A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: MLEKAR srednje poklicno izobraževanje

Naziv poklicne izobrazbe: mlekar / mlekarka

Trajanje izobraževanja: tri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

 • si pridobijo praktično in teoretično znanje s področja tehnologije predelave mleka in mlečnih izdelkov,
 • si pridobijo praktično in teoretično znanje s področja kontrole kakovosti,
 • si pridobijo praktično in teoretično znanje s področij, ki so povezana s tehnologijo predelave mleka v mlečne izdelke,
 • si pridobijo osnovna znanja higiene in varstva pri delu,
 • si razvijajo sposobnosti za uporabo in povezovanje pridobljenega znanja,
 • si razvijajo sposobnosti natančnega opazovanja in kritičnega ocenjevanja delovnih postopkov,
 • si razvijajo sposobnosti za samostojno opravljanje dela na svojem delovnem področju,
 • si razvijajo sposobnosti prilagajanja novim situacijam na delovnem mestu,
 • si razvijajo sposobnosti za reagiranje v nepredvidljivih situacijah,
 • si razvijejo zavest o zdravem načinu prehranjevanja,
 • si razvijajo ekološko zavest, gospodarnost in osebno odgovornost,
 • si razvijajo humanost, poštenost, zanesljivost,
 • si razvijajo kreativnost,
 • si razvijajo sposobnosti za delo v skupini.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Informatika

  ustno, vaje

  Biotehnologija

  ustno, vaje

  Higiena in varstvo pri delu

  pisno, vaje

  Tehnologija

  ustno, vaje

  Gospodarsko poslovanje

  ustno, vaje

  Praktični pouk predelave mleka

  delavniški dnevnik in izdelek ali storitev in zagovor

  Praktični pouk kontrole kakovosti

  dnevnik kontrole kakovosti in izdelek ali storitev ter zagovor

  Praktično izobraževanje v delovnem procesu

  delavniški dnevnik

  Vsebina zaključnega izpita

  Teoretični del

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • ustni izpit iz tehnologije.

  Praktični del

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.