SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŠIVILJA - KROJAČ (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

ESTETIKA OBLAČENJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

46

10

56

2.

10

22

32

3.

10

22

32

skupaj

66

54

120

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu vajenci:

 • pridobijo osnovna znanja o umetnosti, estetiki, modi in oblačenju,

 • znajo združevati znanja tega predmeta s predmeti: poznavanje tekstilij, konstrukcija oblačil, praktičnim poukom in družboslovjem,

 • razvijajo občutek za presojanje oblačil,

 • razvijajo natančnost, vestnost, doslednost,

 • pridobivajo spretnost pri skiciranju oblačil,

 • razvijajo sposobnost kreativnega razmišljanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  UVOD V ESTETIKO OBLAČENJA

       

 • kaj je estetika;

 • likovna umetnost, estetika in oblačenje;

 • temeljne funkcije oblačil;

 • seznanitev z osnovnimi pojmi;

 • sposobnost medsebojne primerjave teh pojmov;

 • sposobnost uporabe tega znanja v praksi;

 • sposobnost boljšega vizualnega presojanja;

 • Večja kritičnost.

  Večja samozavest.

  Večja motivacija.

  Povečan občutek glede različnih oblikovnih vrednot.

  Pregled slikovnega gradiva s področja oblačenja in mode.

  ZGODOVINSKI PREGLED OBLAČENJA IN UMETNOSTI

   

   

   

 • visoke kulture starega sveta (Mezopotamija, Egipt);

 • klasično obdobje - antika (Grki, Rimljani);

 • srednji vek (Bizanc, Romanika, Gotika);

 • renesansa;

 • barok in rokoko;

 • klasicizem;

 • bidermajer – romantika;

 • drugi rokoko;

 • čas slogovnih neenotnosti;

 • secesija - art neuveau – Jugendstil;

 • moda 20. stoletja;

 • seznanitev z umetnostjo in načinom oblačenja skozi zgodovino;

 • sposobnost prepoznavanja določenega modnega sloga;

 • sposobnost učinkovitejšega spremljanja modnih smernic;

 • sposobnost samostojnega ugotavljanja, iz katerega obdobja so izhodiščne ideje snovalca;

 • Večja kritičnost.

  Večja odgovornost.

  Večja samozavest.

  Pregled slikovnega gradiva (knjige, diapozitivi, folije, videokasete, reprodukcije, ...).

  Izdelava referatov posameznih obdobij in modnih slogov.


  2. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  SORAZMERJA ČLOVEŠKEGA TELESA

   

   

   

 • kanon odrasle osebe in otroka;

 • konstitucijski tipi postav;

 • optične korekcije različnih tipov postave;

 • seznanitev s pojmom;

 • sposobnost opazovanja človeškega telesa;

 • sposobnost boljšega vizualnega presojanja;

 • sposobnost vizualnih izboljšav z oblačili in detalji;

 • Povečan občutek glede različnih oblikovnih vrednot.

  Večja kritičnost.

  Večja odgovornost.

  Vaje:

  Risanje človeškega telesa.

     

  Večja motivacija.

  Povečana natančnost opazovanja.

  Risanje posameznih konstitucijskih tipov in primernih oblačil.

  OSNOVE MODNEGA RISANJA

   

   

   

 • potek skiciranja;

 • skiciranje zahtevnejših detajlov;

 • modna risba;

 • prezentacijska risba in tehnična risba;

 • spoznavanje pojma;

 • sposobnost skiciranja modne risbe;

 • sposobnost povezovanja znanja z drugimi predmeti;

 • sposobnost izrisa zamišljene ideje;

 • Razvije spretnosti pri risanju.

  Večja natančnost.

  Večja kritičnost.

  Večja samozavest.

  Vaje:

  Skiciranje modnih skic.

  Risanje tehničnih modnih skic.

  POMEMBNOST BARV IN BARVNIH KOMBINACIJ

   

   

   

 • kombinacija barv;

 • barvna harmonija;

 • psihološko delovanje barv;

 • barve in vzorci;

 • svetlostne vrednosti;

 • seznanitev z barvnimi ključi;

 • sposobnost ustrezne izbire barv in vzorcev pri oblačilih;

 • Boljši občutek za harmonijo barv.

  Večja spretnost pri izbiranju.

  Večja motivacija.

  Sposobnost uporabe tega znanja v praksi.

  Boljša komunikativnost.

  Vaje:

  Oblačila harmoničnih barv.

  Oblačila harmonično kontrastnih barv.

  Tekstilni vzorci v različnih barvnih ključih.

   

  3. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  OBLAČILA

       

 • vratni izrez;

 • ovratniki;

 • rokavi in zapestniki;

 • srajce in bluze;

 • krila;

 • ženske obleke in kostimi;

 • moške obleke;

 • hlače;

 • suknjiči, jopiči;

 • plašči;

 • pletenine;

 • spodnje perilo;

 • seznanitev z osnovnimi tipi sodobnih oblačil in različic;

 • povečana spretnost pri oblikovanju posameznih oblačil;

 • sposobnost uporabe znanja pri konstrukciji oblačil in pri praktičnem pouku;

 • sposobnost boljšega spremljanja modnih smernic;

 • povečana spretnost pri skiciranju modnih oblačil;

 • Večja natančnost pri skiciranju.

  Večja kritičnost.

  Večja samozavest.

  Vaje:

  Risanje in oblikovanje sodobnih tipov oblačil v šoli in doma.

  OBLIKOVANJE OBLAČIL

   

   

   

 • oblikovalska izhodišča;

 • iskanje idej;

 • kolekcija oblačil;

 • povečava spretnost pri skiciranju modnih oblačil;

 • sposobnost uporabe skic pri praktičnem pouku in konstruiranju oblačil;

 • sposobnost boljšega spremljanja modnih smernic;

 • sposobnost združevanja različnih strokovnih znanj;

 • sposobnost usklajevanja različnih tkanin..

 • Večja natančnost pri skiciranju.

  Večja kritičnost.

  Večja samozavest.

  Vaje:

  Oblikovanje modnih oblačil in modnih detajlov za različne sezone in različne priložnosti.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • sorazmerja človeškega telesa;

 • oblačila (vrste oblačil);

 • Praktični pouk - konstrukcija krojev

 • konstruiranje in oblikovanje posameznih detajlov in oblačil;

 • sorazmerja človeškega telesa;

 • oblačila.

 • Praktični pouk

 • šivanje posameznih detajlov in oblačil.