n

n

 1.  

Frizer (SI) (ds)

1/00

n
*

n

n

 1.  

Frizer (šs ali ds)

63/05

n

   
 1.  

Gostinska dela

 • kuhar + (SI) + (p)
 • natakar + (SI)
 • kuhar-natakar + (SI)

51/98, 67/00, 12/01, 23/02
79/03,75/04, 63/05

k

k

k

 1.  

Gozdar

12/01

n

n *

n

 1.  

Grafičar  (p)

51/98, 67/00, 12/01, 23/02
79/03,75/04, 63/05

 

k

k

 1.  

Grafični operater (šs ali ds)

63/05

n

   
 1.  

Instalater strojnih instalacij

(šs ali ds) (m1)

52/03

n

n

n

 1.  

Instalater strojnih instalacij (DV) (ds)(m2)

52/03

n

n

n

 1.  

Instalater strojnih instalacij (IS) (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

 1.  

Instalater strojnih instalacij (SI)  (šs ali ds) (m1)

52/03

n

n

n

 1.  

Izdelovalec obutve

35/00

n
*

n
*

n
*

 1.  

Izdelovalec usnjenih in krznenih oblačil (ds)

49/97

n
*

n
*

n
*

 1.  

Izvajalec suhomontažne gradnje (šs ali ds) (m3)

75/04

n

n

 
 1.  

Kamnosek (ds)

1/00

   

n

 1.  

Kamnosek (šs ali ds) (m3)

75/04

n

n

 
 1.  

Klepar-krovec (šs ali ds) (m1)

52/03

n

n

n

 1.  

Klepar-krovec (DV)  (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

 1.  

Klepar-krovec (IS)  (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

 1.  

Klepar-krovec (SI)  (šs ali ds) (m1)

52/03

n
*

n

n

 1.  

Kmetijski mehanik

52/03

n

n

n

 1.  

Kmetovalec

12/01

n

n

n

 1.  

Kmetovalka - gospodinja

44/00

n

n

n

 1.  

Konstrukcijski mehanik (šs ali ds) (m1)

52/03

n

n

n

 1.  

Konstrukcijski mehanik (DV) (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

 1.  

Konstrukcijski mehanik (IS) (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

 1.  

Konstrukcijski mehanik (SI)  (šs ali ds) (m1)

52/03

n
*

n

n

 1.  

Kuhar (ds)

69/98

n

n

n

 1.  

Kuhar (DV)  (ds) (m2)

52/03

n
*

n

n

 1.  

Kuhar (IS)  (ds) (m2)

52/03

n

n

n

 1.  

Kuhar (SI) (ds)

35/00

n
*

n
*

n
*

 1.  

Mesar (ds)

49/97

n

n

n

 1.  

Mehatronik operater (šs ali ds)

63/05

n

   
 1.  

Mizar (ds)

49/97

n

n

n

 1.  

Mizar (gluhi in naglušni)

52/03

n

n

 
 1.  

Mizar in tapetnik

51/98, 67/00, 12/01, 23/02
79/03, 75/04, 63/05

     

·  mizar + (p)

k

k

k

 1.  

Mlekar

52/03

n

n

n

 1.  

Natakar (ds)

69/98

n

n

n

 1.  

Natakar (DV) (ds) (m2)

52/03

n

n

n

 1.  

Natakar (IS)  (ds) (m2)

52/03

n

n

n

 1.  

Natakar (SI)  (ds)

35/00

n
*

n

n
*

 1.  

Oblikovalec kovin (gluhi in naglušni)

52/03

n

n

n

 1.  

Oblikovalec kovin (šs ali ds) (m1)

52/03

n

n

n

 1.  

Oblikovalec kovin (SI)  (šs ali ds) (m1)

52/03

n
*

n

n

 1.  

Oblikovalec stekla

52/03

n

n

n

 1.  

Orodjar (šs ali ds) (m1)

52/03

n

n

n

 1.  

Orodjar (DV) (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

*

 1.  

Orodjar (IS)  (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

*

 1.  

Orodjar (SI)  (šs ali ds)  (m1)

52/03

n

n

n

 1.  

Oskrbnik

69/98

n

n

n

 1.  

Pečar-keramik (ds)

12/01

   

n

 1.  

Pečar-keramik (šs ali ds) (m3)

75/04

n

n

 
 1.  

Pečar-keramik (DV) (ds) (m2)

52/03

n

n

n

*

 1.  

Pečar-keramik (IS)   (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

*

 1.  

Pek (ds)

1/00

n

n

n

 1.  

Predelovalec kovin

51/98, 67/00, 12/01, 23/02
79/03, 75/04, 63/05

k

k

k

 1.  

Prodajalec (ds)

35/00

n
*

n

n

 1.  

Prodajalec (DV) (ds) (m2)

52/03

n

n

n

 1.  

Prodajalec (IS)  (ds) (m2)

52/03

n

n

*

n

*

 1.  

Prodajalec (SI) (ds)

35/00

n
*

n
*

n
*

 1.  

Rudar

52/03

n

n

n

 1.  

Slaščičar-konditor (ds)

1/00

n

n

n

 1.  

Slikopleskar (ds)

1/00

   

n

 1.  

Slikopleskar (šs ali ds) (m3)

75/04

n

n

 
 1.  

Slikopleskar (DV) (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

*

 1.  

Slikopleskar (IS)  (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

*

 1.  

Steklar

52/03

n

n

n

 1.  

Strojni mehanik (šs ali ds) (m1)

52/03

n

n

n

 1.  

Strojni mehanik (DV) (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

*

 1.  

Strojni mehanik (IS)  (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

*

 1.  

Strojni mehanik (SI)  (šs ali ds) (m1)

52/03

n
*

n

n

 1.  

Strojnik gradbene mehanizacije

51/98, 67/00, 12/01, 23/02,
79/03

   

k

 1.  

Strojnik gradbene mehanizacije (šs ali ds) (m3)

75/04

n

n

 
 1.  

Šivilja-krojač

35/00

n

n

n

 1.  

Šivilja-krojač (ds)

1/00

n
*

n

n

 1.  

Šivilja-krojač (gluhi in naglušni)

52/03

n

n

n

 1.  

Tapetnik (ds)

69/98

n

n

n

 1.  

Tesar (ds)

49/97

   

n

 1.  

Tesar (šs ali ds) (m3)

75/04

n

n

 
 1.  

Trgovec + (SI)

 • prodajalec

51/98, 67/00, 12/01, 23/02, 79/03, 75/04, 63/05

k

k

k

 1.  

Urar (šs ali ds) (m1)

52/03

n
*

n

*

n

 1.  

Usnjarski galantarist (ds)

49/97

n
*

n
*

n
*

 1.  

Voznik

(samo za odrasle; za vozila nad 3.5 tone)

51/98, 67/00, 12/01, 23/02, 79/03, 75/04,

63/05

k

k

k

 1.  

Vrtnar

35/00

n

n

n

 1.  

Vrtnar (ds)

1/00

n
*

n
*

n
*

 1.  

Vzdrževalec tekstilij

35/00

n
*

n
*

n
*

 1.  

Vzdrževalec tekstilij (ds)

35/00

n
*

n
*

n
*

 1.  

Zidar (ds)

49/97

   

n

 1.  

Zidar (DV) (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

*

 1.  

Zidar (IS)  (ds) (m2)

52/03

n
*

n

*

n

*

 1.  

Zidar (šs ali ds) (m3)

75/04

n

n

 
 1.  

Zlatar (šs ali ds) (m1)

52/03

n

n

n

 1.  

Živilec

51/98, 67/00, 12/01, 23/02, 79/03, 75/04,

63/05

 

·  pek

k

k

k

·  slaščičar-konditor

k

k

k


C. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Z. št.

Program

Sprejem programa
(Uradni list)

Programi po letnikih
š.l. 2005/2006

1.

2.

3.

4.

             

1.

Aranžerski tehnik

23/02

n

n

  n

 n

2.

Ekonomski tehnik

1/00

n

n

n

n

3.

Ekonomski tehnik (DV)

78/00

n

n

n

n

4.

Ekonomski tehnik (gibalno ovirani)

35/00

n

n

n

n

5.

Ekonomski tehnik (IS)

78/00

n

n

n

n

6.

Ekonomski tehnik (SI)

35/00

n

n

n

n

7.

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

35/00

n

n

n

n

8.

Elektrotehnik

 • elektrotehnik elektronik + (SI)
 • elektrotehnik energetik
 • elektrotehnik telekomunikacij
 • računalniški tehnik

51/98, 67/00, 12/01, 23/02

     

k

9.

Elektrotehnik elektronik

52/03

n

  n

 n

 

10.

Elektrotehnik elektronik (SI)

52/03

n

  n

 n

 

11.

Elektrotehnik energetik

52/03

n

  n

 n

 

12.

Elektrotehnik računalništva

52/03

n

  n

 n

 

13.

Elektrotehnik telekomunikacij

52/03

n

  n

 n

 

14.

Farmacevtski tehnik

12/01

n

n

n

  n

15.

Fotografski tehnik

35/00

n

n

n

  n

16.

Geodetski tehnik

12/01

n

n

n

  n

17.

Gostinski tehnik

35/00

n

n

n

n

18.

Gostinski tehnik (SI)

35/00

n

n

n

n

19.

Gozdarski tehnik

1/00

n

n

n

n

20.

Gradbeni tehnik

12/01

n

n

n

  n

21.

Grafični tehnik

35/00

n

n

n

n

 22.

Grafični tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

n

  n

 n

 

23.

Kemijski tehnik

1/00

n

n

n

n

24.

Kmetijski tehnik

44/00

n

n

n

  n

25.

Kozmetični tehnik

1/00

n

n

n

n

26..

Laboratorijski tehnik

1/00

n

n

n

n

27.

Ladijski strojni tehnik (SI)

69/98

n
*

n

n

n*

28.

Lesarski tehnik

1/00

n

n

n

n

29.

Medijski tehnik

35/00

n

n

n

n

30.

Medijski tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

n

  n

 n

 

31.

Metalurški tehnik**

51/98, 67/00, 12/01, 79/03, 75/04, 63/05

k

*

k

32.

Oblikovanje

 • grafični oblikovalec
 • industrijski oblikovalec
 • modni oblikovalec

51/98, 67/00, 12/01, 23/02, 79/03, 75/04, 63/05

k

k

k

k

33.

Plovbni tehnik (SI)

69/98

n

n

n

n

34.

Predšolska vzgoja

69/98

n

n

n

n

35.

Prometni tehnik

69/98

n

n

n

n

36.

Prometni tehnik (SI)

12/01

n

n

n

 n

37.

Rudarski tehnik

1/00

n

n

n

n

38.

Steklarski tehnik

51/98, 67/00, 12/01, 23/02

     

k*

39.

Stojni tehnik +(SI) + (DV)

51/98, 67/00, 12/01, 23/02

     

k

40.

Strojni tehnik

52/03

n

  n

 n

 

41.

Strojni tehnik (DV)

52/03

n

  n

 n

 

42.

Strojni tehnik (SI)

52/03

n

  n

 n

 

43.

Tehnik kmetijske mehanizacije

51/98, 67/00, 12/01, 23/02

     

k

44.

Tehnik optik

69/98

n

n

n

n

45.

Tehnik zdravstvene nege

1/00

n

n

n

n

46..

Tehnik zdravstvene nege (SI)

1/00

n

n

n

n

47.

Tekstilni tehnik

 • konfekcijski tehnik

51/98, 67/00, 12/01, 23/02

     

k *

48.

Turistični tehnik

35/00

n

n

n

n

49.

Turistični tehnik (SI)

35/00

n

n

n

n

50.

Vrtnarski tehnik

35/00

n

n

n

n

51.

Veterinarski tehnik

1/00

n

n

n

n

52.

Zobotehnik

12/01

n

n

n

  n

53.

Živilski tehnik

1/00

n

n

n

n

(**) Veljavnost programu ni bila podaljšana za šolsko leto 2002/2003.


Č. POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Z. št.

Program

Sprejem programa
(Uradni list)

Programi po letnikih

š.l. 2005/2006

1.

2.

 1.  

Ekonomski tehnik

52/03

n

n

 1.  

Ekonomski tehnik (DV)

52/03

n

n

 1.  

Ekonomski tehnik (gibalno ovirani)

52/03

n

n

 1.  

Ekonomski tehnik (IS)

52/03

n

n

 1.  

Ekonomski tehnik (SI)

52/03

n

n

 1.  

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

52/03

n

n

 1.  

Elektrotehnik elektronik

52/03

n

n

 1.  

Elektrotehnik energetik

52/03

n

n

 1.  

Gostinsko-turistični tehnik

12/01

n

n

 1.  

Gostinsko-turistični tehnik (SI)

12/01

n

n

 1.  

Gradbeni tehnik

75/04

n

n

 1.  

Grafični tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

n

n

 1.  

Grafični tehnik

75/04

n

n

 1.  

Kmetijsko-podjetniški tehnik

75/04

n

n

 1.  

Konfekcijski modelar

12/00

n

n

 1.  

Konfekcijski tehnik

52/03

n
*

n

 1.  

Konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

n
*

n

 1.  

Lesarski tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

n

n

 1.  

Lesarski tehnik

23/02

n

n

 1.  

Medijski tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

n
*

n

 1.  

Medijski tehnik

75/04

n

n

 1.  

Prometni tehnik

131/03

n

n

 1.  

Rudarski tehnik

52/03

n

n

 1.  

Strojni tehnik

52/03

n

n

 1.  

Strojni tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

n

n

 1.  

Strojni tehnik (SI)

52/03

n

n

 1.  

Tehnik zdravstvene nege

12/01

n

n

 1.  

Tekstilni tehnik

52/03

n
*

n

 1.  

Usnjarsko  predelovalni tehnik

 • usnjarskokrznarski konfekcijski tehnik
 • usnjarskogalanterijski tehnik

51/98, 67/00, 12/01, 75/04, 63/05

k

k

 1.  

Vrtnarski tehnik

23/02

n

n

 1.  

Živilski tehnik

12/01

n

n

 1.  

Živilski tehnik operater

69/98

n
*

n

D. POKLICNI TEČAJI

Z. št.

Program

Sprejem programa
(Uradni list)

š.l. 2005/2006

 1.  

Ekonomski tehnik

131/03

n

 1.  

Ekonomski tehnik (IS)

131/03

n

 1.  

Elektrotehnik računalništva

52/03

n

 1.  

Farmacevtski tehnik

45/97

n
*

 1.  

Gostinski tehnik

45/97, 52/03

n
*

 1.  

Medijski tehnik

52/03

n
*

 1.  

Predšolska vzgoja

1/00

n

 1.  

Prometni tehnik

131/03

n

 1.  

Tekstilni tehnik

45/97

n
*

 1.  

Turistični tehnik

45/97, 52/03

n


E. GIMNAZIJE

Z. št.

Program

Sprejem programa (Uradni list)

Programi po letnikih
š.l. 2005/2006

1.

2.

3.

4.

1.

Gimnazija

54/98

n

n

n

n

2.

Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre

54/98

n

n

n

n

3.

Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre

54/98

n

n

n

n

4.

Dvojezična slovensko madžarska gimnazija

54/98

n

n

n

n

5.

Klasična gimnazija

54/98

n

n

n

n

F. STROKOVNE GIMNAZIJE

Z. št.

Program

Sprejem programa (Uradni list)

Programi po letnikih
š.l. 2005/2006

1.

2.

3.

4.

1.

Ekonomska gimnazija

54/98

n

n

n

n

2.

Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri

54/98

n

n

n

n

3.

Tehniška gimnazija

54/98

n

n

n

n

4.

Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri

54/98

n

n

n

n

5.

Umetniška gimnazija

54/98, 5/00

 

·  Glasbena smer

 1. glasbeni stavek
 2. petje-instrument
 3. jazz-zabavna glasba

n

n

n

n

·  Plesna smer

 1. balet
 2. sodobni ples

n

n

n

n

·  Likovna smer

n

n

n

n

·  Dramsko - gledališka smer

n

n

n

 

6.

Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri

111/00

 

·  Glasbena smer

 1. glasbeni stavek
 2. petje-instrument

n

n

n

n

·  Likovna smer

n

n

n

n

G. MATURITETNI TEČAJ

1.

Maturitetni tečaj

68/98, 79/03

2.

Maturitetni tečaj za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri

6/02

3.

Maturiteni tečaj za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju

75/04


H. GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL

Izobraževalni programi zasebnih šol so pridobili javno veljavnost, ko je pristojni strokovni svet ugotovil enakovredne izobrazbeni standard glede na ustrezni gimnazijski program

Z. št.

Program

Pridobitev javne veljavnosti

1.

Program Škofijske gimnazije Vipava

Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 17. seja, 23. 05. 1991 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998

2. 

Program gimnazije Želimlje

Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 17. seja, 23. 05. 1991 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998 in 55. seja 30. 01. 2003

3. 

Program Škofijske klasične gimnazije Ljubljana-Šentvid

Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 4. seja 28. 01. 1993 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 9. seja 3. 7. 1997

4. 

Program škofijske gimnazije Antona Martina Slomška

Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 5. seja 19. 12. 1996 in 12. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 29. 1. 1998

5. 

Waldorfska gimnazija
(poskus)

Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 24. seja 14. 1. 1999