SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

DIETETIKA IN GASTRONOMIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

136

 

136

skupaj

136

 

136


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo zdravo in pravilno sestavljeno prehrano v posameznih življenjskih obdobjih;
 • spoznajo alternativno prehrano in živila, ki se uporabljajo;
 • naučijo se pravilno hranilno in energijsko sestaviti jedilnik;
 • znajo uporabiti antropometrične metode za ocenitev stanja hranjenosti;
 • spoznajo bolezni enolične, preobilne in neustrezno sestavljene in pripravljene prehrane;
 • naučijo se sestaviti pravilne diete za izboljšanje zdravstvenega stanja pri civilizacijskih boleznih;
 • razumejo osnovne pojme gastronomije;
 • spoznajo pomen fiziologije čutil v gastronomiji;
 • spoznajo kulturo prehranjevanja;
 • spoznajo značilne jedi svetovnih kuhinj;
 • spoznajo značilno posodo, pribor in pogrinjke posameznih tipov kuhinj;
 • razumejo zaporedje pisanja jedi na jedilne liste in pijač na vinske karte;
 • razumejo pomen ohranjanja slovenske kulturne dediščine pri pripravi narodnih jedi in pogrinjkov.

 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  VSEBINE IN INFORMACIJSKI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  UVOD V DIETETIKO

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna osnovne pojme iz dietetike in prehrane

 • spozna uravnoteženo, polnovredno, varovalno in dietno prehrano

 • pojasni razlike med prehrano, dieto, hranilnimi in esencijalnimi snovmi;

 • razloži dietoprofilaktično in dietoterapevtično prehrano;

 • zna našteti merila za vrednotenje posameznih prehranskih pojmov;

 • Zave se pomembnosti osnovnih pojmov za nadaljnje razumevanje dietetike.

   

  PREHRANA POSAMEZNIH SKUPIN PREBIVALSTVA

   

   

   

 • spozna prehrano zdravega odraslega človeka

 • spozna prehrano otrok in mladine

 • spozna prehrano nosečnic

 • spozna prehrano dojenčkov

 • spozna prehrano starostnikov

 • spozna prehrano športnikov

 • razloži značilnosti prehran posameznih skupin prebivalstva;

 • pojasni energijske in hranilne potrebe zdravega odraslega človeka;

 • izdela piramide živil za posamezne prehrane;

 • pripravi shemo zaželenih in neustreznih živil pri posameznih prehranah;

 • pozna posledice napačne prehrane v posameznih življenjskih obdobjih;

 • razloži razlike med fiziološko- prehrambeno vrednostjo materinega in kravjega mleka;

 • Razvija občutek pomena pravilne prehrane v posameznih življenjskih obdobjih.

  Zave se nevarnosti, ki preti njegovemu zdravju.

  Vaje: skupinsko delo: izdelava plakatov.

  ALTERNATIVNA PREHRANA

   

   

   

 • spozna vegetarijanstvo

 • spozna makrobiotiko

 • pozna hitro prehrano

 • pozna surovo prehrano

 • pozna ribjo prehrano

 • pridobi znanje o bioživilih

 • pozna značilnosti posameznih alternativnih prehran;

 • pojasni prednosti in slabosti posameznih prehran za človekovo zdravje;

 • razloži vzroke alternativnega načina prehranjevanja;

 • izdela piramido živil za posamezne prehrane;

 • pripravi sheme nezaželenih in ustreznih živil;

 • Razvija sposobnost pravilnejše odločitve glede alternativnega prehranjevanja.

  Oblikuje pravilen odnos do ljudi, ki se alternativno prehranjujejo.

  Zave se koristnosti uporabe nekaterih neznanih ali manj znanih živil v prehrani.

  Zave se pomena čim bolj naravnega načina pridelovanja in predelave hrane ter pomena za zdravje.

  Vaje: skupinsko delo: izdelava plakatov.

  DIETNA PREHRANA

   

   

   

 • pozna razdelitev diet

 • spozna vrste diet

 • spozna režim prehrane

 • pridobi znanje o različnih načinih hranjenja bolnika

 • pojasni razdelitev diet;

 • razloži značilnosti posameznih diet;

 • pojasni režim prehrane pri zdravem in bolnem človeku;

 • razloži različne načine hranjenja bolnika in vzroke zanje;

 • Zave se pomembnosti pravilne razporeditve dnevnih obrokov.

  Zave se pomena diet za izboljšanje ali pa ohranitve zdravstvenega stanja.

  Slikovni material

  KLASIČNE DEFICITARNE BOLEZNI

   

   

   

 • spozna kvašiorkor, marazem, slabokrvnost, golšavost in avitaminoze

 • pozna vzroke in posledice neustrezne prehrane;

 • Zave se posledic neustrezne in enolične prehrane.

  Slikovni material

  CIVILIZACIJSKE BOLEZNI IN USTREZNA DIETA

   

   

   

 • spozna debelost in shujševalne diete

 • spozna motnje stanja hranjenosti

 • spozna zobno gnilobo in prehrano, ki jo preprečuje

 • spozna bolezni srca in ožilja in ustrezne diete

 • pridobi si znanje o holesterolu in lipidih v krvi

 • spozna sladkorno bolezen in pravila, ki veljajo za dieto diabetikov

 • pridobi si znanje o glikemičnem indeksu živil

 • spozna bolezni prebavnega trakta in ustrezne diete

 • spozna jetrna in žolčna obolenja in dieto pri žolčnih kamnih

 • spozna bolezen ledvičnih kamnov in dieto

 • spozna živila,ki pogosto izzovejo alergične reakcije

 • pozna vrste in vzroke posameznih bolezni;

 • pozna značilnosti diet pri posameznih boleznih;

 • opredeli živila, ki ustrezajo dieti pri posameznih boleznih;

 • pripravi diete za posamezne bolezni;

 • pojasni alergene sestavine v živilih;

 • Razvija občutek odgovornosti za opravljeno nalogo.

  Razvija sposobnost oblikovanja pravilnih rešitev.

  Zave se pomembnosti zdrave prehrane in zdravega načina življenja za preprečevanje civilizacijskih bolezni.

  Slikovni material

  Vaje: skupinsko delo

  Ogled priprave dietne hrane v bolnišnici.

  OSNOVNI POJMI O GASTRONOMIJI

   

   

   

 • spozna strokovno izrazoslovje

 • pozna hladne in tople začetne jedi

 • spozna različne bistre, kremne, zelenjavne in ragu juhe

 • spozna mesne jedi iz govedine, teletine, svinjine, perutnine in divjačine

 • ugotovi pomen strokovnih izrazov;

 • spozna hladne in tople začetne jedi;

 • razume razlike v pripravi juh in enolončnic;

 • zave se primernosti posameznih kategorij mesa za pripravo jedi;

 • razume tehniko priprave rib;

 • Spozna strokovne izraze v kulinariki.

  Spremlja novosti na strokovnem področju.

  Razvija inovativnost na strokovnem področju.

   

 • spozna jedi iz rib in morskih sadežev

 • pozna priloge iz moke, riža, krompirja, testenin in zelenjave

 • spozna solate in solatne prelive

 • razlikuje deserte

 • spozna raznolikost in tehniko;

 • priprave prilog;

 • pozna surove in kuhane solate;

 • spozna deserte;

 • Pridobi zavest o strokovni odgovornosti.

  Spozna interdisciplinarnost kulture prehranjevanja.

  Razume pomen primernega izražanja, nastopa in nagovora gosta.

   

  TEHNOLOGIJA PRIPRAVE JEDI

   

   

   

 • pozna vrste mehanske obdelave živil

 • razume različne toplotne postopke

 • spozna dopolnilne postopke

 • spozna razlike v mehanski obdelavi;

 • razlikuje toplotne postopke priprave;

 • razume dopolnilne postopke;

 • Zave se pomena pravilne priprave jedi za dobro zdravje in počutje gostov.

  Vaje: skupinsko delo.

  POSODA, PRIBOR IN NAPRAVE ZA PRIPRAVO HRANE

   

   

   

 • spoznajo različno posodo, pribor in naprave za pripravo jedi

 • razume ekonomičnost uporabe različne posode in pribora;

 • Zave se pomena pravilne uporabe posode in pribora v gastronomiji.

  Slikovni material.

  FIZIOLOGIJA ČUTIL

   

   

   

 • razume senzoriko in upošteva videz, barvo, obliko in teksturo jedi

 • razlikuje temeljne okuse

 • pozna nosilce okusov;

 • razume oblikovanje okusov med toplotno obdelavo;

 • Zave se pomena okusov pri uživanju jedi.

   

  KULTURA PREHRANJEVANJA

   

   

   

 • spozna kriterije za oblikovanje jedilnih listov in vinske karte

 • spozna pogrinjke za različne priložnosti

 • spozna različne načine postrežbe

 • razume zaporedje jedi v jedilnem listu in zaporedje pijač v vinski karti;

 • razume različne načine pripravljanja pogrinjkov;

 • razlikuje načine postrežbe;

 • Zave se pomena medsebojne odvisnosti ureditve prostora, sprejema naročil in postrežbe gosta.

  Spozna usklajenost dekoriranja prostora in mize.

  Ogled razstav in strokovnih sejmov.

  DOMAČE JEDI PO POKRAJINAH

   

   

   

 • spozna značilne jedi slovenskih pokrajin

 • pozna ustreznost izbire značilnih jedi ob praznikih in posebnih priložnostih

 • razlikuje med jedmi slovenskih pokrajin;

 • razlikuje značilne praznične jedi in jedi ob posebnih priložnostih;

 • Pridobi znanje o etnoloških posebnostih slovenskih pokrajin in jedeh povezanih z njimi.

  Zave se pomena ohranjanja slovenske kulturne dediščine.

  Seminarske naloge.

  Spremljanje strokovne literature.

  ZNAČILNE JEDI SVETOVNE KUHINJE

   

   

   

 • pozna jedi srednjeevropskih, mediteranskih, skandinavskih, indijskih, azijskih,afriških in arabskih dežel

 • razlikuje najbolj pogoste jedi svetovne kuhinje;

 • Zave se, da je gastronomija več kot samo umetnost pripravljanja jedi.

  Seminarske naloge.

  Spremljanje strokovne literature.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • uvod v dietetiko

 • prehrana posameznih skupin prebivalstva

 • alternativna prehrana

 • dietna prehrana

 • Prehrana

  Tehnologija

 • hranilne snovi;

 • hranilna in energijska vrednost živil;

 • vrste živil;

 • sestava jedilnika

 • Biologija

  Prehrana

  Matematika

 • presnova;

 • sistematika živil;

 • preračunavanje;

 • klasične deficitarne bolezni

 • Geografija

  Prehrana

 • kmetijstvo in gospodarstvo v svetu;

 • bolezni zaradi pomanjkanja hranilnih snovi;

 • civilizacijske bolezni in ustrezne diete

 • Mikrobiologija

  Prehrana

  Biologija

 • aditivi;

 • planiranje in analiza prehrane;

 • delovanje človekovega telesa;

 • osnovni pojmi o gastronomiji

 • tehnologija priprave jedi

 • posoda, pribor in naprave za pripravo jedi

 • Prehrana

  Tehnologija

 • hranilne snovi in živila;

 • tehnološki postopki;

 • gradiva;

 • fiziologija čutil

 • Tehnologija

  Praktični pouk

  Mikrobiologija

 • senzorične analize;

 • kultura prehranjevanja

 • Tehnologija

 • dekoracija in prodaja živil;

 • domače jedi po pokrajinah

 • Geografija

  Zgodovina

  Tehnologija

 • slovenske pokrajine;

 • razvoj slovenskih pokrajin;

 • tehnološki postopki;

 • značilne jedi svetovne kuhinje

 • Geografija

 • kmetijstvo v svetu;