SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OPTIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18. seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23.7.1998

1. IME PREDMETA

OPTIČNI INSTRUMENTI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

       

 

 

2.

       

 

 

3.

55

70*

15

35*

70

105*

4.

55

53*

15

17*

70

70*

skupaj

110

123*

30

52*

140

175*

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

Številke brez * predstavljajo ure, namenjene vsem dijakom, številke z* pa dodatne ure samo za izbirni modul instrumentalni optik

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • zna uporabiti temeljne optične zakonitosti,

 • spozna funkcijo in zgradbo optičnih instrumentov,

 • temeljito spozna vlogo, sestavo in uporabo merilnih orodij in merilnih optičnih instrumentov,

 • zna izračunati povečavo in vidni kot optičnih instrumentov,

 • razvije sposobnost za natančno rokovanje z optičnimi instrumenti in napravami,

 • seznani se z načini čiščenja in vzdrževanja instrumentov,

 • razvija zanimanje za spremljavo novih dosežkov na področju optike in optičnih instrumentov,

 • se usposobi za posredovanje strokovnih informacij.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Optični elementi

  Dijak

  Dijak

   

 • vrste optičnih elementov

 • delovanje optičnih elementov

 • prenos in omejevanje žarkov pri optičnih instrumentih

 • zna razlikovati optične elemente, pozna njihovo delovanje in nastanek slike v optičnih instrumentih

 • Razvije sposobnosti za prenos teoretičnega znanja na prakso.

  Vaja: nastanek slike.

  Naprave za merjenje razmika zenic (PD)

   

   

   

 • kot paralakse

 • navadno optično merilo

 • navadno pomično merilo s prozorno pleksi ploščico

 • PD pomično merilo

 • vrste pupilometrov

 • refraktometer

 • razume postopke merjenja zenične razdalje

 • pozna delovanje optičnih merilnih naprav za merjenje zenične razdalje

 • pozna pomen merjenja zenične razdalje

 • Se zaveda pomembne vloge natančnosti in odgovornega odnsa do dela.

  Razvija skrb in sposobnost varnega dela z delovnimi sredstvi.

  Vaje: merjenje zenične razdalje z merilnimi napravami.

  Lupe

   

   

   

 • zgradba in funkcija

 •  izračun povečave

 • položaj slike

 • vrste lup

 • obvlada pomen, vrste povečav

 • zna izračunati dioptrijsko vrednost lupe

 • razlikuje napake leč

 • Navaja se na ustvarjalno uporabo znanja.

  Vaja: izračun povečave.

  Teorija optičnih sistemov

   

   

   

 • potek žarkov skozi optični sistem

 • glavne žariščne ravnine

 • položaj slik

 • kotna in osna povečava slike

 • vhodna in izhodna pupila

 • apertura in diafragma vidnega polja

 • okularji

 • objektivi

 • spozna optični sistem

 • osvoji temeljne pojme optičnih sistemov

 • spozna nastanek slike pri različnih optičnih sistemih

 • seznani se z vrstami in lastnostmi okularjev in objektivov

 • Navaja se na ustvarjalno uporabo znanja.

  Pridobi delovno samozavest in zanesljivost.

  Vaja: vsak dijak izdela konstrukcijo žariščnih ravnin pri nastanku slike.

  Teleskopski optični instrumenti

   

   

   

 • konstrukcije teleskopskih instrumentov

 • sheme teleskopov

 • teleskopska očala

 • spozna osnovne konstrukcije teleskopskih instrumentov

 • zna razbrati sheme teleskopov

 • pozna uporabo teleskopskih očal

 • Zaveda se pomena natančnosti in odgovornega odnosa do dela.

   

  Daljnogledi

   

   

   

 • povečava slike

 • vstopna in izstopna pupila

 • vidno polje in vidni kot

 • vrste daljnogledov

 • zgradba in delovanje daljnogledov

 • panoramski daljnogledi

 • periskopi

 • razume pot žarkov v daljnogledu

 • zna razložiti številčne označbe daljnogleda

 • pozna možnosti sprememb povečave

 • natančno pozna vrste daljnogledov, njihovo zgradbo in delovanje

 • pozna specialne vrste daljnogledov

 • Pridobi čut za samoizobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.

  Vaja:

 • justaža objektivov s kolimatorjem,

 • rokovanje s kepplerjevim in galilejevim daljnogledom.

 • Mikroskopi

   

   

   

 • vrste mikroskopov

 • zgradba mikroskopov

 • optične lastnosti in delovanje mikroskopov

 • seznani se z različnimi vrstami mikroskopov

 • natančno pozna zgradbo mikroskopov, njihove optične lastnosti in delovanje

 • zna opisati izvedbe in objektivov in okularjev

 •  

  Vaja:

 • nastavitev okularja in objektiva,

 • delo z iris zaslonko,

 • justaža binokularnega prizmatičnega oularnega nastavka,

 • nastavitev kondenzorja.

 • Fokometer

   

   

   

 • zgradba fokometra

 • delovanje fokometra

 • prenos svetlobnih žarkov

 • pomen gravure na objektivu

 • osvetlitev

 • natančno pozna zgradbo (optično in mehanično) fokometra

 • natančno zna uporabljati fokometer

 • razloži preslikavo na svetlo ali temno polje

 • Razvije skrb in sposobnosti za varno delo z delovnimi sredstvi ob upoštevanju predpisov za varno delo.

  Vaje: merjenja in zarisovanja optičnih (merilnih) točk na različna optična stekla.

  Sferometer

   

   

   

 • delovanje sferometra

 • zna razložiti delovanje sferometra

 •    

  Refraktometer

   

   

   

 • ročni refraktometer

 • infra-rdeči refraktometer

 • avtomatski refraktometer

 • delovanje refraktometrov

 • sistem osvetlitve v refraktometru

 • sistem opazovanja v refraktometru

 • natančno pozna delovanje ročnega refraktometra

 • pozna delovanje in uporabo različnih vrst refraktometrov

 • pozna zgradbo refraktometra

 • natančno zna uporabljati različne vrste refraktometrov

 • Pridobi delovno samozavest in zanesljivost.

  Vaje: merjenja z različnimi refraktometri.

  Biomikroskop

   

   

   

 • zgradba in delovanje biomikroskopa

 • vrste osvetlitev v biomikroskopu

 • natančno pozna zgradbo in delovanje biomikroskopa

 • pozna različne načine osvetlitev v biomikroskopu

 •  

  Vaja: merjenje z biomikroskopom.

  Oftalmometer

   

   

   

 • vrste in delovanje oftalmometrov

 • razlikuje vrste in jih opiše

 • zna razložiti uporabo oftalmometra

 •    

  Fotografski optični sistemi

   

   

   

 • objektivi

 • globinska ostrina

 • sistemi osvetlitve

 • kamere

 • pozna sestavo fotoaparata kot optičnega sistema

 • definira pojme globinske ostrine in sistemov osvetlitve

 • razloži delovanje in uporabo kamere

 • Razvije čut za odgovorno delo in odgovorno reševanje nalog.

  Vaja:

 • s pomočjo optičnih sistemov sestavi enostaven fotoaparat,

 • sestavljanje različnih objektivov.

 • Aparati za projekcijo

   

   

   

 • dia in film projektorji

 • episkop

 • grafoskop

 • epidiaskop

 • dataskop

 • pozna pojem projeciranja

 • pozna delovanje projekcijskih aparatov in njihovo uporabo

 •  

  Vaja:

 • projiciranje slike z različnimi projekcijskimi aparati,

 • prezentacija računalniške projekcije,

 • branje tehnične dokumentacije,

 • softwerska in optična nastavitev dataskopa.

 • Optični daljinomeri

   

   

   

 • lastnosi in uporaba

 • nformativno pozna različne vrste optičnih daljinomerov

 •    

  Geodetski instrumenti

   

   

   

 • vrste geodetskih instrumentov

 • delovanje geodetskih instrumentov

 • spozna vrste in pomen geodetskih instrumentov

 •    

  Merilni aparati za določanje temenske razdalje

   

   

   

 • vrste

 • zna opisati sestavo in delovanje mehanskega in elektronskega aparata

 •    

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • naprave za merjenje razmika zenic

 • sferometer

 • refraktometer

 • biomikroskop

 • oftalmometer

 • Očalna optika

 • pozna pomen merjenja pd

 • lupe

 • teorija optičnih sistemov

 • teleskopski optični instrumenti

 • mikroskopi

 • fotografski optični sistem

 • aparati za projekcijo

 • optični daljinomeri

 • geodetski instrumenti

 • Optika z meritvami

 • pozna pomen povečav pri posameznih sistemih

 • optična preslikava

 • pomen in vloga svetlobe

 • lom in uklon svetlobe

 • dioptrijska moč leč

 • merilni aparati za določanje temenske razdalje

 • optični elementi, sistemi

 • optični instrumenti

 • Osnove tehnike

 • pomen prilagajanja kota inklinacije

 • tehniško risanje

 • mehanika

 • elektrotehnika

 • strojni elementi

 • varstvo pri delu

 • optični elementi

 • fokometer

 • Praktični pouk

 • nastanek slike v posameznih optičnih elementih

 • uporaba pri merjenju in zarisovanju optičnih leč