SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŠIVILJA - KROJAČ (ds)

IZPITNI KATALOG

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • stopnjo praktične usposobljenosti na poklicnem področju,

 • povezanost strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj,

 • ustrezen pristop in izbiro tehnoloških postopkov pri opravljanju nalog,

 • stopnjo spretnosti, natančnosti, doslednosti,

 • uporabo ustreznih merilnih in kontrolnih postopkov,

 • smisel za estetiko in estetsko izdelavo izdelka,

 • ustvarjalnost in samostojno opravljanje dela pri izdelavi izdelka,

 • upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in varstva okolja,

 • racionalno rabo energije, materiala in časa.

  3. PRIPOROČILA ZA UPORABO

  Izpitno nalogo je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedene izpitne naloge služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti posamezne storitve, zato je možno  zaključni izpit uporabiti izvedbo druge primerljive storitve. Vse izpitne naloge navedene v katalogu so opisane informativno.

  Izpitne naloge (izpitna dela, delovne preizkuse) določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep kandidatu o vrstah in številu izpitnih nalog, eventualni dovoljenih predpripravah po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih. Brez pisnega sklepa sme kandidat uporabiti le pripomočke dovoljene s tem katalogom.

  Dokumentacija: skica in opis modela, kroj in krojna slika, mere in izračun, osnova kroja, modeliranje, opis osnovnega in pomožnega materiala ter pogoji vzdrževanja, postopek izdelave.

  Zagovor je vezan predvsem na izdelek in naj bo sestavljen iz: zagovora opisa postopka dela ter varnostnih meril pri izvedbi.

  Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

  4. ZNANJA, KI SE PREVERJAJO NA VMESNEM PREIZKUSU

  Pri vmesnem preizkusu lahko preverjamo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z:

 • do 3 (tremi) delovnimi preizkusi (po sklepu izpitnega odbora).

  Kandidat pripravi polizdelke po predpisani dokumentaciji pred preizkusom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na vmesnem preizkusu opravi finalizacijo izpitnega dela.

  4.1. TRAJANJE VMESNEGA PREIZKUSA

  Vmesni preizkus traja do 4 ure ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  4.2.   SEZNAM IZDELKOV/STORITEV PRIMERNIH ZA VMESNI PREIZKUS

  IZDELEK oziroma STORITEV

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

  SPREDNJI DEL KRILA Z GUBAMI IN PASOM

  Matična šablona v merilu 1:2

  Izbira primernega osnovnega in pomožnega materiala.

  ZADNJI DEL KRILA Z ZADRGO IN PASOM

  Matična šablona v merilu 1:2

  Izdelava krojnih delov.

  ZADNJI DEL KRILA Z ZADRGO IN PREKRITIM RAZPOROM

  Matična šablona v merilu 1:2

  Krojenje osnovnega in pomožnega materiala.

  SRAJČNI RAZPOREK IN ZAPESTNIK

  Matična šablona v merilu 1:2

  Priprava za izdelavo (fiksiranje. medfazno likanje).

  RAZPOREK Z OBROBO IN ZAPESTNIK Z ZAVIHKOM

  Matična šablona v merilu 1:2

  Ročne spretnosti šivanja (ročno, strojno šivanje ter uporaba raznih specialnih šivalnih strojev).

  DELJENI SRAJČNI OVRATNIK PRIŠIT V VRATNI IZREZ Z LETVICO

  Matična šablona v merilu 1:2

  Končna opravila (likanje in kontrola).

  »BUBI« (OKROGLI) OVRATNIK PRIŠIT VRATNIIZREZ S SKRITIM ZAPENJANJEM

  Matična šablona v merilu 1:2

   

  SPREDNJI DEL ŽENSKIH HLAČ S POŠEVNIMA ŽEPOMA IN RAZPOROM Z ZADRGO

  Matična šablona v merilu 1:2

   

  SPREDNJI DEL ŽENSKIH HLAČ Z VŠITIMI ŽEPI (KAVBOJKE) IN RAZPOROM Z ZADRGO

  Matična šablona v merilu 1:2

   

  SPREDNJI DEL ŽENSKIH HLAČ Z ŽEPI V STRANSKEM ŠIVU, GUBAMI IN RAZPOROM Z ZADRGO

  Matična šablona v merilu 1:2

   

  ZADNJI DEL ŽENSKIH HLAČ Z ENIM ŽEPOM IN ENO OBROBO, PASOM IN PREPONAMI

  Matična šablona v merilu 1:2

   

  RAOKAVI ZA ŽENSKO OBLEKO V MODNEM TRENDU

  Matična šablona v merilu 1:2

   

  VRATNI IZREZ ZA ŽENSKO OBLEKO V MODNEM TRENDU

  Matična šablona v merilu 1:2

   

  ŽEPI ZA ŽENSKO OBLEKO V MODNEM TRENDU

  Matična šablona v merilu 1:2

   

  ENOSTAVNA FAZONA ZA ŽENSKO OBLEKO

  Matična šablona v merilu 1:2

   

  ŠAL OVRATNIK ZA ŽENSKO OBLEKO

  Matična šablona v merilu 1:2

   

  5. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljena v procesu praktičnega izobraževanja z:

 • enim (1) individualnim izpitnim delom,

 • dokumentacijo,

 • ustnim zagovorom.

  Kandidat izvede dovoljene predpriprave po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Poročilo izdela pod nadzorom.

  5.1. SEZNAM STORITEV ZA PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

  S seznamom storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati.

  IZDELEK ALI STORITEV

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

  ŽENSKO KRILO

  Podloženo krilo, ima gube, zadaj prekrit razporek, sedlo, pas, žepe, ....

  Izbira modela in njemu primernega osnovnega in pomožnega materiala.

  ŽENSKA OBLEKA

  Obleka je lahko oprijeta, srajčna, dvodelna, večerna).

  Model obleke je lahko z dolgmi rokavi, razporkom, sedlom, žepi, pasom, ..

  Izdelava kroja (izdelava osnovnega kroja, krojne slike).

  Krojenje osnovnega in pomožnega materiala.

  PODLOŽEN ŽENSKI TELOVNIK

  Podložen telovnik z ovratnikom, všitimi ali našitimi žepi, ...

  Priprava za izdelavo izdelka (fiksiranje, medfazno likanje).

  ŽENSKE HLAČE

  Hlače so lahko klasičnega ali športnega (kavbojke) kroja, s poševnimi ali vrezanimi žepi (kavbojke). Lahko so podložene imajo gube, zavihke, ..

  Ročne spretnosti šivanja ( ročno šivanje, strojno šivanje in uporaba različnih specialnih šivalnih strojev).

  MOŠKE HLAČE

  Hlače so lahko klasičnega kroja, z žepi, podlogo, gubami, zavihki, ..

  Lahko so tudi športne (kavbojke) z vrezanimi žepi spredaj, z našitimi zadaj, sedlom in …

  Končna opravila (likanje, pakiranje).

  ŽENSKA JOPA

  Model ženske jope je lahko eno- ali dvoreden, z našitimi ali všitimi žepi.

  Jopa je lahko nepodložena, polpodložena ali podložena.

  Ovratnik je koničast. Rokavi imajo rokavni razpor. Zadnji del jope je z ali brez razpora.

   

  ŽENSKI PLAŠČ

  Model ženskega plašča je klasičen z všitimi ali našitimi žepi. Zadnji del plašča je z razporom ali brez. Ovratnik je lahko deljen, šal ovratnik, ..

  Plašč je lahko nepodložen, polpodložen ali podložen.

   

  MOŠKI PLAŠČ

  Model plašča je klasičen. z letvica žepom, podložen, razporek zadaj, karo ovratnik.

   

  MOŠKI SUKNJIČ

  Klasičen enoredni suknjič z všitimi žepi s poklopci, prsni žep z letvico, karo fazona, zadaj en razporek.

  Suknjič je podložen, v podlogi ima dva paspulirana žepa.

   

  6. TRAJANJE IZPITA

  Praktični del zaključnega izpita traja do 16ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  7. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI cca
  enota z dokumentacijo

  DELEŽ cca
  enota brez dokumentacije

  1. priprava in izvedba naloge

  20 %

   

  2. strokovnost (kakovost – storitve/izdelka)

  70 %

   

  3. dokumentacija (pri 1 nalogi)

  5 %

   

  4. ustni zagovor

  5 %

   

  SKUPAJ

  100 %

   


  7.1. DOLOČANJE SKUPNE OCENE

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del 100 %.

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Priporočilo za pretvorbo števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 92 točk

   

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 91 do 81 točk,

   

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 80 do 67 točk,

   

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 66 do 50 točk,

   

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

   

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.


  Kandidat je ocenjen z oceno odlično.

  Storitev je izvedena v predpisanem času, kandidat jo je izdelal brez pomoči nadzornika. Dosledno so bili upoštevani varnostni predpisi. Delovne postopke je izvajal pravilno in v ustreznem zaporedju. Kakovost storitve je v dopustnih mejah. Kandidat razume zastavljena vprašanja in naloge pri zagovoru izdelka. Odgovarja samostojno brez dodatnih vprašanj in razlag. Kompleksno obvlada učno snov, spretno povezuje vzroke in posledice. Pri odgovarjanju je natančen in sistematičen.

  Kandidat je ocenjen z nezadostno oceno.

  Pri izdelavi je kandidat nesiguren in potrebuje stalno vodenje nadzornika. Večkrat krši predpise o varnosti in redu. Izkoristki so slabi, poraba materiala je nadpovprečna, dimenzije izdelka so spremenjene od prvotno načrtovanih. Predviden čas za izdelavo prekorači za več kot 20 %. Del izdelka ni izdelal sam.

  8. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • orodja, naprave, stroje in pripomočki skladno z izpitnim gradivom,

  9. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.