A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: LESARSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: lesarski tehnik/lesarska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja v izobraževalnem programu dijaki:

 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • pridobijo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • spoznajo lastnosti in uporabo lesa, lesnih tvoriv in drugih materialov,
 • spoznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv,
 • se naučijo tehničnega risanja, konstrukcije izdelkov in pri tem uporabljajo osnove oblikovanja, ergonomije,
 • določajo tehnološke postopke in organizirajo proizvodnjo izdelkov stavbnega in notranjega pohištva,
 • uporabljajo računalniška orodja za upravljanje numeričnih strojev, konstruiranje in vodenje proizvodnje,
 • se usposobijo za izdelavo kalkulacij,
 • oblikujejo pozitiven odnos do varovanja okolja in zdravja ljudi,
 • spoznajo osnovne pojme poslovanja in trženja,
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti vodenja skupine, komuniciranja, reševanja problemov in motiviranja sodelavcev.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Tehnologija

  ustno, vaje

  Konstrukcije

  ustno, vaje

  Tvoriva

  ustno, vaje

  Stroji in naprave

  ustno

  Organizacija in ekonomika

  ustno, vaje

  Projektiranje

  vaje

  Praktični pouk

  delavniški dnevnik in izdelek ali storitev z zagovorom

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • tehnologija.

  Izbirni del:

 • tuji jezik I ali matematika po izbiri dijaka,
 • praktični del izpita in zagovor.