SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OPTIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18. seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23.7.1998

1. IME PREDMETA

OČALNA OPTIKA – izbirno (očesni optik)

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

50

20

70

4.

97

37

204

skupaj

147

57

274

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • temeljito spozna vrste optičnih leč in njihovo sposobnost za korekcijo vida,

 • zna izmeriti dioptrijsko moč leče in njene podatke primerno uporabiti v praksi,

 • zna anatomsko, optično in kozmetično prilagoditi očesne pripomočke,

 • pozna barvne zakonitosti in osnove estetike,

 • zna stranki strokovno svetovati pri izbiri korekcijskih sredstev,

 • razvije poštenost, odgovornost in natančnost pri izdelavi sredstev za korekcijo vida,

 • se usposobi za strokovno, nevsiljivo in vljudno komunikacijo s stranko.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Korekcijska stekla

  Dijak

  Dijak

   

 • dioptrijska vrednost

 • optično in geometrijsko središče

 • decentrirano surovo steklo

 • odstopnje zenične razdalje vmm

 • definira dioptrijske vrednosti

 • loči optično in geometrijsko središče in ju zna določiti

 • pozna mednarodno dovoljena odstopanja pri izdelavi očal

 • Razvije čut za odgovorno delo in odgovorno reševanje nalog.

  Vaja:

 • iskanje optičnega in geometrijskega središča na optičnem steklu.

 • določitev dioptrijske vrednosti leče.

 • Enožariščna sferična stekla

   

   

   

 • izračun dioptrije sferične leče

 • izračun debeline sferične leče

 • izračun volumna sferične leče

 • izračun teže sferične leče

 • natančno pozna enožariščna sferična stekla

 • zna izračunati debelino sferične leče, njen volumen in težo

 •  

  Vaja: izračun dioptrije, debeline, volumna in teže sferične leče.

  Enožariščna astigmatična stekla

   

   

   

 • oznake v plus in minus dioptrijskih vrednosti

 • os cilindra po TABO-stopinjski shemi

 • oblike izbrušenih ploskev stekla

 • natančno definira sestavo enožariščnih astigmatičnih stekel v + in - dioptriji

 • zna uporabiti TABO - stopinjske sheme

 • Razvije sposobnost prenašanja tepretičnega znanja na konkretne naloge.

  Vaja:

 • izračun dioptrije astigmatičnih leč v + in -

 • na tabo stopinjski shemi zna odčitati os cilindra.

 • Enožariščna stekla s prizmatičnim učinkom

   

   

   

 • označba prizem

 • izračun prizmatičnosti optičnega stekla po Prentice formuli

 • ponazori pomen stekel s prizmatičnim učinkom

 • natančno pozna označbe prizem in zna izračunati prizmatične dioptrije

 • Razvije delovno samozavest, natančnost in zanesljivost.

  Vaja: izračun prizem po prentice-jevi formuli.

  Decentracija

   

   

   

 • decentracija enožariščnih stekel

 • osvoji pojem decentracije enožariščnih stekel

 • Navaja se na ustvarjalno uporabo znanja.

   

  Večžariščna stekla

   

   

   

 • bifo stekla

 • trifo stekla

 • progresivna stekla

 • preskok slike pri večžariščnih steklih

 • pozna pojem večžariščnih stekel, njihovo uporabo in lastnosti

 • razloži nastanek in preskok slike pri večžariščnih steklih

 • Razvije občutek odgovornosti za kakovostno in strokovno delo.

   

  Posebne oblike stekel

   

   

   

 • perfaster in lentikularna stekla

 • Fresnelove folije

 • pojasni uporabo perfaster in lentikularnih stekel

 • zna uporabljati Fresnelove folije

 •    

  Dioptrijska moč leče

   

   

   

 • izmera dioptrijske moči leče

 • uporabnost izmerjene vrednosti stekla

 • izmera bližinskega dodatka

 • razume in definira dioptrijsko moč leče, njen nastanek in uporabo

 • zna izmeriti diotrijsko moč leče in uporabiti izmerjene vrednosti

 • prikaže pomen bližinskega dodatka in uporabo le-tega v praksi

 • Razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge.

  Vaje: vsak dijak mora določiti optično moč na vseh vrstah optičnih leč.

  Odslikavanje

   

   

   

 • optika očesa

 • optika očalnih leč

 • nepravovidnost očesa

 • korekcija osno simetrične ametropije

 • korekcija astigmatizma

 • korekcija heteroforije

 • napake očalnih leč

 • razume optično zgradbo očesa

 • loči merilno in uporabno vrednost leč

 • razume in loči vrste očesnih napak in jih zna korigirati

 • zna uporabljati sferične leče in jih po predpisu korigirati

 • razume delovanje in zna uporabljati vse vrste astigmatizma s cilindričnimi lečami

 • zna uporabljati prizmatične leče

 • pozna napake pri odslikavanju: astigmatizem poševnih žarkov, kromatska aberacija, disperzija, popačenost pri posameznih vrstah leč

 • Zaveda se pomembnosti vida.

   

  Zaščitna stekla

   

   

   

 • sončna, zaščitna in filter stekla

 • svetlobno občutljiva stekla

 • zmanjšanje refleksije

 • pozna pomen zaščite oči pred svetlobo

 • ponazori načine zaščite vida z različnimi optičnimi stekli

 • definira refleksijo

 •    

  Sistem očala - oko

   

   

   

 • anatomsko in optično prilagajanje

 • kot inklinacije

 • temenska razdalja

 • teoretično in praktično pozna pomen optičnega prilagajanja

 • zna prilagoditi kot inklinacije pri različnih vrstah očal

 • zna določiti temensko razdaljo in jo zna upoštevati pri optičnem prilagajanju

 • Razvije pozitiven odnos do uvajanja ukrepov, ki pripomorejo h kvalitetni prilagoditvi očal.

  Vaje: izvede optično prilagoditev različnih vrst okvirjev na modelih.

  Centriranje optičnih leč

   

   

   

 • monokularno centriranje

 • optično vrtišče

 • višinsko centriranje

 • binokularno centriranje na bližino in daljavo

 • horizontalno in vertikalno centriranje

 • anisometropija

 • akomodacija

 • prostorko gledanje

 • zorno in vidno polje

 • perspektiva in povečava

 • aniseikonija

 • pozna pomen centriranja

 • definira vrste centriranja in uporabo

 • loči centriranje na daljavo in bližino

 • teoretično in praktično obvlada višinsko centriranje

 • loči zorno in vidno polje

 • razlikuje in definira pojme: anisometropija, akomodacija in aniseikonija

 • Razvije si občutek odgovornosti za kakovostno in odgovorno delo.

  Vaje: po danih podatkih centrira monokularno in binokularno pd in višino.

  Statika očal

 • spozna pomen težišča očal in delnih jakosti očal, ki delujejo na nos in uho

 • zna določiti sile, ki delujejo na nosne stranice in velikosti mostičkov

 • zna določiti sile, ki povzročajo premikanje oči naprej in njihovo nagibanje

 • zna izračunati volumen in težo očalnih stekel

 • Razvija natančnost in strokovnost.

  Povečuje delovno odgovornost inovativnost in pripadnost poklicu.

   

  Konstrukcija okvirjev

   

   

   

 • izdelava pravokotnega sistema okvirja

 • merjenje in normiranje okvirjev za očala

 • zna uporabiti pravokotni sistem okvirja

 • zna določiti podatke posameznih delov okvirja

 • Postane dojemljiv za novosti.

  Razvije komunikacijske spretnosti in sposobnosti prenašanja teoretičnih znanjv prakso.

  Vaja: izbira okvirja za konkretne modele.

  Izdelava pravokotnega sistema okvirja z vsemi merami.

  Kontaktne leče

   

   

   

 • razlika med očali in kontaktnimi lečami

 • vrste kontaktnih leč

 • lastnosti kontaknih leč

 • higiena in vzdrževanje kontaktnih leč

 • osnove rokovanja s kontaktnimi lečami

 • zna navesti razloge za uporabo

 • spozna osnovne pojme in vrste kontaktnih leč

 • razume lastnosti preslikave

 • razlikuje lastnosti kontaktnih leč v odvisnosti od sestave materiala

 • seznani se s pravilnim rokovanjem

 • zna pravilno svetovati stranki glede higiene, nege, vzdrževanja kontaktnih leč in rokovanja s kontaktnimi lečami

 • Razvija strokovnost in pripadnost poklicu.

  Vaja: napotki za pravilno rokovanje s kontaktnimi lečami.

  Likovna teorija

   

   

   

 • osnovni likovni elementi

 • lastnosti osnovnih likovnih elelmentov

 • harmonična sorazmerja obraza

 • risanje glave in obraznih elementov

 • pozna osnovne vrste oblik ter njihov medsebojni odnos

 • pozna likovne elemente in svetlostne vrednosti

 • definira pravilo o idealnih sorazmerjih

 • razlikuje različne tipe obraza otrok in odraslih

 •  zna anatomsko, optično in kozmetično prilagoditi očesni pripomoček glede na možne oblike nosu, razdaljo med očmi, višino ušes, strukturo lobanjskih kosti, poudarjenosti ličnic, itd.

 • spozna shematski način risanja glave in telesa

 • Z analitičnim pristopom predstavi stranki lastnosti bodočih očal oziroma Korekcijskega pripomočka.

   

  Oblikovalski stili

   

   

   

 • primitivni stil

 • klasični stil

 • arhaični stil

 • razgibani stil

 • elegantni stil

 • ekstravagantni stil

 • oblikovalski stil-Bauhaus

 • kanoni, ideali lepote (telo in glava)

 • spozna človekovo željo po uporabnem in estetskem

 • prepozna vlogo in pomen oblikovanja v človekovem bivalnem okolju

 • primerja in prepozna določene stilske značilnosti zgodovinskih obdobij

 • pozna pravilo zlatega reza

 • Zaradi poznavanja tematike je strokovno usposobljen.

  Razvija zanesljivost v komunikaciji s stranko.

  Vaja:

 • predstavitev stilov v umetnosti,

 • stili in oblika očal v zgodovini.

 • Oblikovanje obraza, glave

   

   

   

 • tipi obrazov

 • portret (idealiziran in realističen, naturalistični in karakterni)

 • optične korekcije glede na tip obraza, telesa

 • pozna tipe obrazov

 • zna izbrati najprimernejši okvir za očala glede na obliko glave in obraza

 • Razvija zanesljivost, natančnost in poštenost do strank.

  Prevzema osebno odgovornost za opravljen poseg.

  Vaje: z računalniškim programom (npr. Magic Look) proučuje optimalne možnosti izbire primernega okvirja za določeno stranko, glede na obliko glave in obraznih značilnosti.

  Teorija barv

   

   

   

 • barvni krog

 • barvna teorija (fizikalne, fiziološke, psihološke, simbolne in mitološke zakonitosti barv)

 • oblika in barva

 • harmonija podobnosti in kontrasta

 • harmonija stopnjevanja odtenka

 • osnovni barvni tipi

 • pozna lastnosti barv

 • pozna barvne zakonitosti posameznih barvnih odnosov in jih lahko uporabi pri svojem praktičnem delu v optični delavnici

 • pozna pomladni, poletni, barvni tip in je sposoben načrtovati in svetovati glede na

 •  

  Estetske vaje: praktično izdela barvne skice očal za posamezne barvne odnose in kontraste (toplo -hladno, barvno-nebarvno, svetlo temno).

  Moda, osebnost in slog

   

   

   

 • vpliv okolja in način življenja

 • starostna kategorija in vpliv na izbiro oblike očal

 • sprotno sledi modnim trendom in zna kreativno svetovati strankam pri izbiri okvirjev glede na obliko glave, obraza (obrvi, oči, nos, usta, ušesa) ob upoštevanju barvnih kombinacij in modnih trendov

 • Postane strokovno odgovoren pri interpretaciji nasvetov stranki.

   

  Svetovanje strankam

 • zna svetovati stranki pri izbiri okvirjev in očal,

 • zna pravilno svetovati glede uporabe in nege očesnih pripomočkov in kontaktnih leč

 • Prevzema osebno odgovornost.

  Vaja: simulacija dela s strankami.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • korekcijska stekla,

 • enožariščna sferična

 • enožariščna astigmatična stekla

 • enožariščna stekla s prizmatičnim učinkom

 • večžariščna stekla

 • posebne oblike stekel

 • dioptrijska moč leče

 • odslikavanje

 • Optika z meritvami

 • svetloba, širjenje svetlobe

 • odboj in lom svetlobe

 • barva teles

 • optična prizma

 • zrcala, leče

 • disperzija, polarizacija, interferenca

 • napake odslikavanja

 • statika očal

 • Osnove tehnike

 • osnove tehničnega risanja

 • branje delavniške risbe

 • tolerance, ujemi

 • napetosti in deformacije

 • varstvo pri delu

 • materiali za leče, okvirje, kontaktne leče

 • sestava in značilne lastnosti tekočin za kontaktne leče

 • Tehnologija materialov

 • polimeri

 • leče in očalna stekla

 • tekočine za kontaktne leče

 • sistem očala - oko

 • centriranje optičnih leč

 • oblikovanje obraza, glave

 • Anatomija in fiziologija očesa:

 • anatomija vida

 • osnovne funkcije očesa

 • binokularni vid

 • nepravovidno oko

 • akomodacija, očesne napake

 • anatomija glave

 • svetovanje strankam

 • izbira okvirjev glede na osebnost in slog

 • Osnove poslovanja

 • tehnika prodaje

 • izračun prodajne cene

 • korekcijska stekla

 • centriranje optičnih leč decentracija

 • konstrukcija okvirjev

 • Praktični pouk

 • kontrola vstavljenih leč

 • zenična razdalja

 • centriranje cilindričnih stekel

 • adicija pri bifokalnih lečah

 • večžariščna,prizmatična stekla

 • prilagoditev okvirja

 • izdelava očal