SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KOZMETIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

TEORIJA KOZMETIČNIH POSTOPKOV

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

35

35

70

4.

32

32

64

skupaj

67

67

134

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo razvoj kozmetične stroke in njen pomen v družbenem okolju;

 • spoznajo različnost in zahtevnost poklica kozmetičnega tehnika, organizacijo dela kozmetične stroke in osnovne zakonske predpise, ki so povezani z dejavnostjo;

 • povzemajo in povezujejo teoretična spoznanja različnih predmetov, posebej strokovno teoretičnih, in jih uporabljajo pri kozmetični negi obraza ali telesa;

 • pridobivajo teoretično znanje iz področja vpliva različnih kozmetičnih postopkov, aparatov in kozmetičnih proizvodov na estetski videz in zdravje človeka;

 • teoretično znanje povezujejo in uporabljajo pri praktičnem delu;

 • razvijajo spretnosti poučevanja o zdravem načinu življenja;

 • pridobivajo in razvijajo spretnosti komuniciranja v delovnem okolju;

 • razvijajo zavest o nujnosti permanentnega izobraževanja in uvajanja novih metod dela v svoji stroki;

 • razvijajo samozavest, odgovornost in natančnost;

 • ponotranjajo moralno etične vrednote;

 • razvijajo ekološko zavest.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Luščenje ROŽEVINASTIH celic vrhnjice pri kozmetični negi

  Dijaki

  Dijaki

   

 • naštejejo vrste kozmetičnih pilingov glede na kemijsko sestavo, obliko in delovanje

 • pojasnijo namen uporabe, pogostost in vpliv različnih pilingov na kožo

 • razložijo spremembe na koži po izvedenem pilingu

 • pojasnijo način zaščite kože po pilingu

 • razložijo uporabo kozmetičnega aparata frimatorja kot vrste mehanskega pilinga

 • naštejejo kontraindikacije za uporabo pilingov pri kozmetični negi obraza ali telesa

 • opazujejo in ugotavljajo razlike med pilingi, ki imajo mehanske delce in pilingi, ki vsebujejo keratolitične snovi;

 • izberejo ustrezno vrsto pilinga glede na stanje kože in namen uporabe;

 • svetujejo stranki pravilno izbiro in uporabo pilingov glede na stanje kože;

 • Zavedajo se pomena izvajanja pilingov za boljše prehajanje kozmetičnih učinkovin v globlje dele vrhnjice in za gladkost kože.

  Predvidijo posledice nestrokovnega dela.

  Vaja: encimski piling kože.

  Teoretične osnove globinskega čiščenja kože

   

   

   

 • pojasnijo pomen čistih in odprtih por za normalno funkcijo kože

 • opišejo nastanek komedonov in milij

 • opišejo pripravo kože za globinsko čiščenje

 • opišejo videz zaprtega in odprtega komedona, papulo, pustulo in milijo

 • povežejo pomen natančnega površinskega čiščenja z ogrevanjem kože

 • naštejejo načine ogrevanja kože pred globinskim čiščenjem

 • pojasnijo učinke ogrevanja na kožo

 • razložijo pravilno tehniko ročnega odstranjevanja komedonov in milij

 • pojasnijo pomen čistosti postopkov pred, med in po posegu

 • pojasnijo lastnosti in namen uporabe kozmetičnih izdelkov po globinskem čiščenju

 • narišejo položaj lojnice v odnosu na druge dele pilosebacialne enote;

 • opazujejo kožo modela in prepoznajo vrsto komedona (odprti, zaprti), papulo, pustulo in milijo;

 • grafično ponazorijo tehniko odstranjevanja odprtih komedonov

 • demonstrirajo tehniko čiščenja pustul;

 • pravilno uporabljajo sterilne igle;

 • Zavedajo se pomena čistosti postopkov.

  Zavedajo se zahtevnosti postopka in osebne odgovornosti za možne poškodbe tkiva.

  Zavedajo se bolečnosti postopka.

  Vaja: tehnika odstranjevanja odprtih, zaprtih komedonov in milij.

  Limfna drenaža pri kozmetični negi

   

   

   

 • opišejo zgodovinski razvoj limfne drenaže

 • pojasnijo zgradbo in funkcijo vrhnjega in globinskega limfnega sistema

 • pojasnijo mehanizem izmenjave tkivne tekočine

 • pojasnijo zastoj vode in metabolitov v tkivih

 • naštejejo kozmetično negovalne probleme, ki so posledica zastoja vode in metabolitov v tkivu

 • primerjajo razliko med klasično masažo in limfno drenažo

 • naštejejo kozmetično negovalne probleme, katere lahko preprečujemo ali zmanjšujemo z limfno drenažo

 • pojasnijo lokalne in splošne vplive limfne drenaže na telo

 • naštejejo in pojasnijo osnovna pravila limfne drenaže

 • naštejejo pogoje za izvajanje pravila limfne drenaže

 • naštejejo limfno drenažne tehnike

 • navedejo vrste aparatov, mehanizem delovanja in način določanja pritiska pri aparativni limfni drenaži

 • naštejejo in pojasnijo kontraindikacije za delno in telesno limfno drenažo

 • grafično ponazorijo zgradbo limfne žleze in limfnega kanalčka;

 • na modelu pokažejo lokacijo glavnih vrhnjih limfnih žlez;

 • opazujejo in prepoznajo kozmetično negovalne probleme, ki zahtevajo izvajanje limfne drenaže;

 • Zavedajo se pomena določanja pritiska glede na ugotovljeni kozmetično negovalni problem in namen uporabe limfne drenaže.

  Razvijajo delovno in poklicno odgovornost.

  Vaja: limfno drenažna tehnika statičnih krogov.

  Teorija nege osnovNih tipov kože obraza

   

   

   

 • opišejo značilnosti in videz: normalne, mastne, suhe in mešane kože

 • pojasnijo dejavnike, ki vplivajo na njihov pojav

 • analizirajo pomen načrtovanja kozmetično negovalnih postopkov glede na stanje kože in cilje kozmetične nege

 • pojasnijo kozmetično negovalne postopke in uporabo kozmetičnih izdelkov pri negi različnih tipov kože

 • pojasnijo uporabo kozmetičnih aparatov pri negi različnih tipov kože

 • svetujejo pravilno nego različnih tipov kože

 • prepoznajo in opišejo osnovni tip kože;

 • izdelajo pisni načrt nege;

 • izberejo kozmetične izdelke za nego različnih tipov kože;

 • se usposabljajo za pravilno nego kože glede na tip;

 • izdelajo kartoteko stranke;

 • Spoznavajo, da je načrtovanje dela pomemben dejavnik v racionalni izrabi časa in sredstev.

  Vaja: načrt nege kože.

  kozmetična Masaža

   

   

   

 • opišejo zgodovinski razvoj in uporabo masaže v kozmetični stroki

 • naštejejo vrste masaž in pojasnijo razliko med njimi

 • pojasnijo osnovna pravila in potrebne pogoje za izvedbo masaže (higiena, prostor, položaj, zasebnost, temperatura, višina mize, mir, svetloba)

 • razložijo lokalni in splošni vpliv masaže na organizem

 • naštejejo masažne tehnike in pojasnijo njihov vpliv na različna tkiva

 • razložijo značilnosti kozmetičnih izdelkov za masažo

 • razložijo pojav bolečine v mišici po masaži

 • pojasnijo postopek zmanjševanja bolečine v mišici po masaži

 • naštejejo in pojasnijo kontraindikacije za telesno masažo

 • pokažejo potek, izhodišče in prijemališče mišic: spodnjih in zgornjih okončin, hrbtnih in trebušnih mišic;

 • grafično ponazorijo zgradbo skeletne mišice in njen krvni obtok;

 • Razvijajo komunikacijske spretnosti.

  Zavedajo se pomena ustvarjanja ustreznih pogojev za masažo.

  Zavedajo se pomembnosti pravilne drže maserja pri izvajanju masaže.

  Razvijajo sposobnost opazovanja.

  Spoznavajo pomen poklicne molčečnosti in spoštovanja zasebnosti strank.

  Vaje:

 • položaj maserja pri masaži,

 • položaj masiranca pri masaži,

 • masažne tehnike.

 • Prehrana in fizične aktivnosti pri zmanjševanju debelosti in celulita

   

   

   

 • razložijo pomen celostnega pristopa pri zmanjševanju telesne teže in celulita

 • razložijo pomen pravilne prehrane pri debelosti

 • naštejejo in pojasnijo dejavnike, ki vplivajo na pojav debelosti in celulita

 • ločijo debelost in celulit

 • naštejejo osnovna hranila in jih razvrsti po energetski vrednosti

 • pojasnijo značilnosti zdrave prehrane v posameznih življenjskih obdobjih

 • razložijo osnovne značilnosti redukcijskih diet

 • naštejejo živila rastlinskega in živalskega porekla, ki jih stranka lahko uživa v času zmanjševanja telesne teže in celulita

 • določijo količino in število obrokov glede stopnjo debelosti in celulita

 • pojasnijo pomen uživanja in vrste tekočine v času zmanjševanja problema debelosti in celulita

 • pojasnijo pomen fizičnih aktivnosti za zdravo hujšanje in zmanjševanje celulita

 • izmerijo telesno težo stranke in ugotovi odstopanje od normalne telesne teže;,

 • izmerijo obseg na prizadetih delih telesa;

 • opazujejo celulitna področja in določa stopnjo razvoja;

 • vpišejo podatke v kartoteko stranke;

 • Dojemajo pomen vplivov debelosti in celulita na samospoštovanje in razvoj bolezenskih problemov.

  Zavedajo se pomena celostnega pristopa pri obravnavi problema debelosti in celulita.

  Spoznavajo pomen sodelovanja stranke.

  Posebno pozornost namenjajo osveščanju strank.

  Zavedajo se škodljivih vplivov daljšega uživanja hrane, ki ne vsebuje beljakovin, vitaminov in mineralov.

  Vaje:

 • določanje idealne telesne teže,

 • merjenje obsega pasu, bokov,

 • priprava enostavne redukcijske diete.

 • Teoretične osnove manikure (nega rok in nohtov)

   

   

   

 • opišejo zgradbo in funkcije nohta

 • pojasnijo spremembe na nohtih, ki zahtevajo poglobljeno kozmetično nego

 • naštejejo najpogostejše bolezni nohtov in kože na rokah

 • analizirajo dejavnike, ki vplivajo na prezgodnji pojav znakov staranja na koži rok

 • opišejo pribor in kozmetične proizvode za nego rok in nohtov

 • naštejejo negovalne postopke pri manikuri

 • pojasnijo značilnosti kozmetičnih proizvodov za nego rok

 • naštejejo kontraindikacije za nego rok v kozmetičnem salonu

 • narišejo noht in pokažejo njegove dele;

 • prepoznajo spremembe na nohtih, ki zahtevajo kozmetično nego (lomljiv, mehek, neraven, odebeljen, noht, noht ki se cepi, glivični noht);

 • Zavedajo se vpliva negovane roke in nohtov na samospoštovanje.

  Razvijajo čut za estetiko.

  Spoznavajo vlogo kozmetičnega tehnika pri preventivi pojava zgodnjih znakov staranja na rokah.

  Vaje:

 • priprava pribora, koziroma izdelkov in modela za nego rok,

 • odstranjevanje obnohtne kožice,

 • oblikovanje nohtov.

 • TEORIJA UPORABE APARATOV ZA KOZMETIČNO NEGO TELESA

   

   

   

 • opišejo naslednje aparate za kozmetično nego obraza in telesa: jonoforezo, aparat za limfno drenažo, vakuum, aparat za elektro stimulacijo

 • razložijo učinke

 • naštejejo indikacije in kontraindikacije

 • opišejo uporabo naštetih aparatov pri kozmetični negi;

 • načrtujejo uporabo aparatov glede na kozmetično negovalne probleme in zastavljene cilje kozmetične nege;

 • Razvijajo odgovornost za varno uporabo aparatov.

  Razvijajo kritičen in strokovni odnos do uporabe aparatov pri kozmetični negi.

   

  Teorija estetske pedikure (nega nog)

   

   

   

 • opišejo zgradbo in funkcije stopala

 • naštejejo najpogostejše probleme, ki se pojavljajo na koži stopala in nohtih noge

 • naštejejo in pojasnijo dejavnike, ki vplivajo na pojav sprememb na stopalu

 • pojasnijo pomen pravilne izbire, menjave in vzdrževanja obutve

 • razložijo pomen pravilne obremenitve stopala za pravilno držo

 • pojasnijo ukrepe za preprečevanje degenerativnih sprememb na okostju stopala

 • utemeljijo povezanost glivičnih bolezni na stopalu s higieno obutve in spremenjenim pH-jem kože

 • naštejejo metode nege nog

 • naštejejo kontraindikacije za nego nog v kozmetičnem salonu

 • razložijo postopek, čiščenja, razkuževanja, sterilizacije in shranjevanja inštrumentov

 • naštejejo bolezni, ki se lahko prenašajo v kozmetičnem salonu

 • pojasnijo prvo pomoč ob poškodbi kože z ostrim predmetom

 • pokažejo vzdolžni in prečni lok na stopalu;

 • naštejejo in pokažejo pripomočke in orodje za nego nog;

 • narišejo različne oblike stopala;

 • grafično ponazorijo prenašanje telesne teže na stopala pri hoji;

 • Spoznavajo, da je nega zdravega stopala preventivna dejavnost zdravstvenih problemov.

  Spoznavajo polivalentnost svojega poklica.

  Razvijajo delovno in poklicno odgovornost.

  Zavedajo se možnih poškodb in prenosa bolezni.

  Zavedajo se pomena čistosti postopkov in sterilizacije inštrumentov za pedikuro.

  Razvijajo odgovornost za varno odlaganje ostrih in kužnih predmetov ali uporabljenih pripomočkov.

  Razvijajo odgovornost za zaščito pred možno okužbo.

  Vaje:

 • pregled nog in ugotavljanje negovalnih problemov in kontraindikacij za nego v kozmetičnem salonu,

 • prepoznavanje otiščanca, kurjega očesa, bradavic na stopalu, glivičnih bolezni, vraščenega nohta,

 • čiščenje, razkuževanje, sterilizacija in shranjevanje orodja za pedikuro.

  Obisk pedikerskega salona.

 • Teorija ličenja za posebne priložnosti

   

   

   

 • razloži pomen ličenja za urejen videz in samospoštovanje

 • opišejo značilnosti barvnih tipov in primernost uporabe barv za ličenje

 • pojasnijo način določanja oblik obraza

 • razložijo osnovna pravila zakrivanja pomanjkljivosti (senčenje, svetlenje)

 • razložijo značilnosti: fantazijskega ličenja, ličenja za poroko, za večer in fotografijo

 • pojasnijo pravila za aplikacijo umetnih trepalnic

 • razložijo tehnike korekcije pomanjkljivosti ( veke, ustnice, oči, čelo, nos)

 • določijo barvni tip modela;

 • določijo obliko obraza;

 • izberejo barve za svoj model;

 • Spoznavajo, da ličenje izraža notranjo in zunanjo harmonijo.

  Razvijajo čut za estetiko

  Dobivajo spodbude za razvoj veščin ličenja.

  Vaja: aplikacija umetnih trepalnic.

  Teorija začasnega odstranjevanja odvečnih dlak (depilacija)

   

   

   

 • pojasnijo faze rasti dlake

 • naštejejo metode depilacije

 • opišejojo lasnosti izdelkov za depilacijo

 • primerjajo razlike med mehanskimi metodami in kemičnimi metodami depilacije

 • pojasnijo povezanost bolečine z tehniko depilacije

 • razložijo spremembe na koži in zaščito po depilaciji

 • pojasnijo pripravo stranke, pripomočkov in kozmetičnega izdelka za depilacijo

 • razložijo nujne varnostne ukrepe pri depilaciji

 • naštejejo in pojasnijo kontraindikacije za depilacijo

 • pojasnijo poškodbe, prvo pomoč in kozmetično nego po depilacij

 • narišejo položaj dlake v koži in označijo faze rasti;

 • pripravijo topli vosek in smolo za depilacijo;

 • pripravijo vse pripomočke za depilacijo;

 • pokažejo pravilno uporabo aparata za depilacijo;

 • pripravijo model za depilacijo;

 • pravilno očistijo, razkužijo in shranijo pri depilaciji uporabljene pripomočke;

 • Dojema, da je od smeri rasti dlak odvisna tehnika nanosa depilacijskega kozmetičnega proizvoda.

  Zavedajo se pomena pravilne priprave dlak, pravilne tehnike in čistosti postopkov.

  Pozornost namenjajo preprečevanju možnih komplikacij med ali po depilaciji.

  Vaji:

 • priprava kozmetičnih izdelkov za depilacijo,

 • priprava stranke za depilacijo.


 • 4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI

   

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  VPLIV NOTRANJIH IN ZUNANJIH DEJAVNIKOV NA VIDEZ KOŽE

  Dijaki

  Dijaki

   

 • naštejejo dejavnike, ki vplivajo na videz in stanje kože

 • pojasnijo vpliv vedenjskih dejavnikov (stres, kajenje, sončenje, prehrana, uživanje tekočine, počitek, pravilna in pravočasna nega) na videz kože

 • selektivno opazujejo kožo modelov in ugotavljajo razlike v videzu in prisotnost kozmetično negovalnih problemov;

 • Spoznavajo, da je zunanji videz tesno povezan s fizičnimi, psihičnimi in vedenjskimi dejavnimi.

  Sprejmejo, da ima kozmetični tehnik pomembno vlogo v preventivi pojava prezgodnjih znakov staranja kože.

  Vaja: ugotavljanje sprememb na koži modela.

  TEORIJA NEGE MASTNE (SEBOROIČNE) AKNASTE, KUPEROZNE, PREOBČUTLJIVE, IZSUŠENE IN STARAJOČE KOŽE

   

   

   

 • razložijo dejavnike za pojav: mastne, aknaste, kuperozne, preobčutljive, izsušene in starajoče kože

 • pojasnijo pojav mastne kože, ki se lušči

 • pojasnijo pojav mastne kože, ki ima kronično razširjene pore

 • primerjajo razliko med aknasto seboroično in aknasto ne seboroično kožo

 • pojasnijo lokalno in sistemsko zdravljenje aknaste kože

 • določijo cilje nege posameznega tipa kože

 • pojasnijo značilnosti kozmetično negovalnih pristopov (čiščenje, pilingi, masaže, aparati, kozmetični izdelki, svetovanje) pri negi: mastne, izsušene, aknaste, kuperozne, preobčutljive in starajoče kože

 • pojasnijo značilnosti in vpliv kozmetično učinkovitih spojin pri negi različnih tipov kože

 • opazujejo kožo modelov in prepoznajo prisotnost: mastne, izsušene, aknaste, kuperozne, preobčutljive starajoče kože;

 • Spoznavajo natančnega opazovanja.

  Spoznavajo omejeno vlogo pri problemih, ki so povezani z dednimi ali zdravstvenimi dejavniki.

  Razvijajo odgovornost do strokovnega pristopa pri kozmetični negi.

  Razvijajo komunikacijske veščine.

  Vaje:

 • določanje tipa kože in prepoznavanje problemov

 • merjenje mastnosti kože,

 • merjenje vlažnosti kože,

 • merjenje pH kože in kozmetičnih izdelkov,

 • svetovalni pogovor med mladostnikom/co, ki ima aknasto kožo in kozmetičnim tehnikom.

 • KEMIČNI PILING IN PILING Z MIKROKRISTALI

   

   

   

 • opišejo postopek, globljega luščenja roževinastih celic vrhnjice s pomočjo kemičnih sredstev

 • ločijo kozmetični piling od medicinskega pilinga

 • opišejo postopek globljega luščenja celic vrhnjice z mikrokristali

 • pojasnijo pomen koncentracije in pH vrednosti kozmetičnih proizvodov, ki se lahko uporabljajo kot pilingi v kozmetičnem salonu

 • naštejejo indikacije in kontraindikacije za uporabo kozmetičnih proizvodov, ki vsebujejo kemične snovi

 • pojasnijo potrebne varnostne ukrepe pred, med in po postopku

 • pojasnijo pomen zaščite kože z ustreznimi kozmetičnimi izdelki po pilingu

 •  

  Zavedajo se osebne odgovornosti za možne poškodbe kože.

   

  Eterična oljA pri kozmetični negi

   

   

   

 • naštejejo vrste eteričnih olj

 • razložijo načine pridobivanja in shranjevanja eteričnih olj

 • naštejejo vrste eteričnih olj glede vpliva na psihično počutje strank

 • pojasnijo vpliv eteričnih olj na mestu aplikacije in na organizem

 • naštejejo kontraindikacije za uporabo eteričnih olj pri kozmetični negi

 • pojasnijo dovoljeno koncentracijo in načine aplikacije eteričnih olj pri kozmetični negi obraza in telesa

 • pripravijo 0,5 % koncentracijo eteričnega olja v osnovni bazi za nego obraza;

 • pripravijo 1,0 % koncentracijo eteričnega olja za nego telesa;

 • Razvijajo odgovornost do dela.

  Zavedajo se možnih komplikacij pri uporabi eteričnih olj.

  Vaja: priprava eteričnega olja za nego obraza in telesa.

  Alternativni pristopi v kozmetični stroki

   

   

   

 • naštejejo alternativne oblike masaž

 • razložijo kroženje QI energije in potek energetskih meridianov

 • razložijo tehniko akupresure na akupunkturnih točkah obraza

 • pojasnijo vpliv refleksne masaže stopal na počutje

 • narišejo stopalo in ga razdelijo na refleksna področja;

 • prikažejo tehniko refleksne masaže stopal;

 • Razvijajo strokovno presojo do uporabnosti alternativnih oblik sproščanja.

  Vaje:

 • določanje akupunkturnih točk na obrazu,

 • tehnike akupresure (disperzija, tonifikacija).

  Ogled video filma refleksna masaža stopal.

 • LIČENJE Z OBSTOJNIMI LIČILI

   

   

   

 • razložijo metodo kamuflažnega ličenja

 • pojasnijo: namen, prednosti in pomanjkljivosti obstojnega ličenja

 • razložijo razliko med nanašanjem neobstojnih in obstojnih ličil

 • opišejo aparate, barvne pigmente in druge pripomočke za izvajanje obstojnega ličenja

 • pojasnijo tehniko tatoo in pigmentiranje: obrvi, vek,ustnic, brazgotin

 • razložijo vrste in lastnosti barvnih pigmentov

 • naštejejo osnovne (primarne) barve in pojasnijo tvorbo sekundarnih in komplementarnih barv

 • pojasnijo: higiensko tehnične, moralno etične, in varnostne zahteve za izvajanje obstojnega ličenja

 • razložijo načine preprečevanja prenašanja okužb pri nanašanju obstojnih ličil

 • opišejo najpogostejše napake in nezaželene pojave pri nanašanju obstojnih ličil

 • naštejejo in pojasnijo kontraindikacije za nanašanje obstojnih ličil

 • razložijo način razkuževanja in sterilizacije pripomočkov za ličenje

 • izdelajo vprašalnik za stranko pred ličenjem;

 • izdelajo barvni krog;

 • ugotovijo estetske pomanjkljivosti na modelu katere bi lahko izboljšali z nanašanjem obstojnih ličil;

 • Zavedajo se pomena pisne privolitve stranke za postopek nanašanja obstojnih ličil.

  Spoznavajo pomen informiranja stranke o neželjenih pojavih, ceni ličenja, poteku, trajanju postopka, negi pred in po postopku.

  Razvijajo čut za moralno etično odgovornost.

  Zavedajo se pomena zavarovanja za odgovornost.

   

  Ultra zvok, podtlak in laser v kozmetični stroki

   

   

   

 • razložijo mehanizem delovanja, namen uporabe, vpliv na tkiva in primernost uporabe pri reševanju kozmetično negovalnih problemov naslednjih aparatov: UZ-a, podtlaka, laserja

 • naštejejo in pojasnijo indikacije kontraindikacije za uporabo naštetih aparatov

 • preizkušajo delovanje posameznega aparata na sebi in modelu;

 • Razvijajo kritično presojo do uporabe aparatov pri kozmetični negi.

  Razvijajo poklicno odgovornost.

  Zavedajo se možnih škodljivih vplivov fizikalnih sil na tkiva.

  Vaje:

 • uporaba ultra zvoka,

 • uporaba podtlaka.

 • Kozmetična nega po kirurško estetskih posegih

   

   

   

 • opišejo naslednje estetsko kirurške posege: blefaroplastika, face lifting, abdominoplastika, liposukcija, dermoabrazija

 • razložijo osnovne negovalne postopke po izvedeni: blefaroplastiki, face liftingu, dermoabraziji, liposukciji, abdominoplastiki

 •  

  Spoznavajo pomen dajanja psihične podpore stranki po opravljenem operativnem posegu.

  Zavedajo se pomena ustrezne nege in svetovanja za kontinuirano nego po posegu.

   

  TEORIJA TRAJNEGA ODSTRANJEVANJA DLAK (EPILACIJA)

   

   

   

 • spozna povečano poraščenost kot kozmetično estetski problem

 • pojasnijo razliko v rasti večine dlak in rasti dlak na vratu in bradi

 • naštejejo in pojasnijo metode trajnega odstranjevanja dlak

 • razložijo higiensko tehnične in varnostne ukrepe pri trajnem odstranjevanju dlak

 • pojasnijo pogoje, ki vplivajo na učinkovito trajno odstranjevanje dlak brez komplikacj

 • spozna aparate, različne igle in druge pripomočke za trajno odstranjevanje dlak

 • naštejejo in pojasnijo kontraindikacije za trajno odstranjevanje dlak

 • naštejejo in pojasnijo najpogostejše napake in poškodbe pri trajnem odstranjevanju dlak

 • pojasnijo nego po epilaciji

 • pojasnijo postopke za preprečevanje prenosa kužnih bolezni

 • narišejo lastni mešiček in dlako;

 • ponazorijo faze rasti dlak;

 • narišejo položaj dlak na bradi, vratu in nad zgornjo ustnico;

 • meri vlažnost kože;

 • preizkuša delovanje aparata za trajno odstranjevanje dlak;

 • Dojema pomen seznanjanja stranke o posegu.

  Zavedajo se možnih neželenih pojavov in lastne odgovornosti.

  Zavedajo se možnosti prenosa kužnih bolezni pri trajnem odstranjevanju dlak (aids, hepatitis), nastanku opeklin, brazgotin in drugih poškodb.

  Razvijajo odgovornost do dela.

  Vaje:

 • merjenje vlažnosti kože,

 • določanje intenzitete električnih tokov za odstranjevanje različnih dlak,

 • izbor igel za različne dlake.

 • TEORIJA OBLIKOVANJA UMETNIH NOHTOV

   

   

   

 • naštejejo spremembe na nohtih, ki zahtevajo oblikovanje umetnih nohtov

 • pojasnijo različne tehnike in sisteme za oblikovanje umetnih nohtov

 • naštejejo orodje in druge pripomočke za oblikovanje umetnih nohtov

 • razložijo higiensko tehnične in varnostne ukrepe pri oblikovanju umetnih nohtov

 • naštejejo osnovne postopke in njihovo zaporedje pri izdelavi umetnih nohtov

 • naštejejo kontraindikacije za izdelavo umetnih nohtov

 • razložijo higiensko varnostne ukrepe pri oblikovanju umetnih nohtov

 • opazujejo in prepoznajo spremembe na nohtih pri katerih bi svetoval modelu izdelavo umetnih nohtov;

 • grafično ponazorijo osnovne korake pri pripravi naravnega nohta za izdelavo umetnih nohtov;

 • na modelu prikaže izdelavo umetnega nohta;

 • Zavedajo se pomena čistosti postopkov in možnosti okužbe stranke ali sebe pri izdelavi umetnih nohtov.

  Vaja: izdelava umetnih nohtov poteka med praktičnim poukom.

  SAVNA IN DRUGI TERMIČNI POSTOPKI PRI KOZMETIČNI NEGI

   

   

   

 • naštejejo kozmetično negovalne postopke s katerimi pospešujemo krvni obtok

 • pojasnijo namen ogrevanja telesa pri reševanju kozmetično negovalnih problemov

 • razložijo vpliv savnanja na počutje strank

 • naštejejo vrste savn in primerjajo razliko med finsko, turško in infrardečo savno

 • pojasnijo higiensko tehnične in varnostne zahteve pri uporabi in vzdrževanju savn

 • naštejejo kontraindikacije za izvajanje termičnih postopkov in savnanje

 •  

  Spoznavajo pomen higiensko tehničnih zahtev pri uporabi savn.

   

  UMETNO SONČENJE

   

   

   

 • pojasnijo pomen umetnega sončenja

 • razložijo delovanje solarijev in vrste UV žarkov, ki jih solarij oddaja

 • pojasnijo higiensko tehnične zahteve in varnostne ukrepe pri umetnem sončenju

 • naštejejo kontraindikacije za sončenje, zaščito in pogostost izpostavljanja umetnem sončenju

 •  

  Spoznavajo pomen individualnega pristopa pri določanju časa sončenja.

  Zavedajo se pomena ustrezne zaščite kože pri umetnem sončenju.

   

  Zakonodaja in organizacija DELA V KOZMETIČNI STROKI

   

   

   

 • spozna osnovna načela timskega dela

 • spozna organizacijo in vodenje kozmetičnih salonov

 • spozna združenja kozmetikov in frizerjev

 • spozna delo obrtne zbornice

 • spozna pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mojstrskih izpitov

 • spozna kazensko in civilno odgovornost lastnika salona

 •  

  Razvijajo poklicno in osebno odgovornost.

   

  VARSTVO PRI DELU

   

   

   

 • naštejejo najpogostejše telesne okvar, ki so povezane z opravljanjem poklica kozmetičnega tehnika

 • naštejejo in pojasnijo bolezni, ki se lahko prenašajo z delom v kozmetičnem salonu

 • pojasnijo varnostne ukrepe pred poklicnimi in kužnimi boleznimi

 • razložijo varnostne ukrepe pred požarom

 • pojasnijo ukrepe za varovanje premoženja

 •  

  Zavedajo se pomena izvajanja varnostnih ukrepov s ciljem preprečevanja škode na strankah zaposlenih in premoženju.

   

  VAROVANJE OKOLJA

   

   

   

 • naštejejo škodljive snovi, ki jih s svojo dejavnostjo spuščamo v naravo

 • razložijo način odlaganja in shranjevanja kužnih, ostrih ali za naravo strupenih snovi

 •  

  Razvijajo odgovornost do varovanja okolja.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 •  

 •  

 •