SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: CVETLIČAR (ds)

IZPITNI KATALOG

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

ARANŽERSTVO

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo ali kandidat:

 • razume in zna uporabiti načela oblikovanja (simetrija, asimetrija, zlati rez, ravnotežje, linije, akcent, ..),

 • prepozna posamezne načine oblikovanja v povezavi z modnimi trendi (vegetativni, paralelni, formalno-linearni, dekorativni, ..),

 • zna uporabiti znanje o oblikovanju v posameznih cvetličnih vezavah,

 • zna izbrati ustrezno cvetje, zelenje in dopolnilni okrasni material glede na simboliko, modne trende in zahteve kupca,

 • pozna značilnosti rezanja, pakiranja, transportiranja in vzdrževanja rezanega cvetja in zelenja.

  3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

  Vsebine

  Znanja

  Učna in delovna sredstva

  REZANO CVETJE IN ZELENJE

   

  Skladiščenje, pakiranje in transportiranje rezanega cvetja in zelenja.

 • pozna sortiment cvetja;

 • pozna načine rezanja cvetje;

 • pozna pogoje skladiščenja, pakiranja in transportiranja;

 •  

  Vzdrževanje in ohranjanje kvalitete rezanega cvetja in zelenja v skladiščih in cvetličarnah.

 • pozna pogoje ohranjanja kvalitete rezanega cvetja in zelenja;

 •  

  NAČELA OBLIKOVANJA

   

  Zakoni in pravila oblikovanja.

 • pozna vse zakone in pravila oblikovanja in jih zna razložiti;

 •  

  Znanja o barvah in svetlobi.

 • zna uporabljati barvni krog

 • pozna efekte svetlobe v prostoru in v aranžmajih;

 • Barvni krog.

  NAČINI oziroma STILI OBLIKOVANJA

   

  Posamezni načini oblikovanja.

 • zna ločiti posamezne načine oblikovanja, jih med sabo povezovati in uporabljati;

 •  

  CVETLIČNE VEZAVE IN DEKORACIJE

   

  Šopek

  Aranžmaji

  Pogrebne dekoracije

  Girlanda

  Nasadki

 • zna ločiti posamezne cvetlične vezave glede na tehniko izdelave, namestitve v prostoru;

 • pozna sporočilnost cvetlične vezave.

 •  

   

  4. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.

  4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja morajo biti ustrezno razčlenjena. Vprašanja naj zajemajo temeljno strokovno znanje.

  Priprava in trajanje izpita

  Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na ustni izpit. Ustni izpit traja največ 20 minut.

  Ocena

  Oceno ustnega izpita oblikuje izpitna komisija na predlog izpraševalca, ki jo posreduje izpitnemu odboru.

  5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.