SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: CVETLIČAR (ds)

IZPITNI KATALOG

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

OKRASNE ZELNATE RASTLINE

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo ali kandidat:

 • razlikuje posamezne načine razmnoževanja,

 • prepozna rodove ter vrste enoletnih, dvoletnih in trajnih rastlin,

 • pozna tehnologijo gojenja okrasnih rastlin na prostem in v zaprtem prostoru,

 • zna pravilno izbrati ustrezne okrasne rastline glede na uporabno vrednost.

  3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

  Vsebine

  Znanja (cilji)

  Učna in delovna sredstva

  ENOLETNICE

  Dijak

   

  Binarna nomenklatura

 • zna razložiti pojem binarna nomenklatura;

 •  

  Razmnoževanje enoletnic

 • zna ločiti vegetativno in generativno razmnoževanje enoletnic;

 •  

  Posamezni rodovi in vrste enoletnic za rezanje in sušenje

 • prepozna posamezne rodove in vrste enoletnic za rezanje in jih zna opisati in razlikovati;

 • Zbirka enoletnic.

  TRAJNICE

   

   

  Razmnoževanje trajnih rastlin

 • zna razlikovati vse možne načine razmnoževanja trajnih rastlin;

 •  

  Posamezni rodovi  in vrste trajnih rastlin

 • zna razlikovati trajnice glede na čas cvetenja, uporabe,rastnih pogojih;

 • Zbirka trajnih rastlin.

  ČEBULNICE IN GOMOLJNICE

   

   

  Čebula, gomolj, korenika

 • zna razlikovati rastline glede na podzemne organe;

 • Zbirka čebulnic in gomoljnic.

  Posamezni rodovi in vrste čebulnic in gomoljnic

 • zna razvrstiti čebulnice in gomoljnice glede na čas cvetenja in  uporabe;

 •  

  LONČNICE

   

   

  Razmnoževanje lončnic

 • zna razložiti vse možne načine razmnoževanja lončnic;

 •  

  Oskrba lončnic v cvetličarni in  drugih notranjih prostorih

 • razvrsti lončnice glede na zahtevnost in rastne pogoje;

 •  

  Cvetoče lončnice

 • pozna cvetoče lončnice za krasitev balkonov, teras in notranjih prostorov;

 • Zbirka cvetočih lončnic.

  Lončnice z okrasnimi ovršnimi listi

 • zna ločiti rastline z okrasnimi ovršnimi listi;

 • prepozna posamezne rodove in vrste;

 • Zbirka lončnic z okrasnimi ovršnimi listi.

  Lončnice z okrasnimi listi

 • zna razlikovati posamezne rodove in vrste lončnic, ki imajo okrasne liste;

 • Zbirka lončnic z okrasnimi listi.

  Palme

 • pozna posamezne rodove palm, ki se uporabljajo kot lončnice in za rezanje;

 • Zbirka rodov palm.

  Praproti

 • zna ločiti praproti glede na razmnoževanje in oskrbo od ostalih sobnih rastlin;

 • prepozna posamezne rodove  in vrste praproti;

 • Zbirka praproti.

  Kaktusi in druge sukulentne rastline

 • zna razlikovati kaktuse in sukulentne rastline;

 • pozna najpogostejše rodove in vrste pri nas razširjenih rastlin.

 • Zbirka kaktusov.

   

  4. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.

  4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja morajo biti ustrezno razčlenjena. Vprašanja naj zajemajo temeljno strokovno znanje.

  Priprava in trajanje izpita

  Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na ustni izpit. Ustni izpit traja največ 20 minut.

  Ocena

  Oceno ustnega izpita oblikuje izpitna komisija na predlog izpraševalca, ki jo posreduje izpitnemu odboru.

  5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.