A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK OPTIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: tehnik optik/tehnica optičarka

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si sistematično poglobijo, razširijo in utrdijo znanje pri vseh temeljnih splošnoizobraževalnih predmetih, značilnih za srednješolske programe,
 • osvojijo osnovno strokovno-teoretično in praktično znanje, pomembno za kakovostno opravljanje kompleksnih nalog pri poklicnem delu,
 • se usposobijo za natančno opazovanje in kritično mišljenje,
 • obvladajo strokovno terminologijo,
 • spoznajo delovanje in uporabo optičnih instrumentov, merilnih naprav in drugih pripomočkov,
 • se naučijo vzdrževati stroje, merilne naprave in druge pripomočke,
 • spoznajo tehnične možnosti optičnih proizvajalcev in kakovost njihovih izdelkov,
 • si pridobijo znanje o gospodarskem poslovanju, nakupovanju in prodajanju,
 • si pridobijo znanje za ugotavljanje kakovosti opravljenega dela, odkrivanje in odpravljanje vzrokov za nekakovostno delo,
 • spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu,
 • razvijajo ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost.

  Dijaki, ki si med izbirnima področjema izberejo očesno optiko:

 • osvojijo še osnovno strokovno-teoretično in praktično znanje, pomembno za kakovostno svetovanje pri izbiri očesnih pripomočkov,
 • se naučijo izdelati vse vrste očal po predpisu,
 • se naučijo zmeriti potrebne parametre za pravilno izdelavo očesnih pripomočkov,
 • se usposobijo za samostojno popravljanje in vzdrževanje očesnih pripomočkov,
 • se naučijo preveriti funkcije očesnega pripomočka,
 • si razvijajo sposobnosti za prilagajanje spremembam in novostim pri izdelovanju pripomočkov za nepravovidne,
 • spoznajo osnove anatomije očesa in anomalije,
 • spoznajo osnove estetike in modnih trendov ter se naučijo svetovati uporabniku oziroma stranki,
 • se naučijo strankam svetovati pravilno uporabo in nego očesnih pripomočkov.

  Dijaki, ki si med izbirnima področjema izberejo instrumentalno optiko:

 • se spoznajo še s konstrukcijo leč, zrcal, prizem, okularjev in objektivov ter delovanjem in uporabo instrumentov za preizkus optičnih lastnosti.
 • se naučijo vgrajevati optične elemente v optične instrumente in sisteme.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Tehnologija materialov

  ustno

  Osnove tehnike

  ustno

  Optika z meritvami

  pisno, ustno

  Optični instrumenti

  ustno

  Osnove poslovanja

  ustno

  Očalna optika

  ustno, vaje

  Anatomija in fiziologija očesa

  ustno

  Osnove elektronike

  ustno

  Praktični pouk

  ustno, izdelki in delavniški dnevnik

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • optika z meritvami.

  Izbirni del:

 • tuji jezik I ali matematika (po dijakovi izbiri),
 • praktični del izpita in zagovor.