SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŠIVILJA - KROJAČ (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

KONSTRUKCIJA KROJEV

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

88

24

112

2.

   

 

3.

   

 

skupaj

88

24

112

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu vajenci:

 • se seznanijo s predmetom osnove konstruiranja,

 • naučijo se spoznavati telo, ga proporcionalno razdeliti, vzeti mere, izračunati mere za risanje osnovnega kroja,

 • naučijo se narisati osnovni kroj, ter model prilagoditi skici,

 • naučijo se risati različne vrste in modele oblačil,

 • naučijo se določati dodatke za risanje oblačil, glede na različne vrste tkanin,

 • razvijejo čut za estetsko oblikovanje risb in izdelkov,

 • naučijo se narisati in modelirati kroj v m1:1,

 • razvijajo čut za estetsko oblikovanje risb in izdelkov,

 • znajo uporabiti znanje v praksi,

 • informativno spoznajo računalniško konstruiranje.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI

  UVOD

 • spoznati pomen predmeta konstrukcija krojev in usvojiti konstruiranje kroja. seznaniti se z orodjem in naučiti pravilne uporabe le-tega;

 • Razvijati čut za estetiko; razvijati čut za pravilno estetsko, samostojno uporabo orodja in pribora.

   

  PROPORC ČLOVEŠKEGA TELESA

  SPOZNAVANJE OZNAK IN ČRT NA RISBAH

  IZRAČUN MER ZA RISANJE KROJEV KRIL PO PROPORCIONALNIH MERAH

 • naučiti in osvojiti proporc človeškega telesa;

 • naučiti vrste oznak in črt, ki jih uporabljamo pri konstrukciji krojev izbrati vrsto pisave, ki se uporablja pri konstrukciji krojev (tehnična pisava);

 • naučiti pravilno izračunati mere za risanje kril po proporcionalnih merah;

 • Razvijati čut za prepoznavanje proporca človeškega telesa. Osvojiti veščino branja risb.

  Osvojiti primeren način pisanja.

  Osvojiti način izračuna mer, razvijati natančnost in kreativnost.

  Navajanje na risanje v pomanjšanem merilu M 1:3, 1:4 in M 1:5 – 1×.

  Vaja s skico – 3×.

  Vaje oznak 2×, vaje črt 2×.

  Vaja izračuna mer 3×.

  JEMANJE IN IZRAČUN MER ZA KONSTRUIRANJE RAZLIČNIH MODELOV KRIL

 • naučiti risati kroj za krilo, glede na različne mere, z dvema všitkoma na zadnjem delu, krilo z eno ali več gubami, zvonasto krilo, zvon +6 (+8), srednje zvonasto, močno zvonasto, modno krilo in hlačno krilo;

 • Razvijati sposobnost natančnega risanja in modeliranja različnih krojev kril v merilu M 1:4.

  Narisati kroj v M 1:1 – vsaj za 3 modele.

  BLUZA BREZ VŠITKOV S SRAJČNIM ROKAVOM

  RISANJE KROJA ZA BLUZO – SRAJČNI MODEL

 • naučiti pravilnega postopka izračuna mer, ter risanja osnovnega kroja bluze, rokava, enostavnega zapestnika. osvojiti postopek izračunavanja mer in risanja srajčnega rokava;

 • dopolnjevati znanja risanja in modeliranja srajčne bluze. naučiti risanja ovratnikov, zapestnikov in žepov. naučiti izdelave šablon za detajle, srajčni ovratnik v celem (deljen), koničasti ovratnik,klasične in modne oblike zapestnikov in žepov;

 • Razvijati sposobnost samostojnega izračuna mer, ter osvajanje postopkov natančnega in hitrega risanja bluze, rokava, zapestnika.

  Razvijati sposobnost dela s predlogami in sposobnost natančnega oblikovanja po predloženem modelu, vzbujati samozavest za oblikovanje.

  Narisati kroj v M 1:1 – 1×

  Izdelaj šablono v M 1:1 za 3 ovratnike, 3 zapestnike in 3 žepe.

  ŽENSKA BLUZA Z VŠITKI

  ENOSTAVNA DVODELNA OBLEKA

 • obnovi predhodno znanje in razvija sposobnost risanja kroja bluze z všitki, se nauči risanja ozkega in širokega rokava, ter modeliranje kroja;

 • možnost kompletiranja bluze in krila v dvodelno obleko in naučiti postopek risanja enostavne fazone;

 • Motivirati dijaka, da bo natančno in samozavestno izdelal izdelek.

  Razvijati vajenčeve oblikovne sposobnosti, samozavest.

  Izdelati kroj v M 1:1 – 1×

  Izdelati šablono krila, bluze v M1:1 – 1×.

  ŽENSKE HLAČE Z ŽEPI

 • naučiti jemanja in izračuna mer, risanja kroja ženskih hlač, modeliranje (z všitki ali gubicami).

 • Razvijati sposobnost določitve vrst tkanin za različne vrste hlač, razvijati sposobnost natančnega vrisovanja različnih modelov hlač po predlogi.

  Narisati in modelirati kroj hlač v M 1:1 – 1× in izdelati šablono.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (izdelki in risbe),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • spoznavanje predmeta konstrukcija krojev, proporc človeškega telesa, krila, bluze, ženske hlače, ženska obleka, ženska dvodelna obleka, moške hlače, moška srajca, moški telovnik;

 • Praktični pouk

 • strojni šivi;

 • šivanje kril;

 • šivanje elementov za izdelavo ženskih hlač;

 • šivanje elementov za žensko bluzo;

 • šivanje bluze;

 • proporc človeškega telesa, krila, bluze, ženske hlače, ženska obleka, ženska dvodelna obleka, moške hlače, moška srajca, moški telovnik;

 • Estetika oblačenja

 • moda – pomen;

 • solg – zgodovinski pregled oblačenja;

 • proporc človeškega telesa

 • raznolikost postav;

 • vrste oblačil;

 • pomen barv;

 • proporc človeškega telesa, krila, bluze, ženske hlače, ženska obleka, ženska dvodelna obleka, moške hlače, moška srajca, moški telovnik;

 • Poznavanje tekstilij

 • pomen tekstilij;

 • spoznavanje različnih tekstilnih izdelkov in nastanek;

 • spoznavanje različnih vrst tekstilij;

 • proporc človeškega telesa, krila, bluze, ženske hlače, ženska obleka, ženska dvodelna obleka, moške hlače, moška srajca, moški telovnik.

 • Tehnologija

 • sistem konfekcijskih številk;

 • jemanje mer;

 • priprava osnovnega kroja;

 • izdelava šablon;

 • osnove polaganja;

 • krojni naris;

 • krojna slika;

 • gradiranje.