SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: CVETLIČAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

ARANŽERSTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

85

20

105

3.

85

20

105

skupaj

170

40

210

 

* T    - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenci:

 • spoznajo značilnosti rezanja skladiščenja, pakiranja, transportiranja in vzdrževanja rezanega cvetja v skladiščih in cvetličarnah,

 • spoznajo in se naučijo uporabljati v cvetličnih vezavah osnovna načela oblikovanja; zakone in pravila oblikovanja,

 • seznanijo se z osnovnim in pomožnim materialom v aranžerstvu,

 • spoznajo ustrezna natikalna sredstva in dopolnilni okrasni material,

 • opazujejo in iščejo različne materiale v naravi, ki jih lahko uporabljajo pri aranžiranju,

 • spoznajo stilein značilne cvetlične vezave skozi zgodovino,

 • pridobijo vpogled v psihološki učinek barv,

 • spoznajo 12-delni barvni krog in barvno zakonitost,

 • dokažejo pomembnost efektov svetlobe v prostoru in v aranžmajih,

 • naučijo se razlikovati posamezne stile ali načine oblikovanja in jih vključevati v posamezne cvetlične vezave in dekoracije,

 • seznanijo se s sporočilnostjo cvetličnih vezav in dekoracij,

 • spoznajo organizacijo in delovanje fleuropa.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  2. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnostiv izvedbi

  REZANO CVETJEIN ZELENJE

  Vajenci:

  Vajenci:

   

 • značilnosti rezanja,

 • skladiščenje cvetja in zelenja,

 • pakiranje, transportiranje,

 • vzdrževanje rezanega cvetja in zelenja,

 • ohranjanje kvalitete cvetja in zelenja v skladiščih in cvetličarnah,

 • vrste rezanega cvetja,

 • seznanijo se s pogoji za skladiščenje;

 • spoznajo metode pakiranja in transportiranja ;

 • znajo ohraniti kvaliteto rezanega cvetja v skladiščih in cvetličarnah;

 • Razvijajo natančnost.

  Razvijajo odnos do cvetja in zelenja kot živega bitja.

  Razvijajo sposobnost prilagajanja strankam in zahtevam tržišča.

  Razvijajo sposobnost komuniciranja.

  Vaja:ureditev cvetličarne in možni načini skladiščenja rezanega cvetja.

  Ekskurzija: ogled skladišča rezanega cvetja in zelenja.

  PRIPOMOČKI V ARANŽERSTVU-OSNOVNI IN POMOŽNI MATERIAL

   

   

   

 • rastline in rastlinski deli,

 • posode; vrste, oblike, izdelava , lastnosti, možnosti uporabe,

 • natikalna sredstva,

 • dopolnilni okrasni material,

 • veziva,

 • papir,

 • seznanijo se z osnovnim in pomožnim materialom;

 • spoznajo uporabo rastlin in rastlinskih delov v cvetličarstvu;

 • prepoznavajo posode glede na vrsto, obliko, izdelavo, lastnost in možnost uporabe;

 • razlikujejo različna natikalna sredstva med sabo;

 • seznanijo se z dopolnilnim materialom;

 • razlikujejo posamezna veziva med sabo;

 • spoznajo vrste papirja;

 • Razvijajo estetski čut.

  Razvijajo sposobnost ocenjevanja želja in zmožnosti strank.

  Razvijajo sposobnost hitrega reagiranja.

  Razvijajo sposobnost prilagajanja.

  Ekskurzija: ogled prodajnega prostora s pripomočki in materialom.

  UČINEK ENAKIH IN NEENAKIH VIŠIN, BARV, OBLIK IN STRUKTUR RASTLIN IN RASTLINSKI DELOV V CVETLIČNI POVEZAVI

   

   

   

 • harmonija,

 • razvrstitev,

 • stopnjevanje,

 •  kontrast,

 • stopnjevanje učinka,

 • seznanijo se s pojmoma harmonija in kontrast;

 • razlikujejo vpliv različne višine, barve, oblike in strukture rastlin in rastlinskih delov na doseganje učinkov;

 • Razvijajo estetske vrednote (urejenost, uglajenost).

  Razvijajo vztrajnost in natančnost.

  Vaja: iskanje učinkov višine, barve in oblike ter strukture rastlin in rastlinskih delov s pomočjo revij in katalogov.

  ETIKA IN ESTETIKA

   

   

   

 • razlaga in ločevanje pojmov etika in estetika,

 • zgodovinski pregled etičnih in estetskih vrednot,

 • znajo ločevati pojme etike in estetike;

 • razvijejo sposobnost povezovanja etičnih in estetskim vrednot s cvetličnimi vezavami.

 • Razvijajo čut za etiko in estetiko.

  Vaja: estetske vrednote.

   

  3. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  STILI IN CVETLIČNE VEZAVESKOZI ZGODOVINO

  Vajenci:

  Vajenci:

   

 • značilnosti pomembnih stilov od renesanse do sedanjosti in takratnih prevladujočih cvetličnih in rastlinskih okraskov ter vezav,

 • simbolika,

 • spoznajo učinek stila za cvetlično dekoracijo;

 • spoznajo simboliko cvetja, zelenja skozi zgodovino;

 • Razvijajo sposobnost samoobvladovanja.

  Razvijajo sposobnost primerjave in povezave.

  Vaja: izdelovanje plakatov s prikazom prevladujočih cvetličnih in rastlinskih okraskov skozi zgodovino.

  PSIHOLOŠKI UČINEK BARV, SVETLOBE

   

   

   

 • barvni krog,

 • barvna ureditev,

 • barvna zakonitost,

 • barvni kontrasti in barvne harmonije,

 • efekti svetlobe v prostoru,

 • efekti svetlobe v aranžmajih uporaba simbolike(barv,oblik, rastlin in rastlinskih delov),

 • naučijo se uporabljati barvni krog;

 • razlikujejo barvno harmonijo in barvne kontraste;

 • spoznajo moč svetlobe v prostoru;

 • naučijo se vključevati svetlobne efekte v aranžmajih;

 • Razvijajo sposobnost oblikovanja.

  Razvijajo sposobnost razločevanja.

  Razvijajo discipliniranost.

  Razvijajo zmožnost povezovanja.

  Vaja: iskanje in določanje barvne harmonije in barvnih kontrastov s pomočjo barvnega kroga.

  Demonstracija: efekti svetlobe v prostoru in v aranžmajih.

  NAČINI oziroma STILI OBLIKOVANJA S POUDARKOM NA MODNIH TRENDIH

   

   

   

 • linearen,

 • enotočen,

 • paralelen,

 • vegetativen,

 • dekorativen,

 • razlikujejo posamezne stile oblikovanja;

 • povezujejo predhodna znanja in jih vključujejo v stile oblikovanja glede na modne trende,

 • Razvijajo doslednost.

  Razvijajo natančnost.

  Razvijajo sposobnost hitrega reagiranja in sledenja modnim trendom.

  Vaja: iskanje posameznih stilov s pomočjo strokovne literature.

  SPOROČILNOST CVETLIČNIH VEZAV IN DEKORACIJ

   

   

   

 • šopek ( vrste, tehnika izdelave, vaze, namestitve),

 • aranžmaji ( vrste, stili, tehnika izdelave, ikebana),

 • nasadki ( izdelava, nasadek kot darilo, okrasek prostora, zunanji nasadki),

 • pogrebne dekoracije (krasitev grobov, mrliške veže, žare krste sarkofaga)

 • girlanda (izdelava , uporaba ),

 • okraski za advent in božič (običaj kot smisel za krasitev, adventni venčki in božične dekoracije,

 • formalno linearne in prostorske določitve aranžmajev,

 • darilo in cvetje ( cvetje na darilu, darilo vpovezavi s cvetjem),

 • namizne dekoracije ( načini dekoriranja, pogrinjek)

 • cvetlični aranžmaji v izložbi,

 • krasitev prostora na prireditvah,

 • posebne priložnosti (poroke, dan žena, valentinovo),

 • spoznajo posamezne cvetlične vezave in njihovo sporočilnost;

 • seznanijo se s šopkom;

 •  razlikujejo šopek od aranžmaja;

 • spoznajo nasadek in povežejo predhodna znanja;

 • spoznajo bistvene značilnosti pogrebne dekoracije;

 • prepoznajo girlando;

 • seznanijo se z adventnim časom in dekoracijo v tem času;

 • spoznajo pomen cvetja za darila in njihovo povezavo;

 • razlikujejo namizno dekoracijo od drugih;

 • seznanijo se z možnostjo krasitve izložbe in prireditvenega prostora;

 • Razvijajo kreativnosti.

  Izkoriščajo naravne vrednote posameznika.

  Izražajo naravni talent.

  Razvijajo vsesplošno razgledanost in osveščenost.

  Razvijajo sposobnost komuniciranja s strankami.

  Razvijajo estetski čut.

  Izurjajo čutila.

  Razvijajo sposobnost oblikovanja prostorske orientiranosti.

  Razvijajo odnos do poklicne skrivnosti.

  Razvijajo sposobnost prenašanja konkurence.

  Sposobnost komuniciranja.

  Demonstracija:posamezne cvetlične vezave.

  Diafilm: nasadki, izložbe, adventni venčki.

  Vaja:iskanje novih trendov, barv in stilov po internetu.

  FLEUROP

   

   

   


 • delovanje organizacije fleuropa.

 • spoznajo možnosti pošiljanja cvetja, zelenja, daril preko fleuropa;

 •    

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno: Znanja tega predmeta nadgrajujejo znanja iz naslednjih predmetov praktični pouk in okrasne zelnate rastline.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • rezano cvetje in zelenje;

 • Praktični pouk

  Okrasne zelnate rastline

 • rezano cvetje in zelenje, skladiščenje rezanega cvetja;

 • spoznavanje posameznih rodov in vrst rezanega cvetja in zelenja;

 • pripomočki v aranžerstvu-osnovni in pomožni material;

 • Praktični pouk

 • osnovni in pomožni materiali v aranžerstvu;

 • načela oblikovanja-zakoni in pravila oblikovanja;

 • Praktični pouk

   

 • učinek enakih in neenakih višin, barv, oblik in struktur rastlin in rastlinski delov v cvetlični povezavi;

 • Praktični pouk

 • znanja o etiki;

 • stili v arhitekturi;

 • psihološki učinek barv, svetlobe;

 • Praktični pouk

 • znanje o barvah;

 • načini oziroma stili oblikovanja;

 • Praktični pouk

 • stili oblikovanja;

 • sporočilnost cvetličnih vezav in dekoracij.

 • Praktični pouk

 • cvetlične vezave (šopek, aranžma, nasadek, girlanda).