SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OPTIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18. seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23.7.1998

1. IME PREDMETA

ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA OČESA – izbirno (očesna optika)

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

75

30

105

4.

   

 

skupaj

75

30

105

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • natančno spozna sestavo glave in živčni sistem in čutila,

 • spozna zgradbo in funkcijo čutila za vid ter njegovo vlogo pri povezovanju živega in neživega sveta,

 • temeljito pozna posamezne dele očesnega zrkla,

 • se seznani z očesnimi napakami in z nekaterimi očesnimi boleznimi,

 • zna uporabiti in povezati teoretična znanja,

 • razvija human odnos in sposobnost vljudne komunikacije.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Čutila

  Dijak

  Dijak

  Dijak

 • organski sistemi

 • receptor

 • vrste čutil

 • kosti glave

 • čutilo za vid - oko

 • zaščitni aparat očesa

 • solzni aparat

 • mišice očesnega zrkla

 • se seznani s celotnim delovanjem organskih sistemov človeškega telesa

 • obvladati mora zgradbo čutil - posebej oko

 • natančno mora poznati zgradbo okostja glave

 • obvladati mora funkcijo in sestavo zaščitnega in solznega aparata

 • zna oceniti razliko med emitropnim in ametropnim očesom

 • Ima zrel in human odnos do človeka.

  Si razvije odgovoren odnos do ljudi s težavami vida.

  Opravi vajo z modelom okostja lobanje človeka.

  Opravi vajo prepoznavanja zgradbe in poteka očesnih mišic.

  Anatomija očesa

   

   

   

 • roženica in beločnica

 • žilnica

 • šarenica

 • mrežnica

 • čutnice na mrežnici

 • leča

 • živčna celica

 • možgani

 • živčevje očesa

 • kako nastane slika

 • plastičnost vida

 • akomodacija vida

 • adaptacija vida

 • vidna pot

 • dioptični aparat

 • prerez živalskih oči

 • pozna latinske izraze očesnih delov zaradi branja receptov in lažjega strokovnega komuniciranja z oftalmologi

 • razume funkcijo posameznih delov očesa

 • pozna zgradbo in lastnosti optičnih delov očesa

 • pozna pomen akomodacije in adaptacije vida

 • pozna potek vidne poti in nastanek slike

 • Razvije občutek za delo z organskimi sistemi.

  Opravi vajo prerez živalskega očesa.

  Vaje:

 • s pomočjo modelov očesa,

 • s pomočjo slikovnega gradiva.

  Ogled videofilmov

  Vsak dijak mora narediti pri vajah na formatu a3 izrisati shemo prereza očesa z označbami vseh očesnih delov in pripadajočimi latinskimi izrazi.

 • Bolezni oči

   

   

   

 • barvna slepota

 • dedovanje barvne slepote

 • siva očesna mrena

 • zelena očesna mrena

 • vnetja oči

 • poškodbe oči zaradi premočne svetlobe

 • poškodbe oči s kemikalijami

 • mehanične poškodbe oči

 • zaščita oči pri delu

 • natančno pozna nastanek očesnih bolezni

 • pozna vpliv očesnih bolezni pri nastanku slike

 • teoretično obvlada pomen korekcije vida

 • zna upoštevati predpise iz varstva pri delu

 • Pridobi odgovoren odnos do sočloveka.

  Vaje:

 • iz anatomije s pomočjo videoprogramov,

 • s pomočjo diapozitivov (bolezni oči),

 • s pomočjo računalniškega programa (siva mrena).

 • Anatomija vida

   

   

   

 • histologija - celice in tkiva

 • zaščitni deli očesa

 • vidne poti k možganom

 • funkcionalna anatomija

 • fiziologija vida

 • pridobi znanje o pravilni legi očesa v očesnem jabolku

 • pozna potek in funkcijo vidne poti pri nastanku slike v možganih

 • natančno pozna delovanje posameznih delov očesa

 •    

  Osnovne funkcije očesa

   

   

   

 • akomodacija

 • konvergenca

 • funkcija zenice

 • ostrina vida

 • vidno polje

 • premikanje oči

 • zna strokovno razložiti pomen funkcije očesa

 • natančno pozna delovanje optičnega sistema očesa

 • zna povezati posamezne funkcije očesa

 • zelo natančno pozna nastanek akomodacije in konvergence

 • pozna vlogo premikanja oči pri nastanku slike

 • Pridobi zrel odnos do ljudi s funkcionalnimi težavami vida.

  Zna oceniti trenutek nastanka pravilne in točne akomodacije.

  Pri vajah uporablja enostavne teste za testiranje funkcij vida.

  Binokularni vid

   

   

   

 • prostorsko gledanje

 • optika očesa - oko kot optični instrument

 • roženica, prekatna vodka

 • očesna leča

 • steklovina

 • shematsko oko

 • optični aspekti odslikavanja

 • teoretično obvlada osnovne pojme binokularnega vida

 • zna uporabiti znanja s področja binokularnega vida praktično

 • Razvije predstavo o nastanku binokularnega vida.

  Vsak dijak mora pri vajah narediti:

  Shematski prikaz poteka vidne poti pri binokularnem vidu,

  Vaje iz anatomije zgradbe očesnega zrkla s pomočjo modela očesa.

  Nepravovidno oko

   

   

   

 • predstava in definicija

 • refrakcijske anomalije

 • hipropija, hipermetropiha

 • afakija, korigirana afakija

 • kratkovidnost

 • fiziološka miopija

 • astigmatizem

 • presbiopija

 • aniseikonija

 • anisometropija

 • heteroforija

 • zna strokovno opisati nepravovidno oko

 • pozna vlogo nepravovidnosti pri izoblikovanju slike

 • pozna nevarnost refrakcijskih anomalij

 • pozna funkcioniranje in možnosti korekcije afakičnega očesa

 • zelo natančno pozna možnosti korekcije vseh očesnih napak

 • Pridobi zrel in human odnos do ljudi z napakami vida

  Razvije komunikacijske spretnosti za delo s stranko.

  Vaje: določitev nepravovidnosti na optični klopi.

  Akomodacija

   

   

   

 • bližinska točka očesa

 • daljinska točka očesa

 • akomodacijsko področje

 • akomodacijska širina

 • zna računsko določiti akomodacijske točke očesa

 • Uri natančnost pri izračunih.

  Vaje z matematičnimi modeli in primeri.

  Očesne napake

   

   

   

 • emetropija

 • aksialno simetrično oko

 • aksilalno nesimetrično oko

 • lomna kratkovidnost

 • osna kratkovidnost

 • korekcija kratkovidnega očesa

 • lomna daljnovidnost

 • osna daljnovidnost

 • korekcija daljnovidnega očesa

 • strabizem

 • loči razliko med ametropnim in emetropnim očesom

 • zna razbrati iz zdravniškega recepta vrsto anomalije

 • zna strokovno opisati očesne napake

 • Razvije odgovoren in zrel odnos do ljudi.

  Je sposoben stranki svetovati pravilno in kvalitetno korekcijo vida.

  Vaje na optični klopi.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • optični aspekti odslikavanja

 • nepravovidno oko

 • akomodacija

 • očesne napake

 • Očalna optika

 • odslikavanje

 • kako nastane slika

 • Optika z meritvami

 • optično preslikovanje

 • binokularni vid

 • oko kot optični instrument

 • Optični instrumenti

 • prenos in omejevanje žarkov pri optičnih instrumentih

 • nepravovidno oko

 • Praktični pouk

  Očalna optika

 • sheme ametropnega očesa

 • čutilo za vid - oko

 • zaščitni aparat očesa

 • mišice očesnega zrkla

 • bolezni oči

 • Biologija

 • čutila