A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: MESAR srednje poklicno izobraževanje

Naziv poklicne izobrazbe: mesar/mesarka

Trajanje izobraževanja: tri leta (dualna organizacija)

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, in sklenjena učna pogodba.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program vajencem omogoča, da si:

 • pridobijo praktično in teoretično znanje o tehnologiji mesa in mesnih izdelkov,
 • pridobijo praktično in teoretično znanje s področij, ki so povezana s tehnologijo mesa,
 • pridobijo znanje iz varstva pri delu,
 • razvijajo sposobnosti za uporabo in povezovanje znanja,
 • razvijajo sposobnosti natančnega opazovanja in kritičnega ocenjevanja,
 • razvijajo sposobnosti za samostojno opravljanje dela na svojem delovnem področju in prilagajanje v različnih okoliščinah,
 • razvijajo sposobnosti za reagiranje v kritičnih položajih,
 • razvijajo ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost,
 • razvijajo humanost, poštenost, zanesljivost,
 • razvijajo sposobnosti za prilagajanje delovnemu okolju in sodelovanje v kolektivu.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Računalništvo

  ustno, vaje

  Prehrana z mikrobiologijo živil

  ustno

  Tehnologija

  ustno, vaje

  Gospodarsko poslovanje

  ustno, vaje

  Psihologija prodaje

  ustno, vaje

  Praktični pouk

  delavniški dnevnik, izdelek ali storitev in zagovor

  Vsebina zaključnega izpita:

  Teoretični del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • ustni izpit iz tehnologije.

  Praktični del:

 • izdelek ali storitev in zagovor.