SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŠIVILJA - KROJAČ (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

POZNAVANJE TEKSTILIJ

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

84

 

84

2.

32

 

32

3.

48

 

48

skupaj

164

 

164

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu vajenci:

 • osvojijo osnovno strokovno terminologijo,

 • spoznajo različne tekstilne izdelke,

 • znajo uporabiti tekstilije za določen izdelek,

 • pridobijo osnovna teoretična znanja o pridobivanju, lastnostih surovin in njihovi predelavi do končnih izdelkov,

 • spoznajo pomen lastnosti tekstilnih vlaken,

 • se seznanijo z osnovami preizkušanja tekstilij (fizikalna in kemijska),

 • si pridobijo temeljna spoznanja o tekstilnih tehnologijah,

 • se seznanijo z značilnostmi prej in sukanih prej,

 • si pridobijo znanja o vezavah tkanin in pletenin,

 • spoznajo pomen vlaknovin,

 • spoznavajo ustrezne postopke za uporabno vrednost tekstilij,

 • osvajajo osnovna teoretična znanja za neposredno vključitev v proizvodnjo,

 • informativno spoznajo osnove računalniškega opismenjevanja,

 • se usposobijo za samostojno in natančno delo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Uvod

  Vajenci

  Vajenci

   

 • opredelitev in pomen tekstilij;

 • poznavanje strokovne terminologije;

 • dobijo ustrezne informacije o osnovah poznavanja tekstilij;

 • osvojijo osnovna spoznanja o najpogostejših strokovnih izrazih v tekstilu;

 • prepoznajo tkanine, pletenine, vlaknovine, preje in vlakna;

 • informativno spoznajo nastanek preje, tkanine, pletenine in vlaknovine;

 • Si pridobijo sposobnost strokovnega komuniciranja.

   

  tekstilije za telesno perilo

   

   

   

 • tkanine za telesno perilo in njihova uporaba;

 • surovine za izdelavo tekstilij za telesno perilo;

 • nastanek tkanin;

 • značilnosti tkanin;

 • pletenine za telesno perilo in njihova uporaba;

 • nastanek pletenin;

 • značilnosti pletenin;

 • postopki plemenitenja tekstilij za telesno perilo;

 • lastnosti tekstilij za telesno perilo;

 • vzdrževanje tekstilij za telesno perilo;

 • prepoznajo pomembne tkanine za telesno perilo;

 • spoznajo naravna in umetna vlakna, ki se uporabljajo pri izdelavi tekstilij za telesno perilo;

 • spoznajo nastanek  tkanin;

 • spoznajo značilnosti prej, tkanin in pletenin;

 • primerjajo in ločijo tkanino in pletenino;

 • prepoznajo pogosto uporabljene pletenine za telesno perilo;

 • spoznajo nastanek pletenin;

 • pridobijo si temeljna znanja o postopkih plemenitenja tekstilij za telesno perilo;

 • spoznajo lastnosti tekstilij za telesno perilo, pomembne za vzdrževanje;

 • Usposobijo se za natančno in samostojno delo.

  Pridobijo si sposobnost ustvarjalne uporabe znanja.

  Vaja: komponiranje in dekomponiranje tkanin.

  Vaja: poimenovanje in prepoznavanje tkanin  za telesno perilo.

  Laboratorijske vaje: načini ugotavljanja vrste surovin za tekstilije za telesno perilo.

  Vaja: risanje vezav tkanin za telesno perilo (na osebnem računalniku).

  Vaja: poimenovanje in prepoznavanje pletenin za telesno perilo.


  2. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Tekstilije za lažja oblačila

   

   

   

 • tkanine za lažja oblačila in njihova uporaba;

 • surovine za izdelavo tekstilij za lažja oblačila;

 • postopki plemenitenja tekstilij za lažja oblačila;

 • lastnosti tekstilij za lažja oblačila;

 • vzdrževanje tekstilij za lažja oblačila;

 • prepoznajo pomembne tkanine za lažja oblačila;

 • spoznajo vlakna, ki se uporabljajo za tekstilije za lažja oblačila;

 • pridobijo si temeljna znanja o plemenitilnih postopkih, vezanih na surovine za izdelavo tekstilij za lažja oblačila;

 • spoznajo bistvene lastnosti tekstilij za lažja oblačila, pomembne za vzdrževanje;

 • Razvijejo pravilen odnos do varovanja okolja.

  Vaja: poimenovanje tkanin za lažja oblačila.

  Laboratorijske vaje: načini ugotavljanja vrste surovin za tekstilije za lažja oblačila

  Vaja: risanje vezav tkanin za lažja oblačila (na osebnem računalniku).

  tekstilije za moške obleke in ženske kostime

   

   

   

 • tkanine za moške obleke in ženske kostime ter njihova uporaba;

 • surovine za izdelavo tekstilij za moške obleke in ženske kostime;

 • pletenine za gornja oblačila;

 • postopki plemenitenja tekstilij za moške obleke in ženske kostime;

 • lastnosti tekstilij za moške obleke in ženske kostime;

 • vzdrževanje tekstilij za moške obleke in ženske kostime;

 • prepoznajo najpomembnejše tkanine za moške obleke in ženske kostime;

 • spoznajo surovine za izdelavo tekstilij za moške obleke in ženske kostime;

 • spoznajo vrste pletenin, namenjenih za gornja oblačila;

 • pridobijo si temeljna spoznanja o plemenitilnih postopkih, vezanih na vrsto surovin za izdelavo tekstilij za moške obleke in ženske kostime;

 • spoznajo lastnosti tekstilij za moške obleke in ženske kostime, pomembne za vzdrževanje;

 • Pridobijo si natančnost pri vzdrževanju tekstilnih izdelkov.

  Vaja: poimenovanje in prepoznavanje tkanin za moške obleke in ženske kostime.

   laboratorijske vaje: načini ugotavljanja vrste surovin za tekstilije za moške obleke in ženske kostime.

  Vaja: risanje vezav tkanin za moške obleke in ženske kostime (na osebnem računalniku).

  Vaja: poimenovanje in prepoznavanje pletenin za ženske kostime.

  tekstilije za zimske in dežne plašče

   

   

   

 • tkanine za zimske in dežne plašče ter njihova uporaba;

 • surovine za izdelavo tekstilij za zimske in dežne plašče;

 • postopki plemenitenja tekstilij za zimske in dežne plašče;

 • lastnosti tekstilij za zimske in dežne plašče;

 • prepoznajo pomembnejše tkanine za zimske in dežne plašče;

 • spoznajo plemenitilne postopke, ki so vezani bolj na končno obdelavo tekstilij;

 • spoznajo lastnosti tekstilij za zimske in dežne plašče, pomembne za vzdrževanje;

 • Usposobijo se za natančno in samostojno delo.

  Vaja: poimenovanje in prepoznavanje tkanin za zimske in dežne plašče.

  vzdrževanje tekstilij za zimske in dežne plašče;

   

   

   

   

  3. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Podloge

   

   

   

 • vrste podlog;

 • surovine za izdelavo podlog;

 • značilnosti podlog;

 • lastnosti podlog;

 • vzdrževanje podlog;

 • prepoznajo najpogosteje uporabljene podloge;

 • spoznajo surovine za izdelavo podlog ter značilnosti;

 • spoznajo lastnosti podlog, pomembne za vzdrževanje;

 • Usposobijo se za natančno in samostojno delo.

  Vaja: poimenovanje in prepoznavanje tkanin za podloge.

  medvloge

   

   

   

 • vrste medvlog;

 • nastanek medvlog;

 • lastnosti medvlog;

 • uporaba medvlog;

 • prepoznajo najpogosteje uporabljene medvloge;

 • ugotavljajo značilnosti in nastanek medvlog;

 • spoznajo najpomembnejše lastnosti in uporabo medvlog;

 •  

  Vaja: poimenovanje in prepoznavanje medvlog.

  tekstilije za posteljno in kuhinjsko perilo

   

   

   

 • najznačilnejše tkanine za posteljno in kuhinjsko perilo;

 • surovine za izdelavo tekstilij za posteljno in kuhinjsko perilo;

 • lastnosti in vzdrževanje tekstilij za posteljno in kuhinjsko perilo;

 • spoznajo najpogosteje uporabljene tkanine za posteljno in kuhinjsko perilo;

 • spoznajo lastnosti tekstilij za posteljno in kuhinjsko perilo, pomembne za vzdrževanje;

 • Usposobijo se za natančno in samostojno delo.

  Vaja: poimenovanje in prepoznavanje tkanin za posteljno in kuhinjsko perilo.

  ostale tekstilije

   

   

   

 • tkanine za dekoracijo;

 • preproge;

 • tkanine za šport in rekreacijo;

 • pozamenterija;

 • tkanine za posebne namene;

 • tehnične tekstilije.

 • okvirno spoznajo ostale vrste tkanin;

 • prepoznajo pozamente in njihovo uporabo;

 • spoznajo pomen netkanih tekstilij, ki prevladujejo med tehničnimi tekstilijami.

 • Usposobijo se za natančno in samostojno delo.

  Vaja: poimenovanje in prepoznavanje ostalih tekstilij s poudarkom na tkaninah za šport in rekreacijo (goretex, simpatex, jadrovina, taft) ter tekstilijah za avtomobilske prevleke.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • tekstilije za telesno perilo;

 • tekstilije za lažja oblačila;

 • tekstilije za moške obleke in ženske kostime;

 • tekstilije za zimske in dežne plašče;

 • podloge in medvloge;

 • tekstilije za posteljno in kuhinjsko perilo;

 • ostale tekstilije;

 • Praktični pouk

 • šivanje na tkanino;

 • izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov: prtov, rjuh, posteljnega perila, predpasnikov;

 • krojenje in šivanje podloženega ravnega krila, krila z eno in več gubami, modnega krila po meri, klasičnih in modnih ženskih ter moških hlač, ženskih bluz in moških srajc, ženskih oblek, ženskega in moškega telovnika, ženske jakne (podložene in nepodložene), moškega suknjiča, ženske in moške vetrovke;

 • tekstilije za telesno perilo;

 • tekstilije za lažja oblačila;

 • tekstilije za moške obleke in ženske kostime;

 • tekstilije za zimske in dežne plašče;

 • podloge in medvloge;

 • tekstilije za posteljno in kuhinjsko perilo;

 • ostale tekstilije;

 • Konstrukcija krojev

 • konstruiranje krila (ravnega, z razporkom in z dvema všitkoma na zadnjem delu, z eno ali več gubami, na zvon, modnega in hlačnega krila);

 • konstruiranje ženskih hlač (klasičnih, s  všitki, z gubami, z žepi, modnih ter jeans hlač);

 • konstruiranje moških hlač (klasičnih, športnih);

 • konstruiranje moške srajce;

 • konstruiranje ženske bluze (brez prsnega všitka, s všitki, modne ženske bluze);

 • konstruiranje ženske obleke (dvodelne, modne, večerne);

 • konstruiranje ženskega in moškega telovnika;

 • konstruiranje klasične in modne ženske jopice;

 • konstruiranje moškega suknjiča;

 • konstruiranje klasičnega in modnega ženskega ter moškega plašča;

 • konstruiranje ženske in moške vetrovke;

 • tekstilije za telesno perilo;

 • tekstilije za lažja oblačila;

 • tekstilije za moške obleke in ženske kostime;

 • tekstilije za zimske in dežne plašče;

 • podloge in medvloge;

 • tekstilije za posteljno in kuhinjsko perilo;

 • ostale tekstilije;

 • Tehnologija

 • izbiranje vrste sukancev glede na vrsto tekstilije (surovinski sestav, finost, ...);

 • izbiranje in fiksiranje medvlog glede na vrsto tekstilije;

 • izbiranje vrste šivalnega stroja glede na vrsto tekstilije in namen uporabe;

 • tekstilije za telesno perilo;

 • tekstilije za lažja oblačila;

 • tekstilije za moške obleke in ženske kostime;

 • tekstilije za zimske in dežne plašče;

 • podloge in medvloge;

 • tekstilije za posteljno in kuhinjsko perilo;

 • ostale tekstilije;

 • Estetika oblačenja

 • izbiranje vrste tekstilij glede na namen uporabe;