SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŠIVILJA / KROJAČ (ds)

IZPITNI KATALOG

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

TEHNOLOGIJA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • poznavanje tehnoloških postopkov,

 • poznavanje lastnosti in uporabnosti materialov,

 • uporabljeno strokovno terminologijo,

 • poznavanje faznih operacij,

 • znanje uporabe tehnične in tehnološke dokumentacije,

 • sposobnost racionalnega načrtovanja dela.

  3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

  VSEBINE

  ZNANJA

  UČNA IN DELOVNA SREDSTVA

  Uvod

     

  Značilnosti dela v konfekciji

 • delitev dela,

 • načini dela.

 • Slikovno gradivo.

  Vzorci.

  PRIPRAVA ZA KROJENJE

   

   

  Delitev dela v pripravi za krojenje

 • osnovni kroj, matična šablona,

 • stopnjevanje velikostnih številk,

 • krojne slike in krojni narisi,

 • računalniško podprta priprava  dela za krojenje,

 • optimiranje dela.

 • Slikovno gradivo (krojne slike).

  KROJENJE

     

  Delovne operacije v fazi krojenja

 • polaganje materiala,

 • ročno polaganje,

 • strojno polaganje

 • grobo krojenje,

 • fino krojenje,

 • računalniško podprto krojenje,

 • označevanje sestavnih oznak,

 • številčenje,

 • sortiranje,

 • kompletiranje,

 • navodila za varno delo.

 • Slike ročnih krojilnih strojev.

  Slike krojilnih strojev.

  Delovni nalog za kompletiranje.

  Polizdelki.

  FIKSIRANJE

     

  Medvloge

 • stiskalnice za fiksiranje,

 • navodila za varno delo.

 • Modeli strojev in naprav.

  ŠIVANJE

     

  Klasifikacija vbodov po mednarodnih standardih, lastnosti in uporaba vbodov

 • vrste šivalnih strojev,

 • šivalni stroji za prešivni vbod,

 • igle za šivalne stroje,

 • lovilec,

 • transportni mehanizem,

 • elementi za vodenje niti,

 • prešivni vbod,

 • pogon šivalnega stroja,

 • vzdrževanje šivalnega stroja,

 • napake pri šivanju in odpravljanje le teh.

 • Vzorci vbodov in šivov.

  Slike igel.

  Model rotirajočega lovilca.

  Vzorec prešivnega vboda.

  Vzorci nepravilnih šivov.

  Vzorec dvoigelnega prešivnega šiva,

  Vzorci cikcak prešivnih šivov.

  Oblikovanje delovnega mesta v šivalnici

 • specialni šivalni stroji,

 • šivalni stroji s kombiniranimi transportnimi mehanizmi,

 • šivalni stroj za dvoigelni prešivni vbod,

 • šivalni stroji za cikcak prešivne vbode,

 • šivalni stroj za okrasne robke,

 • šivalni stroji za enojni in dvojni verižni vbod

 • šivalni stroji za ometične vbode in varnostni vbod,

 • šivalni stroji za pokrivne vbode,

 • šivalni stroji za slepe vbode,

 • šivalni stroji za spenjanje,

 • šivalni stroj za enojni prešivni vbod,

 • breznitno šivanje,

 • Vzorci  šivov za okrasne robke.

  Vzorci  enojnih in dvojnih verižnih šivov.

  Vzorci ometičnih šivov in varnostnega šiva.

  Vzorci pokrivnih šivov.

  Vzorci slepih šivov.

  Vzorci spenjalnih šivov.

  Vzorec enojnega prešivnega šiva.

  Vzorci breznitnih šivov.

   

 • dodatne naprave na šivalnih strojih,

 • avtomati za šivanje,

 • navadne gumbnice,

 • krojaške gumbnice,

 • kratki šivi,

 • prišivanje gumbov,

 • vezenje,

 • navodila za varno delo.

 • Vzorci navadnih gumbnic.

  Vzorci krojaških gumbnic.

  Vzorci kratkih šivov.

  Vzorci posameznih načinov prišivanja gumbov.

  LIKANJE

     

  Delitev likanja

 • pridobivanje pare,

 • ročno likanje,

 • strojno likanje,

 • navodila za varno delo.

 • Modeli strojev in naprav.

  Slikovno gradivo.

  TEHNIČNA NAVODILA

 • tehnološki postopki za predelavo različnih materialov.

 • Vzorci materialov.

  KONTROLA, ADJUSTIRANJE

 • pomen kakovosti,

 • adjustiranje.

 •  

  SUKANCI

 • vrste sukancev, lastnosti in uporaba.

 • Vzorci sukancev.

  NOTRANJI TRANSPORT

     

  Transportna sredstva

 • ureditev delovnih mest,

 • logistika,

 • navodila za varno delo.

 • Sheme.


  4. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.

  4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja morajo biti kratka, jasna ter ustrezno razčlenjena. Vprašanja, ki so kompleksna naj zajemajo temeljno strokovno znanje.

  Priprava in trajanje izpita

  Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na ustni izpit. Ustni izpit traja največ 20 minut.

  Ocena

  Oceno ustnega izpita oblikuje izpitna komisija na predlog izpraševalca, ki jo posreduje izpitnemu odboru.

  5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3. točke tega izpitnega kataloga.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.