SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: BOLNIČAR-NEGOVALEC (ds)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

OSNOVE ANATOMIJE IN FIZIOLOGIJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

60

10

70

2.

   

 

3.

   

 

skupaj

60

10

70

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Vajenec:

 • pozna osnovno zgradbo in delovanje človeškega telesa,

 • je sposoben sklepati o povezanosti v delovanju organskih sistemov,

 • je pripravljen za nadaljevanje izobraževanja strokovnih predmetov v 2. letniku,

 • zna povezovati teoretično znanje s praktičnim delom.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Osnove anatomije in fiziologije

  Vajenec

  Vajenec

   

 • našteje področja, ki jih predmet osnove anatomije in fiziologije obravnava

 • poudari pomen predmeta in vzpostavi korelacije z drugimi predmeti

 • Znanje osnov anatomije in fiziologije mu pomeni temelj za uspešno opravljanje njegovega poklica.

  Modeli človeškega telesa, stenske slike človeškega telesa, anatomski atlasi.

  Celica

   

   

   

 • pozna osnovno zgradbo človeške celice

 • pozna pomen celične delitve delitve; mitoze in mejoze

 • skicira človeško celico

 •  

  Vaja: delo z mikroskopom.

  Tkiva

   

   

   

 • ve, kaj je tkivo

 • našteje tkiva v človeškem telesu

 •    

  Vaja: mikroskopski ogled histoloških preparatov.

  Organski sistemi

   

   

   

 • našteje organske sisteme in njihove naloge

 • sposoben je sklepati o povezanosti organskih sistemov

 •    

  Skelet

   

   

   

 • našteje stike med kostmi, pozna zgradbo sklepa

 • zna našteti glavne kosti v telesu in ve, kje v telesu so

 • skicira sklep

 • prepozna kosti in jih samostojno pokaže na modelu

 • Zaveda se pomena zdrave prehrane za pravilen razvoj skeleta.

  Vaja: prepoznavanje in orientacija kosti.

  Mišičje

   

   

   

 • našteje glavne skupine skeletnih mišic in ve, kje v telesu so

 • na modelu samostojno pokaže posamezne mišice

 •    

  Živčevje

   

   

   

 • razume osnove v delovanju živčevja

 • pozna dele centralnega živčevja

 • loči med možganskimi in hrbtenjačnimi živci

 • loči med somatskim in vegetativnim živčevjem

 • skicira nevron

 • samostojno opiše potek živčnega refleksa

 • samostojno pokaže dele živčevja na modelu

 •  

  Vaja: urjenje pri prepoznavanju delov živčevja na modelih.

  Prebavila

   

   

   

 • našteje dele prebavne cevi in ve, kje v telesu so

 • pozna prebavne žleze in njihove naloge

 • pozna osnovne skupine hrane in njihov pomen

 • loči med prebavo in presnovo

 • samostojno pokaže dele prebavil in prebavne žleze

 • Zaveda se pomena pravilnega prehranjevanja.

  Vaja: delovanje prebavnih encimov.

  Obtočila

   

   

   

 • pozna zgradbo krvi in njene naloge

 • pozna osnove zgradbe srca in njegovega delovanja

 • pozna vrste žil in njihove naloge

 • našteje krvne obtoke in pozna njihov pomen

 • pozna zgradbo in pomen limfnega obtoka

 • skicira krvne celice

 • samostojno pokaže dele srca in razloži tok krvi v srcu

 • samostojno pokaže glavne žile v telesu

 • opiše povezavo med krvnim in limfnim obtokom

 • Zaveda se vpliva različnih dejavnikov na višino krvnega tlaka.

  Vaja:

 • mikroskopski ogled krvnega razmaza,

 • sekcija sesalčjega srca.

 • Dihala

   

   

   

 • našteje dele dihal in njihove naloge

 • našteje organe v medpljučju

 • samostojno pokaže dele dihal

 • samostojno pokaže organe v medpljučju

 • Razume pomen kisika za dihanje.

  Vaja: nastanek co2 pri človeku.

  Sečila

   

   

   

 • našteje dele sečil in ve, kje v telesu so

 • pozna osnovne naloge ledvic

 • samostojno pokaže dele sečil

 • Zaveda se pomena osebne higiene in čistih rok za zdravje.

  Vaja: sekcija sesalčjih ledvic.

  Koža

   

   

   

 • pozna zgradbo kože in njene naloge

 • prepozna kožne derivate

 • samostojno pokaže dele kože

 • Zaveda se pomena osebne higiene in čistih rok za zdravje.

   

  Čutila

   

   

   

 • pozna osnovno zgradbo in naloge posameznih čutil

 • razume povezavo med delovanjem živčevja in čutil

 • samostojno pokaže čutila našega telesa

 •  

  Vaja: naloge čutil (jezik, oko).

  Endokrine žleze

   

   

   

 • pozna osnove delovanja endokrinih žlez

 • našteje endokrine žleze in njihove osnovne naloge

 • razume povezavo med endokrinimi žlezami in živčevjem

 • samostojno pokaže, kje v telesu so endokrine žleze

 •    

  Spolovila

   

   

   

 • pozna zgradbo in osnovno delovanje ženskih in moških spolovil

 • pozna osnove menstrualnega cikla in nosečnosti

 • samostojno pokaže dele ženskih in moških spolovil

 • prepozna primarne in sekundarne spolne znake

 • Zaveda se pomena zdravega načina življenja med nosečnostjo.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Skelet

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

  Pomoč in oskrba 1. in 3. letnik

 • zdravje gibal

 • pomoč oskrbovancu pri urejanju lege v postelji in pri gibanju

 • prva pomoč

 • Mišičje

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

  Pomoč in oskrba 1.letnik

 • zdravje gibal

 • pomoč oskrbovancu pri urejanju lege v postelji in pri gibanju

 • Živčevje

  Kontaktna kultura 2. letnik

 • duševni procesi

 • Prebavila

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

  Pomoč in oskrba 1. in 3. letnik

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 1. in 3. letnik

 • zdravje ustne votline

 • pomoč oskrbovancu pri osebni higieni

 • pomoč oskrbovancu pri hranjenju

 • prva pomoč

 • hranilne snovi

 • živila in dodatki

 • diete pri sladkorni bolezni

 • diete pri obolenjih prebavnega trakta

 • diete pri obolenjih jeter in žolčnika

 • Obtočila

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

  Pomoč in oskrba 3. letnik

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 3. letnik

 • zdravje srca in ožilja

 • prva pomoč

 • diete pri zvišanem krvnem tlaku

 • Dihala

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

 • zdravje dihal

 • Sečila

  Pomoč in oskrba 1. letnik

 • pomoč oskrbovancu pri osebni higieni

 • pomoč oskrbovancu pri izločanju

 • Koža

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

  Pomoč in oskrba 1. in 3. letnik

 • zdravje kože in lasišča

 • urejenost bolničarja negovalca

 • pomoč oskrbovancu pri osebni higieni

 • prva pomoč

 • Čutila

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

  Kontaktna kultura 2. letnik

 • zdravje sluha in vida

 • duševni procesi

 • Endokrine žleze

  Kontaktna kultura 2. letnik

 • strah in stres

 • Spolovila

  Pomoč in oskrba 1. in 3. letnik

 • pomoč oskrbovancu pri osebni higieni