PROGRAMSKE NOVOSTI v šolskem letu 2005/2006 IN SPREMEMBE ŽE OBJAVLJENIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV IN DRUGIH BESEDIL

 

PROGRAMSKE NOVOSTI V ŠOLSKEM LETU 2005/2006

Novi in prenovljeni izobraževalni programi srednjega poklicnega izobraževanja

Katalogi ključnih kvalifikacij

Katalog ključnih kvalifikacij za športno vzgojo (164 ur) se uporablja v naslednjih izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja: avtokaroserist, frizer, grafični operater, mehatronik operater.

Izpitni katalog

Izpitni katalog za slovenščino se uporablja za kandidate, ki opravljajo zaključni izpit po izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja: avtoserviser, avtokaroserist, frizer, grafični operater, mehatronik operater.

SPREMEMBE ŽE OBJAVLJENIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV

Srednje poklicno izobraževanje

Izobraževalne programe smo zaradi večje preglednosti razdelili glede na organizacijo izvedbe, in sicer na:

V programu bolničar-negovalec (vse različice) je usklajen katalog znanja za gospodinjstvo, hranoslovje in dietetiko; pri predmetu kontaktna kultura so dopolnjena zahtevana znanja za učitelja. V programih bolničar-negovalec in bolničar-negovalec (SI) so še dopolnjena zahtevana znanja za učitelja praktičnega pouka.

Srednje strokovno izobraževanje

V programu tehnik zdravstvene nege ( vse različice) so pri predmetu etika in komunikacija dopolnjena zahtevana znanja za učitelja.

Poklicno-tehniško izobraževanje

V programu tehnik zdravstvene nege so pri predmetu etika in psihologija in predmetu komunikacija dopolnjena zahtevana znanja za učitelja.

Tehniška gimnazija

Objavljamo prenovljene učne načrte-predmetne kataloge znanja, ki jih je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje (79. seja, 19.5.2005) in se začno uvajati v šolskem letu 2005/2006 ter postopno nadomeščajo doslej veljavne:

V preglednici: Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov se pri navedenih predmetih postopoma uveljavljajo tudi ustrezne spremembe, ki se pričnejo uveljavljati s šolskim letom 2005/2006.

Poklicna matura 2006

Vsak izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (srednje strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje, poklicni tečaj) smo povezali s predmetnimi izpitnimi katalogi za poklicno maturo.

Druge spremembe

Dodali smo še merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa za šolsko leto 2006/2007.

Odpravili smo še nekatere pomanjkljivosti, ki pa so redakcijske narave.

Anton Slanc
Urednik