A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: CVETLIČAR srednje poklicno izobraževanje

Naziv poklicne izobrazbe: cvetličar/cvetličarka

Trajanje izobraževanja: tri leta (dualna organizacija)

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, in sklenjena učna pogodba.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program vajencem omogoča, da si:

 • pridobijo praktično in teoretično znanje o okrasnih zelnatih rastlinah, lesnatih rastlinah, aranžerstvu, uporabi vrtnarskih strojev in naprav ter vrtnarstvu,
 • pridobivajo znanje iz varstva pri delu,
 • razvijajo sposobnosti za uporabo in povezovanje znanja,
 • razvijajo sposobnost natančnega opazovanja in kritičnega ocenjevanja,
 • razvijajo sposobnosti za samostojno opravljanje dela na svojem delovnem področju in sposobnosti za prilagajanje v različnih okoliščinah,
 • razvijajo ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost,
 • razvijajo humanost, poštenost, zanesljivost,
 • razvijajo sposobnosti za prilagajanje delovnemu okolju in sodelovanje v kolektivu,
 • razvijajo sposobnost komunikacije s strankami,
 • razvijajo čut za etiko in estetiko.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Računalništvo

  ustno, vaje

  Vrtnarstvo

  ustno

  Dendrologija

  ustno

  Vrtnarski stroji in naprave

  ustno

  Aranžerstvo

  ustno

  Okrasne zelnate rastline

  ustno

  Poslovno komuniciranje

  ustno

  Ekonomika in gospodarsko poslovanje

  ustno

  Praktični pouk

  delavniški dnevnik, storitev ali izdelek in zagovor

  Vsebina zaključnega izpita:

  Teoretični del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • ustni izpit iz okrasnih zelnatih rastlin ali aranžerstva.

  Praktični del:

 • izdelek ali storitev in zagovor.