SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: CVETLIČAR (ds)

IZPITNI KATALOG

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo ali kandidat:

 • zna v praksi upoštevati osnovna načela oblikovanja,

 • zna pripraviti cvetje, zelenja in ostale rastlinske dele za aranžiranje,

 • zna izdelati cvetlične dekoracije po namenu,

 • zna urediti epifitno deblo in cvetlično okno,

 • prepozna bolezni in škodljivce na okrasnih rastlinah ter določiti primeren način zatiranja,

 • obvlada osnovna načela trženja,

 • zna povezovati teoretična in praktična znanja,

 • obvlada osnovna načela estetike, etike, etnologije,

 • zna komunicirati s strankami,

 • zna uporabljati cvetličarske in vrtnarske pripomočke, orodja, stroje in naprave,

 • upošteva predpise in ukrepe za varno delo ter varovanja okolja,

 • racionalno uporablja material, energijo in čas.

  3. PRIPOROČILA ZA UPORABO

  Izpitno nalogo je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedene izpitne naloge služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti in tehnoloških zahtevah posameznega izdelka/storitve, zato je možno za vmesni preizkus ali zaključni izpit uporabiti izdelavo drugega primerljivega izdelka/storitve. Vse izpitne naloge navedene v katalogu so opisane informativno.

  Izpitne naloge (izpitna dela, delovne preizkuse) določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep kandidatu o vrstah in številu izpitnih nalog, eventualni pripravi polizdelkov (dovoljenih predpriprav) po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih. Brez pisnega sklepa sme kandidat uporabiti le pripomočke dovoljene s tem katalogom.

  Zagovor je vezan predvsem na izdelek/storitev, pri tem preverimo celovitost funkcionalnih znanj, spretnosti, sposobnosti, poznavanje tehnologije dela in delovnih sredstev ter prepisov in ukrepov varstva pri delu, ki so tipične za poklic cvetličar, doma in v tujini.

  Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

  Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti, kulture dela in delovnih izkušenj.

  Znanja ki so opredeljena v tem katalogu so razdeljena v dve osnovni skupini: izpitne naloge primerne za vmesni preskus ter za praktični del zaključnega izpita.

  4. ZNANJA, KI SE PREVERJAJO NA VMESNEM PREIZKUSU

  Pri vmesnem preizkusu lahko preverjamo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z/s:

 • enim (1) individualnim izpitnim delom, če se preizkus izvaja v obratovalnici oziroma

 • enim (1) enotnim izpitnim delom, če se preizkus izvaja v izpitnem centru.

  Kandidat pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred preizkusom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na vmesnem preizkusu opravi finalizacijo izpitnega dela.

  Vmesni preizkus zajema posamezne preizkuse znanja s področja dnevne ureditve delovnih prostorov in izložbe v cvetličarni, vzdrževanju in oskrbi rezanega cvetja, zelenja, lončnic, pripravi cvetja, zelenja, ostalih delov rastlin za aranžiranje ter dopolnilnega aranžerskega materiala, pletenju in vezenju osnov za venec, pravilnemu rokovanju s cvetličarskimi pripomočki in napravami.

  4.1. TRAJANJE VMESNEGA PRIZKUSA

  Vmesni preizkus traja do 4 ure ter zajema izdelavo izpitnih nalog, dokumentacije in ustni zagovor. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  4.2.   SEZNAM IZDELKOV/STORITEV PRIMERNIHZA VMESNI PREIZKUS

  Izdelek ali storitev

  Opis in dimenzije

  Tehnološke zahteve

  Spoznavanje varstva pri delu.

  Znanja s področja varstva pri delu, pomen preventive in odpravljanje posledic poškodb pri delu.

  Pravilnik o varstvu pri delu.

  Urejanje delovnih prostorov.

  Znanja in spretnosti pri urejanju delovnih prostorov ter uporabe aranžerskih pripomočkov poznavanje in spretnosti pri ureditvi zgledno urejene cvetličarne, cvetličnega butika.

  Osnovna in obratna sredstva v cvetličarni.

  Oskrba rezanega cvetja, zelenja, lončnic, bonsajev.

  Vedenje o oskrbi rezanega cvetja, zelenja, lončnic, bonsajev, nasadkov in izvajanje oskrbe.

  Zalivalke, vedra, pršilke, škarje, nož.

  Izbira načina obnavljanja reznih mest.

  Spretnosti pri izbiri načina obnavljanja reznih mest ob različnih vrstah cvetja in zelenja.

  Škarje, nož, pripravki za vzdržljivost cvetja.

  Priprava cvetja in zelenja ter ostalih rastlinskih delov za aranžiranje.

  Poznavanje priprave cvetja, zelenja ter ostalih rastlinskih delov za aranžiranje.

  Žica, škarje, nož, spreji.

  Pletenje osnov za vence, aranžmaje.

  Razlikovanje vezav pri posameznih načinih pletenja osnov za vence, aranžmaje.

  Žica, slama, obodi, šibe.

  Škarje, nož, ..

  Priprava posod, gob ter ostalih natikalnih sredstev za aranžiranje.

  Izvajanje različnih načinov priprave posod, gob ter ostalih natikalnih sredstev za dekoracijo, upoštevajoč zahtevnost krasitve.

  Posode – različnih materialov, gobe po namenu in obliki, škarje, nož, žica, sponke, …

  Uporaba cvetličarskih pripomočkov in naprav v cvetličarstvu.

  Znanja in spretnosti o uporabi cvetličarskih pripomočkov in naprav v sodobnem cvetličarstvu.

  Stroj za pletenje vencev, naprava za krepanje, vrtnarske škarje, nož, strgalo za čiščenje vrtnic, cvetja. Spenjač, kovček z orodjem.


  5. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z/s:

 • enim (1) individualnim izpitnim delom, če se izpit izvaja v obratovalnici oziroma enim (1) enotnim izpitnim delom, če se izpit izvaja v izpitnem centru,

 • dokumentacijo ter kalkulacijo cene,

 • ustnim zagovorom.

  Kandidat pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Poročilo dokumentacijo) izdela pod nadzorom.

  Praktični del zaključnega izpita - vključuje tudi znanja iz vmesnega preizkusa. Na njem kandidat dokaže znanje, stopnjo razumevanja, sposobnosti in spretnosti pri uporabi osnovnih načel trženja, aranžiranja, izdelavi – vezavi cvetličnih krasitev, poznavanja in zatiranja najpogostejših bolezni in škodljivcev na okrasnih rastlinah, uporabe načel estetike, etike, etnologije, sporočilnosti, uporabnosti in ekonomičnosti cvetličnih krasitev, spretnosti v komunikaciji, trženju izdelka – storitve, upoštevajoč zahteve stranke, modnih trendov, svetovanju strankam.

  5.1. SEZNAM IZDELKOV/STORITEV ZA PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

  S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

   

  Izdelek

  Opis in dimenzije

  Tehnološke zahteve

  Poznavanje arhitekturnih stilov.

  Določevanje in izvedba dekoracije glede na izhodiščni arhitekturni stil.

  Obstoječi arhitekturni stili, slikovni material, aranžerski kovček z orodjem, …

  Cvetje, zelenje in ostali dekorativni materiali.

  Osnovna načela oblikovanja.

  Poznavanje, razumevanje in uporaba osnovnih načel oblikovanja tako, da se cvetju in zelenju, dopolnilnemu aranžerskemu materialu, posodam, itd., Določi barva, oblika, struktura.

  Cvetje, zelenje, natikalna sredstva, ostali aranžerski materiali, …

  Cvetlično okno.

  Postavljanje cvetličnega okna, upoštevajoč tehniko glede načel oblikovanja, klimatskih, ekonomskih vidikov …

  Steklo, korenine,  mah, epifiti - rastline, veziva, substrati, voda, …

  Dekoracije po namenu in obliki.

  Izdelovanje, vezanje, pletenje, cvetličnih dekoracij (venci po obliki in namenu; šopki po obliki in namenu; aranžma po obliki in namenu, aranžma, ikebana, pletenica, darilni paketi, dekoracije po namenu – poročne dekoracije, žalne dekoracije, namizne dekoracije, adventne, božične, novoletne dekoracije, dekoracije sakralnih objektov, spominskih obeležij, protokolarnih objektov, poslovnih prostorov, izložbenih oken, družabnih srečanj, namenskih prireditev, razstav, …), upoštevajoč načel oblikovanja, simbolike, tradicije, modnih trendov in trženja.

  Steklo, korenine,  mah, epifiti - rastline, veziva, substrati, voda,  cvetje, zelenje, natikalna sredstva, ostali aranžerski materiali, arhitekturni stili – slikovni material, pogrinjki, modeli, aranžerski kovček z orodjem, …

  Epifitno deblo.

  Urejanje in oskrbovanje epifitnega debla.

  Steklo, korenine,  mah, epifiti - rastline, veziva, substrati, voda, aranžerski kovček z orodjem, …

  Oblike bonsajev.

  Poznavanje vzgojnih oblik bonsajev ter njihova oskrba.

  Orodja za oblikovanje bonsajev, posode, veziva, cepilna smola, …

  Bolezni in škodljivci na okrasnih rastlinah.

  Poznavanje najpogostejših bolezni in škodljivcev na okrasnih rastlinah ter izvajanje načinov zatiranja (določanje koncentracije, dozacije).

  Ročne škropilnice, zaščitna sredstva, menzure, sredstva za osebno zaščito, …

  Osnovna načela trženja.

  Poznavanje osnovnih načel trženja (izpolnjevanje naročilnic, dobavnic, priprava kalkulacije naročil, cvetličnih storitev, določevanje lastne in prodajne cene.

  Cenik, naročilnice, dobavnice, kalkulator, računalniška oprema, …

  Osnovna in obratna sredstva v cvetličarni.

  Poznavanje osnovnih in obranih sredstev v cvetličarni (znanja o izpolnjevanju inventurnih obrazcev – popis zalog, določevanja kala,  -dnevni, tedenski, letni).

  Inventar v cvetličarni (osnovni in obratni), inventurni obrazci, računalniška oprema, …

  Načela estetike, etike, etnologije, komunikacije, ekonomičnosti, …

  Znanje, razumevanje in uporaba načel estetike, etike, etnologije, komunikacije, ekonomičnosti ter funkcionalnosti pri izvajanju cvetličnih storitev.

  Cvetlični izdelek, strokovne cvetličarske revije in revije s področja oblikovanja.

  6. TRAJANJE IZPITA

  Praktični del zaključnega izpita traja do 4 ure ter zajema izdelavo izpitnih nalog, dokumentacije in ustni zagovor. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  7. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI cca
  enota z dokumentacijo

  DELEŽ cca
  enota brez dokumentacije

  1.  priprava in izvedba naloge

  30 %

   

  2.  strokovnost (kakovost)

  30 %

   

  3.  dokumentacija (pri 1 nalogi)

  10 %

   

  4.  ustni zagovor

  30 %

   

  SKUPAJ

  100 %

   

   

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita se ocenjuje:

 • upoštevanje načela (oblikovanja, simbolike, modnih trendov, uporabnosti, ekonomike, …), znanja o uporabi cvetličarskih pripomočkov in naprav ter izhodiščnih zahtev dane praktične storitve,

 • izvirnost pri ustvarjanju, delu, oblikovanju, pravilno uporabo pripomočkov,

 • skrb za vzdrževanje čistoče delovnega prostora in osebne urejenosti,

 • zagovor lastnega izdelka z utemeljitvijo načina izvedbe – krasitve;

  7.1. DOLOČANJE SKUPNE OCENE

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del 100 %.

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Priporočilo za pretvorbo števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 92 točk

   

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 91 do 81 točk,

   

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 80 do 67 točk,

   

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 66 do 50 točk,

   

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

   

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.


  Kandidat je ocenjen z oceno odlično.

  Izdelek/storitev je izdelan v predpisanem času, kandidat ga je izdelal brez pomoči nadzornika. Dosledno so bili upoštevani varnostni predpisi. Delovne postopke je izvajal pravilno in v ustreznem zaporedju. Kandidat razume zastavljena vprašanja in naloge pri zagovoru izdelka. Odgovarja samostojno brez dodatnih vprašanj in razlag. Kompleksno obvlada učno snov, spretno povezuje vzroke in posledice. Pri odgovarjanju je natančen in sistematičen.

  Kandidat je ocenjen z nezadostno oceno.

  Izdelek/storitev ni izdelan v predpisanem času. Delovni postopki niso izvedeni pravilno in v neustreznem zaporedju. Pri delu ni samostojen in stalno potrebuje nadzornikovo pomoč za reševanje enostavnih problemov. Slaba estetika.

  8. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • pripomočki za aranžiranje, okrasni dopolnilni material in drugi pripomočki skladno z izpitnim gradivom,

 • slikovni material,

 • barvni krog.

  9. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.