SREDNJE STROKOVNO/TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KOZMETIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

DERMATOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

 

70

4.

   

 

skupaj

70

 

70

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • pridobijo temeljna strokovno-teoretična znanja o kožnih boleznih, potrebna za samostojno in varno delo v kozmetični stroki;

 • spoznajo temeljne bolezenske procese v koži in oblike njihovega manifestiranja na koži;

 • usposobijo se ločevati zdravo kožo in različne fiziološke manifestacije na njej od bolne kože oziroma različnih bolezenskih sprememb na njej;

 • usposobijo se za zaščitno ukrepanje ob srečanju s kožnim obolenjem pri stranki v kozmetičnem salonu in za svetovanje stranki;

 • se usposobijo prepoznati in ločevati tiste bolezenske spremembe na koži, ki jih lahko s svojim strokovnim znanjem in usposobljenostjo ter s kozmetičnimi pripomočki omilijo, povsem odstranijo ali pa s pravočasnim in ustreznim ukrepanjem v kozmetičnem salonu s in primernim svetovanjem zaustavijo njihov nadaljnji razvoj;

 • razvijejo motivacijo za aktivno skrb za lastno zdravje in razvijanje pozitivnega odnosa do vseh oblik zdravega načina življenja;

 • obvladajo slovensko in tujo strokovno terminologijo in se usposobijo za primerno strokovno govorno komunikacijo s stranko, za vodenje dokumentacije o njej in za spremljanje strokovne kozmetične literature;

 • spoznajo interdisciplinarnost kozmetične stroke in nujnost sodelovanja z medicinskimi strokovnjaki, predvsem dermatologi, pri reševanju strokovnih problemov;

 • razvijejo osebnostne lastnosti kot so natančnost, vztrajnost, odločnost, odgovornost in poštenost;

 • razvijejo spoštljiv odnos do strank in ljudi nasploh;

 • spoznajo naraščajočo ogroženost človeka in človeške kože zaradi vedno številnejših škodljivih sprememb v okolju in razvijejo odgovoren odnos do naravnega in umetnega okolja in zanimanje za njegovo aktivno varovanje;

 • dojamejo potrebo in razvijejo željo po vseživljenjskem izobraževanju dobre kozmetičarke;

 • spontano ravnajo na delovnem mestu skladno s poklicno etiko in poslovno moralo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  EFLORESCENCE

  Dijaki

  Dijaki

   

 • naštejejo, opišejo, razvrstijo osnovne bolezenske spremembe na koži

 • osvojijo strokovno terminologijo

 • prepoznajo eflorescence na slikah v dermatološkem atlasu;

 • z natančnim opazovanjem, tipanjem in. merjenjem poiščejo, opišejo in opredelijo eflorescence na svoji koži;

 • ločijo pojme eflorescence, klinična slika in diagnoza bolezni;

 • Razvijajo komunikacijske spretnosti za vodenje strokovnega pogovora s stranko in za spremljanje strokovne kozmetične literature.

  Razvijajo natančnost, vztrajnost, strpnost.

  Pri pregledovanju kože upoštevajo etična načela.

  Demonstracija: makroskopske in mikroskopske slike različnih eflorescenc iz dermatološkega atlasa.

  DERMATITIS SIMPLEX in D. DETRITIVA

   

   

   

 • opišejo etiopatogenezo, histologijo in klinično sliko enostavnega in obrabnega vnetja kože

 • analizirajo razvoj obrabnega vnetja kože

 • prepoznajo enostavno in obrabno vnetje kože na slikah v dermatološkem atlasu;

 • poiščejo znake obrabnega vnetja na rokah in v diskusiji poiščejo vzroke zanj;

 • sestavijo tabelo škodljivih dejavnikov, ki pogosto povzročajo enostavno in obrabno vnetje kože;

 • ocenijo poklicno ogroženost kozmetičnega tehnika;

 • naštejejo in opišejo ukrepe za zaščito pred obrabnim vnetjem;

 • Razvijajo motivacijo za zdrav način življenja in pozitivno zdravje.

  Razvijajo komunikacijske spretnosti.

  Spontano ravnajo etično.

  Se usposobijo za iskanje in branje strokovne in publicistične kozmetične literature.

  Demonstracija: slike enostavnega in obrabnega vnetja kože.

  BAKTERIJSKE BOLEZNI KOŽE

   

   

   

 • opišejo etiopatogenezo, histologijo, epidemiologijo, kliniko in preventivo povrhnjih in globokih piodermij in tbc kože

 • naštejejo in pojasnijo pojme v epidemiologiji infekcijskih bolezni

 • analizirajo vlogo socialnih dejavnikov pri pojavljanju in širjenju bakterijskih bolezni kože

 • prepoznajo in opišejo impetigo, folliculitis, furunkel in lupus vulgaris na slikah v dermatološkem atlasu;

 • analizirajo epidemiološki pomen teh bolezni za kozmetičnega tehnika;

 • naštejejo in opišejo ukrepe za osebno zaščito in zaščito delovnega prostora in delovnih sredstev pred okužbo s stafilokoki, streptokoki in bacili tbc;

 • sestavijo ustrezne ukrepe osebne higiene za preprečevanje širjenja bakterijskih kožnih bolezni med ljudmi;

 • Se zavedo svoje poklicne odgovornosti.

  Dojamejo ogroženost kozmetičnega tehnika in njegovega delovnega okolja.

  Se zaradi nevarnosti okužb zavejo pomena varstva pri delu.

  V diskusiji razvijajo komunikacijske spretnosti.

  Spontano v diskusiji in pri ukrepih upoštevajo etična načela.

  Demonstracija: slike naštetih kožnih bolezni.

  VIRUSNE BOLEZNI KOŽE

   

   

   

 • opišejo etiopatogenezo, histologijo, epidemiologijo, kliniko in prevenco bradavic, navadnega herpesa, pasavca in AIDS-a

 • prepoznajo naštete virusne bolezni kože na slikah v dermatološkem atlasu;

 • opišejo epidemiološke značilnosti navadnega ustničnega herpesa in v diskusiji analizirajo vzroke;

 • analizirajo pojavljanje, potek in prognozo navadnih bradavic;

 • naštejejo in opišejo ukrepe za osebno zaščito in zaščito delovnega prostora in delovnih sredstev pred virusnimi okužbami;

 • razložijo nevarnost virusnih okužb pri nosečnicah;

 • V diskusiji razvijajo komunikacijske spretnosti.

  Se usposobijo za svetovanje nosečnicam.

  Demonstracija: slike naštetih kožnih bolezni.

  GLIVIČNE BOLEZNI KOŽE

   

   

   

 • opišejo etiopatogenezo, epidemiologijo, kliniko in prevenco kandidoz in dermatofitnih bolezni kože

 • razložijo pojav in razvoj oportunističnih glivičnih kožnih bolezni

 • prepoznajo naštete glivične kožne bolezni na slikah v dermatološkem atlasu;

 • analizirajo nevarnosti neustreznega ravnanja z domačimi živalmi;

 • analizirajo epidemiologijo virusnih kožnih bolezni v kozmetičnem salonu;

 • naštejejo in opišejo ukrepe za osebno zaščito in zaščito delovnega prostora in delovnih sredstev pred glivičnimi okužbami;

 • ocenijo poklicno ogroženost kozmetičnega tehnika;

 • izvedejo zaščitne ukrepe pri različnih rekreativnih dejavnostih;

 • Razvijajo motivacijo za zdrav način življenja in pozitivno zdravje.

  Dojamejo potrebo in dolžnost kozmetičnega tehnika po stalni skrbi za lastno zdravje.

  Razvijejo odgovoren odnos do strank in njihovega zdravja.

  Demonstracija:slike naštetih kožnih bolezni.

  PARAZITARNE BOLEZNI KOŽE

   

   

   

 • opišejo etiopatogenezo, epidemiologijo, kliniko in prevenco uši, garij in borelioze

 • spoznajo nevarnosti toksične in alergijske reakcije kože pri pikih različnih insektov

 • analizirajo vlogo socialnih dejavnikov pri pojavljanju in širjenju teh kožnih bolezni

 • prepoznajo uši in garje pri stranki;

 • svetujejo oboleli stranki;

 • naštejejo in opišejo ukrepe za osebno zaščito in zaščito delovnega prostora in delovnih sredstev pred okužbo s srbcem ali ušmi;

 • analizirajo vlogo slabe prosvetljenosti ljudi in pomanjkljive osebne higiene pri širjenju uši in garij;

 • prepoznajo kožno boreliozo in stranki ustrezno svetujejo;

 • naštejejo in opišejo preventivne ukrepe zoper pike insektov v naravi;

 • Razvijejo ustrezni odnos do naravnega okolja.

  Oblikujejo čut za primerno osebno urejenost in higieno.

  Razvijajo odgovoren odnos do strank.

  Demonstracija: slike naštetih kožnih bolezni.

  MEHANSKO POVZROČENE BOLEZNI KOŽE

   

   

   

 • opišejo etiopatogenezo, histologijo, kliniko in prevenco otiščanca, žulja in kurjega očesa

 • prepoznajo in ločijo otiščanec in kurje oko;

 • naštejejo in opišejo postopke in pripomočke za odstranitev otiščanca in kurjega očesa;

 • Sprejmejo načela osebne higiene in zdravega načina življenja in se po njih spontano ravnajo.

  Demonstracija: slike naštetih kožnih bolezni.

 • spoznajo in ločijo klinične znake, potek in nevarnosti omrzlin, ozeblin in opeklin

 • svetujejo stranki ukrepe za preprečevanje razvoja teh kožnih sprememb;

 • opišejo razvoj žulja in razložijo ukrepe pri njem;

 • razložijo vzroke, razvoj in ukrepe za preprečevanje toplotnih poškodb in bolezni kože;

 •    

  FOTODERMATOZE

   

   

   

 • opišejo sončne, predvsem UV žarke in njihove takojšnje in pozne učinke na kožo

 • analizirajo koristne in škodljive učinke UV žarkov na kožo

 • ločijo tipe kože glede na občutljivost za sončne žarke

 • opišejo solarij

 • naštejejo in opišejo ukrepe za zaščito kože pred sončnimi poškodbami;

 • svetujejo stranki o sončenju in o primernih zaščitnih sredstvih glede na občutljivost njene kože;

 • razložijo učinke solarija in osnovne zahteve za njegovo varno uporabo;

 • Se zavedo nevarnosti onesnaževanja okolja.

  Sprejmejo načela etike in poslovne morale pri uporabi solarija v kozmetičnem salonu.

  Demonstracija: slike takojšnjih in poznih posledic

  Projekta:

  Kozmetični zaščitni izdelki na našem tržišču,

  Solarij v kozmetiki sončenja na koži.

  ALERGIJSKE BOLEZNI KOŽE

   

   

   

 • razložijo mehanizem imunskega odziva

 • spoznajo pojem alergij in razložijo mehanizem alergije poznega tipa ter etiopatogenezo, histologijo, epidemiologijo in kliniko kontaktnih alergijskih vnetij kože ter alergije takojšnjega tipa ter atopičnega vnetja kože

 • razložijo metode alergoloških testiranj kože

 • analizirajo pomen ugotavljanja občutljivosti strankine kože na različne kozmetične izdelke;

 • analizirajo vlogo kozmetičnih izdelkov pri razvoju alergijskih kožnih bolezni;

 • ocenijo poklicno ogroženost in se usposobijo za ustrezno osebno zaščito;

 • svetujejo stranki s sumljivimi kožnimi spremembami alergološko testiranje pri dermatologu;

 • Se zavedo dvojne vloge - koristnosti in hkratne škodljivosti kozmetičnih izdelkov.

  Sprejmejo poklicno odgovornost za razvoj alergij pri strankah in se usposobijo za njihovo preprečevanje.

  Dojamejo poklicno ogroženost kozmetičnega tehnika.

  Demonstracija: slike naštetih kožnih bolezni.

  Projekt: kozmetična sredstva na našem tržišču in njihovi alergološki atesti.

  BOLEZNI ZNOJNIC

   

   

   

 • opišejo etiopatogenezo in kliniko lokalnih in generaliziranih hiperhidroz

 • razložijo razvoj milij in miliarij in njihov izgled

 • opišejo problematiko ljudi z bromhidrozo

 • prepoznajo lokalno hiperhidrozo dlani in podplatov in svetujejo stranki kozmetične ukrepe za blažitev težav;

 • pravilno svetujejo ljudem z bromhidrozo;

 • Se zavedo svojega prosvetljevalnega poslanstva med ljudmi

  Dojamejo vlog.o genetskih dejavnikov pri poklicni orientaciji.

  Demonstracija: slike milij.

     

  Se zavedo pomena primerne osebne higiene za osebno in poklicno uspešnost.

   

  BOLEZNI LOJNIC

   

   

   

 • opišejo etiopatogenezo in kliniko seboroične kože in seboroičnega vnetja kože

 • spoznajo etiopatogenezo, histologijo, epidemiologijo, kliniko in osnovne oblike terapije nevnetnih in vnetnih aken in rozacee

 • analizirajo vlogo KOZMETIČNEGA TEHNIKA pri preprečevanju razvoja vnetnih aken

 • prepoznajo in ločijo nevnetne in vnetne akne;

 • skicirajo histološko sliko komedonov in vnetnih aken;

 • analizirajo preventivno vlogo KOZMETIČNEGA TEHNIKA pri njihovem razvoju;

 • s svojim strokovnim znanjem vzbudijo pri bolnih in prizadetih mladostnikih zaupanje;

 • Spontano ukrepajo etično in v skladu s poslovno moralo.

  Se zavedo svoje poklicne, strokovne odgovornosti do stranke in njenih zdravstvenih problemov.

  Spontano posredujejo svoje strokovno znanje stranki.

  Demonstracija: makroskopske in mikroskopske slike nevnetnih in vnetnih aken ter rozacee.

  BOLEZNI LASNIH MEŠIČKOV

   

   

   

 • opišejo trihoptilozo in hipertihoze in vzroke zanje

 • spoznajo etiopatogenezo, epidemiologijo, kliniko in prevenco žariščne plešavosti

 • prepoznajo cepljene lase;

 • naštejejo najpogostejše vzroke cepljenja las in znajo stranki svetovati;

 • opišejo možne kozmetične ukrepe pri nekaterih oblikah prekomerne dlakavosti;

 • stranki z žariščno plešavostjo ustrezno svetujejo;

 • Spontano sprejmejo vlogo prosvetljevalca o vsakodnevni negi las in lasišča in o izbiri ustreznih kozmetičnih pripravkov.

  Demonstracija:

 • slike poškodovanih las,

 • slike žariščne plešavosti.

 • BOLEZNI MELANOCITNEGA SISTEMA

   

   

   

 • opišejo etiopatogenezo in značilnosti klinične slike sončnih peg, hloazem in lentigin

 • spoznajo etiopatogenezo, epidemiologijo in kliniko vitiliga in albinizma

 • prepoznajo naštete napake in bolezni kože na slikah v dermatološkem atlasu;

 • analizirajo spreminjanje sončnih peg;

 • naštejejo in opišejo ustrezne kozmetične ukrepe pri lokalnih melaninskih hiper in hipopigmentacijah;

 • Dojamejo vlogo genetskih dejavnikov pri razvoju bolezni.

  Demonstracija:

 • slike naštetih hiperpigmentacij kože,

 • slike žariščne depigmentacije in albinizma.

 • BOLEZNI NOHTOV

   

   

   

 • naštejejo in opišejo najpogostejše napake nohtne plošče in bolezni nohtnega ležišča in opišejo najpogostejše vzroke zanje

 • analizirajo vlogo neustrezne nege nohtov na rokah pri razvoju različnih motenj v izgledu, sestavi in rasti nohtne plošče;

 • pojasnijo najpogostejše vzroke za motnje v rasti nohtov na nogah in za razvoj bolezni na njih;

 • prepoznajo in ločijo različna mikrobna obolenja nohtov na slikah v dermatološkem atlasu;

 • oboleli stranki svetujejo;

 • Spontano sprejmejo vlogo prosvetljevalca ljudi o pravilnih postopkih pri vsakodnevni manikuri in pedikuri.

  Se zavedo svoje poklicne istrokovne odgovornosti do stranke in njenih zdravstvenih problemov.

  Demonstracija: slike bolezni in poškodb nohtne plošče in nohtnega ležišča.

  TUMORJI KOŽE

   

   

   

 • naštejejo in opišejo temeljne histološke in klinične značilnosti benignih in malignih tumorjev

 • prepoznajo in ločijo starostno in sončno bradavico na koži stranke in znajo stranki ustrezno svetovati;

 • prepoznajo znake malignega tumorja na koži in ji znajo stranki pravilno svetovati;

 • Se zavedo svoje poklicne in strokovne odgovornosti do stranke in zdravja njene kože.

  Demonstracija: slike naštetih tumorjev.

 • opišejo etiopatogenezo, histologijo, epidemiologijo., kliniko in prevenco senilne bradavice, cist in ateromov, sončnih bradavic, bazalioma, spinalioma in melanoma

 • naštejejo zaščitne ukrepe za preprečevanje razvoja malignih tumorjev kože zaradi sončenja in drugih poznanih vzrokov;,

 •    

  NEVUSI

   

   

   

 • opišejo osnovne histološke in klinične značilnosti nevusov

 • naštejejo znake malignizacije nevusa

 • pojasnijo vlogo neustreznih kozmetičnih postopkov pri malignizaciji nevusov

 • prepoznajo sumljive znake malignizacije nevusov in stranki

 • svetujejo čimprejšen obisk pri dermatologu

 • Se zavedo svoje poklicne odgovornosti-

  Ravnajo v skladu s poklicno etiko in poslovno moralo-

  Demonstracija:

 • slike nevusov,

 • slike sumljivih sprememb na nevusu.

 • BOLEZNI KRVNIH IN LIMFNIH ŽIL

   

   

   

 • opišejo krvno in limfno žilje in obtok krvi in limfe v koži in telesu

 • razložijo dinamiko na steni krvne in limfne kapilare

 • opišejo etiologijo in kliniko teleangiektazij, venektazij, osnove hipostaze in posledičnega hipostatskega vnetja kože ter ulkusa

 • analizirajo poklicno ogroženost kozmetičnega tehnika;

 • pravilno načrtoujejo kozmetične storitve pri strankah s poškodovanimi žilami oziroma izraženimi motnjami v krvnem in/ali limfnem obtoku;

 • opišejo familiarno dispozicijo za naštete okvare in bolezni žil in znajo stranki svetovati o prevenci teh bolezni;

 • Se zavedo pomena kvalitetnega strokovnega poklicnega dela-

  Razvijejo motivacijo za vseživljenjsko izobraževanje-

  Demonstracija: slike naštetih bolezni in okvar žil

  SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI

   

   

   

 • opišejo etiologijo, epidemiologijo, kliniko in prevenco sifilisa in gonoreje

 • analizirajo vlogo socialnih dejavnikov pri večanju pogostosti spolnih infekcij med ljudmi

 • prepoznajo kožni sifilis pri stranki in ji znajo pravilno svetovati;

 • naštejejo in opišejo ukrepe za osebno zaščito in zaščito delovnega prostora in delovnih sredstev pred okužbo s povzročitelji sifilisa in gonoreje;

 • analizirajo vlogo slabe prosvetljenosti ljudi in pomanjkljive osebne higiene pri širjenju spolnih infekcij med ljudmi;

 • Se zavedo poklicne ogroženosti kozmetičnega tehnika.

  Dojamejo pomen preventivnih družbenih in zdravstvenih ukrepov v boju zoper spolno prenosljive bolezni.

  Ravnajo ob srečanju z okuženim človekom v skladu s poklicno etiko.

  Demonstracija: slike kožnega sifilisa.

  LUSKAVICA

   

   

   

 • opišejo etiopatogenezo, histologijo, epidemiologijo, kliniko in naštejejo snovne oblike zdravljenja luskavice

 • prepoznajo luskavico;

 • pravilno svetujejo oboleli stranki;

 • Širijo svoje strokovno znanje o pomenu zdravega načina življenja.

  Demonstracija: slike luskavice.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 •  

 •  

 •