SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: BOLNIČAR-NEGOVALEC (ds)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJALCU

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

140

140

2.

 

280

280

3.

 

420

420

skupaj

 

840

840

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Vajenec:

 • zna uporabiti teoretično znanje v praksi;

 • zna prilagajati pomoč oskrbovančevim potrebam;

 • razvija spretnost

 • razvija human odnos do oskrbovancev;

 • ponotranja etične vrednote in razvija osebne lastnosti, ki so potrebne za delo z oskrbovancem.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Vajenec

  Vajenec

   

  Zdravstvena organizacija ali socialni zavod

 • opredeli naloge socialnega zavoda, v katerem opravlja praktični pouk

 • spozna okolje socialnega zavoda

 • zna uporabljati prostore in opremo v socialnem zavodu

 • Razvija občutek odgovornosti za urejeno okolje.

  Navaja se na delo v okviru svojih pristojnosti.

  Seznanja se z delovnim timom in razvija sposobnost komuniciranja.

   

  Urejenost bolničarja

 • zna se higiensko in estetsko urediti za delo z oskrbovancem (lasje, ličila, nakit, obleka, obutev, roke)

 • Oblikuje pravilen odnos do higienske in estetske urejenosti na delovnem mestu.

  Razvija ustrezen odnos do lastnega zdravja in zdravja drugih.

   

  Varstvo pri delu

 • zna se zaščititi pred okužbo

 • zna se zaščititi pred ionizirajočim sevanjem

 • zna uporabljati načela za varno dvigovanje bremena

 • Razvija občutek odgovornosti za lastno varnost in varnost oskrbovanca.

   

  Spoznavanje dejavnosti v centralni kuhinji

 • zna shranjevati živila

 • zna pripraviti živila za nadaljnjo obdelavo

 • zna transportirati hrano

 • zna higiensko vzdrževati posodo

 • Seznanja se z delovnim timom.

  Razvija skrbnost in varčnost ob ravnanju z živili.

   

  Spoznavanje dejavnosti v pralnici in likalnici

 • zna sortirati perilo

 • seznani se s postopki pranja in likanja

 • zna shranjevati perilo

 • zna transportirati perilo

 • Seznani se z delovnim timom.

  Razvija odgovornost pri ravnanju s perilom.

   

  Vzdrževanje okolja

 • zna urediti sanitarne prostore

 • zna urediti čajno kuhinjo

 • zna urediti čisti in umazani utillity

 • zna urediti transportna sredstva

 • zna urediti oskrbovančevo sobo

 • zna urediti prazno posteljo, nočno in garderobno omarico

 • Razvija odgovornost za urejenost oskrbovančevega okolja.

  Razvija natančnost pri delu.

  Seznani se z delovnim timom.

   

   

  2. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Vajenec

  Vajenec

   

  Zdravstvena organizacija ali socialni zavod

 • opredeli naloge socialnega zavoda, v katerem opravlja praktični pouk

 • spozna okolje socialnega zavoda

 • zna uporabljati prostore in opremo v socialnem zavodu

 • Razvija občutek odgovornosti za urejeno okolje.

  Navaja se na delo v okviru svojih pristojnosti.

  Seznanja se z delovnim timom in razvija sposobnost komuniciranja.

   

  Urejenost bolničarja

 • zna se higiensko in estetsko urediti za delo z oskrbovancem (lasje, ličila, nakit, obleka, obutev, roke)

 • Oblikuje pravilen odnos do higienske in estetske urejenosti na delovnem mestu.

  Razvija ustrezen odnos do lastnega zdravja in zdravja drugih.

   

  Varstvo pri delu

 • zna se zaščititi pred okužbo

 • zna uporabljati načela za varno dvigovanje bremena

 • Razvija občutek odgovornosti za lastno varnost in varnost oskrbovanca.

   

  Vzdrževanje okolja

 • zna prezračiti sobo, vlažiti zrak, uporabljati pripomočke za ogrevanje prostora

 • zna urediti prazno posteljo, nočno in garderobno omarico

 • zna urediti posteljo z oskrbovancem

 • zna delo prilagoditi oskrbovančevim potrebam po navodilih medicinske sestre

 • Razvija odgovornost za urejenost oskrbovančevega okolja.

  Razvija natančnost pri delu.

  Oblikuje pravilen odnos do oskrbovanca in njegove lastnine.

  Razvija sposobnost prilagajanja različnim potrebam oskrbovanca.

   

  Pomoč oskrbovancu pri osebni higieni

 • zna pripraviti pripomočke in okolje za izvajanje osebne higiene v kopalnici in v postelji

 • zna pomagati pokretnemu in delno pokretnemu bolniku:

 • pri negi zdrave ustne votline in negi zobne proteze

 • pri umivanju do pasu in intimni negi

 • pri negi rok, nog in nohtov

 • pri kopanju v kadi

 • pri umivanju glave v kopalnici

 • zna umiti nepokretnega bolnika v postelji

 • zna izvesti jutranjo nego in posteljno kopel

 • zna umiti glavo v postelji

 • Razvija odgovornost za oskrbovančevo osebno higieno.

  Razvija etičen odnos do oskrbovančeve odvisnosti od pomoči.

  Navaja se na skrb za estetsko urejenost oskrbovanca.

  Navaja se na skrb za zaščito oskrbovančevega dostojanstva pri intimnih posegih.

  Razvija sposobnost prilagajanja dela oskrbovančevi pokretnosti.

   

  Pomoč oskrbovancu pri urejanju lege v postelji in gibanju

 • zna preprečevati posledice dolgotrajnega ležanja

 • prepozna spremembe na koži in obvešča zdravstvene delavce

 • zna urediti:

 • hrbtni relaksacijski položaj

 • bočni relaksacijski položaj

 • polsedeč položaj

 • sedeč položaj

 • zna pomagati pri prelaganju oskrbovanca s postelje na sedeč in na ležeč voziček

 • Razvija občutek odgovornosti za ureditev pravilne lege oskrbovanca.

  Navaja se na skrb za oskrbovančevo varnost in na sodelovanje z zdravstvenimi delavci.

   

  Pomoč pri transportu

 • zna transportirati hrano

 • zna transportirati čisto in umazano perilo

 • zna transportirati kužen material

 • zna pomagati pri transportu oskrbovanca

 • Razvija občutek odgovornosti za pravilen in varen transport.

  Razvija odgovornost pri preprečevanju okužb.

   

  Pomoč oskrbovancu pri hranjenju

 • zna pripraviti okolje in oskrbovanca na hranjenje

 • zna pomagati oskrbovancu pri hranjenju

 • zna nahraniti oskrbovanca z normalnim požiralnim refleksom

 • prepozna motnje pri hranjenju

 • zna urediti oskrbovanca in okolje po hranjenju

 • Navaja se na obveščanje zdravstvenega delavca o poteku hranjenja.

  Navaja se na strpen odnos do oskrbovanja.

  Upošteva bonton in ima etični odnos do oskrbovanca.

   

  Pomoč oskrbovancu pri izločanju

 • razlikuje normalen in patološki izgled blata in urina

 • zna pomagati pri mikciji in defekaciji pokretnemu, delno pokretnemu in nepokretnemu oskrbovancu

 • zna higiensko odstraniti izločke

 • Razvija natančnost pri opazovanju izločkov in odgovornost za obveščanje zdravstvenih delavcev o spremembah.

  Navaja se na skrb za zaščito oskrbovančeve intimnosti.

  Razvije spoštovanje do oskrbovanca.

  Razvija odgovoren odnos do varstva okolja.

   

   

  3. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Vajenec

  Vajenec

   

  Zdravstvena organizacija ali socialni zavod

 • opredeli naloge socialnega zavoda, v katerem opravlja praktični pouk

 • spozna okolje socialnega zavoda

 • zna uporabljati prostore in opremo v socialnem zavodu

 • Razvija občutek odgovornosti za urejeno okolje.

  Navaja se na delo v okviru svojih pristojnosti.

  Seznanja se z delovnim timom in razvija sposobnost komuniciranja.

   

  Urejenost bolničarja

 • zna se higiensko in estetsko urediti za delo z oskrbovancem (lasje, ličila, nakit, obleka, obutev, roke)

 • Oblikuje pravilen odnos do higienske in estetske urejenosti na delovnem mestu.

  Razvija ustrezen odnos do lastnega zdravja in zdravja drugih.

   

  Varstvo pri delu

 • zna se zaščititi pred okužbo

 • zna se zaščititi pred ionizirajočim sevanjem

 • zna uporabljati načela za varno dvigovanje bremena

 • Razvija občutek odgovornosti za lastno varnost in varnost oskrbovanca.

   

  Vzdrževanje okolja

 • zna prezračiti sobo, vlažiti zrak, uporabljati pripomočke za ogrevanje prostora

 • zna urediti prazno posteljo, nočno in garderobno omarico

 • zna urediti posteljo z oskrbovancem

 • zna delo prilagoditi oskrbovančevim potrebam po navodilih medicinske sestre

 • Razvija odgovornost za urejenost oskrbovančevega okolja.

  Razvija natančnost pri delu.

  Oblikuje pravilen odnos do oskrbovanca in njegove lastnine.

  Razvija sposobnost prilagajanja različnim potrebam oskrbovanca.

   

  Pomoč oskrbovancu pri osebni higieni

 • zna pripraviti pripomočke in okolje za izvajanje osebne higiene v kopalnici in v postelji

 • zna pomagati pokretnemu in delno pokretnemu stanovalcu pri negi zdrave ustne votline in negi zobne proteze

 • pri umivanju do pasu in intimni negi

 • pri negi rok, nog in nohtov

 • pri kopanju v kadi

 • pri umivanju glave v kopalnici

 • zna umiti nepokretnega stanovalca v postelji

 • zna izvesti jutranjo nego in posteljno kopel

 • zna umiti glavo v postelji

 • Razvija odgovornost za oskrbovančevo osebno higieno.

  Razvija etičen odnos do oskrbovančeve odvisnosti od pomoči.

  Navaja se na skrb za estetsko urejenost oskrbovanca.

  Navaja se na skrb za zaščito oskrbovančevega dostojanstva pri intimnih posegih.

  Razvija sposobnost prilagajanja dela oskrbovančevi pokretnosti.

   

  Pomoč oskrbovancu pri urejanju lege v postelji in gibanje

 • zna preprečevati posledice dolgotrajnega ležanja

 • prepozna spremembe na koži in obvešča zdravstvene delavce

 • zna urediti:

 • hrbtni relaksacijski položaj

 • bočni relaksacijski položaj

 • polsedeč položaj;

 • sedeč položaj

 • zna pomagati pri prelaganju oskrbovanca s postelje na sedeč in na ležeč voziček

 • Razvija občutek odgovornosti za ureditev pravilne lega oskrbovanca.

  Navaja se na skrb za oskrbovančevo varnost in na sodelovanje z zdravstvenimi delavci.

   

  Pomoč pri transportu

 • zna transportirati hrano

 • zna transportirati čisto in umazano perilo

 • zna transportirati kužen material

 • zna transportirati stanovalca

 • zna pomagati pri transportu oskrbovanca

 • Razvija občutek odgovornosti za pravilen in varen transport.

  Razvija odgovornost pri preprečevanju okužb.

  Navaja se na etični odnos do oskrbobanca med transportom.

   

  Pomoč oskrbovancu pri hranjenju

 • zna pripraviti okolje in oskrbovanca na hranjenje

 • zna pomagati oskrbovancu pri hranjenju

 • zna nahraniti oskrbovanca z normalnim požiralnim refleksom

 • prepozna motnje pri hranjenju

 • zna urediti oskrbovanca in okolje po hranjenju

 • Navaja se na obveščanje zdravstvenega delavca o poteku hranjenja.

  Upošteva bonton.

  Navaja se na moralen in strpen odnos do oskrbovanca

  Razvija sposobnost opazovanja.

   

  Pomoč oskrbovancu pri izločanju

 • razlikuje normalen in patološki izgled blata in urina

 • zna pomagati pri mikciji in defekaciji pokretnemu, delno pokretnemu in nepokretnemu oskrbovancu

 • zna higiensko odstraniti izločke

 • Razvija natančnost pri opazovanju izločkov in odgovornost za obveščanje zdravstvenih delavcev o spremembah.

  Navaja se na skrb za zaščito oskrbovančeve intimnosti.

  Razvija odgovoren odnos do varstva okolja.

   

  Pomoč pri oskrbi umirajočega in umrlega

 • zna pomagati pri oskrbi umirajočega

 • zna pomagati pri oskrbi umrlega

 • Razvija etičen odnos in dostojanstvo človeka po smrti.

   

  Oskrba oskrbovanca na domu

 • zna urediti oskrbovančevo domače okolje

 • zna pomagati oskrbovancu pri osebni higieni

 • zna urediti lego in pomagati oskrbovancu pri gibanju

 • zna transportirati hrano in perilo

 • zna sodelovati pri transportu oskrbovanca

 • zna pomagati oskrbovancu pri hranjenju

 • zna pomagati oskrbovancu pri izločanju

 • zna pomagati pri oskrbi umrlega

 • Razvija sposobnost prilagajanja oskrbe oskrbovanca v domačem okolju.

  Razvija sposobnost komuniciranja s svojci.

  Oblikuje pravilen odnos do oskrbovančeve lastnine.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Zdravstvena organizacija ali socialni zavod

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

  Kontaktna kultura 2. letnik

  Pomoč in oskrba

  Socialno skrbstvo 2. letnik

 • skrb za zdravje starih ljudi in ljudi s posebnimi potrebami

 • komunikacija v timu

 • organiziranost zdravstvenega in socialnega varstva

 • organiziranost zdravstvenega varstva in socialnega skrbstva

 • socialno delo v domovih za starejše občane

 • bolničar kot izvajalec socialne pomoči v zavodih

 • javni zavodi

 • mreža socialne in zdravstvene pomoči

 • pomoč na domu

 • socialno delo v domovih za starejše občane

 • Urejenost bolničarja

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

  Osnove anatomije in fiziologije
  1. letnik

  Gospodinjstvo, hranoslovje in dietetika 1. letnik

  Kontaktna kultura

 • osebna higiena

 • zgradba kože

 • čistilo

 • priprava oskrbovanca in okolice na strežbo hrane

 • spretnost v medsebojnih odnosih - urejenost

 • Varstvo pri delu

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

  Pomoč in oskrba 1. letnik

 • preprečevanje nalezljivih bolezni

 • odpadki

 • asepsa

 • skrb za zdravje delavcev

 • varstvo pri delu

 • Vzdrževanje okolja

  Vzgoja za zdravje in higiena

  Gospodinjstvo, hranoslovje in dietetika

  Pomoč in oskrba

 • skrb za zdravje dihal

 • higiena ozračja

 • higiena objektov

 • vzdrževanje čistoče

 • vzdrževanje okolja

 • Pomoč oskrbovancu pri osebni higieni

  Vzgoja za zdravje in higiena

  Osnove anatomije in fiziologije

  Pomoč in oskrba

 • osebna higiena

 • osebna higiena

 • prebavila

 • spolovila

 • izločila

 • pomoč oskrb. pri osebni higieni

 • Pomoč oskrbovancu pri urejanju lege v postelji in gibanju

  Vzgoja za zdravje in higiena

  Osnove anatomije in fiziologije

  Pomoč in oskrba

 • skrb za zdravje - ustna votlina

 • skelet, mišičje

 • skrb za zdravje gibal

 • pomoč oskrbovancu pri urejanju lege v postelji in gibanju

 • Pomoč pri transportu

  Kontaktna kultura

  Vzgoja za zdravje in higiena

  Pomoč in oskrba

 • komunikacija

 • preprečevanje infekcij

 • pomoč pri transportu

 • Pomoč oskrbovanca pri hranjenju

  Osnove anatomije in fiziologije

  Gospodinjstvo, hranoslovje in dietetika

  Pomoč in oskrba

 • prebavila

 • živila

 • priprava varovanca in okolice za strežbo hrane

 • strežba

 • pomoč oskrbovancu pri hranjenju

 • Pomoč oskrbovancu pri izločanju

  Osnove anatomije in fiziologije

  Pomoč in oskrba

 • izločila

 • pomoč oskrbovanca pri izločanju

 • Pomoč pri oskrbi umirajočega in oskrba umrlega

  Kontaktna kultura

  Pomoč in oskrba

  Socialno skrbstvo

 • srečanje s smrtjo

 • pomoč pri oskrbi umirajočega in oskrba umrlega

 • pomoč v izjemnih dogodkih

 • Oskrba oskrbovanca na domu

  Socialno skrbstvo

  Kontaktna kultura

 • pomoč na domu

 • sodelovanje z družino oskrbovanca

 • bolničar kot izvajalec socialne pomoči na domu

 • bonton