POJASNILO IN PREDSTAVITEV VSEBINE

Objavljamo nove in prenovljene srednješolske  izobraževalne programe, sprejete v letih 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 in delno 2005 ter njihove spremembe in dopolnitve. Vsi veljajo za generacijo dijakov in vajencev, ki so se vpisali v 1. letnik v šolskem letu 2005/2006.

Vsak izobraževalni program ima splošni del (z oznako A) in posebni  del (z oznako B).

Iz splošnega dela izobraževalnega  programa gimnazije objavljamo:

iz posebnega dela pa:

Maturitetnih predmetnih izpitnih  katalogov ne objavljamo, ker jih objavlja Državni izpitni center v posebnih publikacijah.

Pri izobraževalnih programih za pridobitev poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe objavljamo iz njihovega splošnega dela:

iz posebnega dela pa:

V poglavju SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE so skupne informacije in pojasnila o izobraževalnih programih, pri vsakem programu pa le posebnosti, zato je treba besedilo o posameznem izobraževalnem programu v tem poglavju (kot na primer splošne pogoje za vpis, omejitev vpisa in merila za izbiro, pogoje za napredovanje, pogoje za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe ter druga pojasnila) in besedilo pri posameznem izobraževalnem programu brati skupaj.

V besedilih praviloma uporabljamo namesto izraza izobraževalni program skrajšano obliko: program.

Anton Slanc
urednik