SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŠIVILJA - KROJAČ (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

168

168

2.

 

96

96

3.

 

96

96

skupaj

 

360

360

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu vajenci:

 • spoznajo in osvojijo delovne operacije oblačilnih in drugih tekstilnih izdelkov,

 • naučijo se izdelati oblačila,

 • spoznajo in si pridobijo spretnost pri uporabi strojev in naprav v oblačilni industriji,

 • razvijajo spretnost pri izdelavi oblačilnih izdelkov,

 • znajo združiti znanja z ostalimi strokovnimi predmeti,

 • znajo uporabiti predpise za varno delo,

 • razvijajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost,

 • razvijajo smisel za estetiko oblačenja,

 • navajajo se na ustvarjalna in uporabna znanja,

 • obvladajo osnove informatike.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Vajenec

  Vajenec

   

  SPOZNAVANJE POKLICA IN DELOVNEGA MESTA

 • spozna osnove varstva pri delu in zna uporabljati predpise za varno delo;

 • spozna poklic in namen poklica;

 • spozna delovno mesto in se seznani z redom na delovnem mestu;

 • spozna vodenje in namen delavniškega dnevnika;

 • Pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah, še posebej ob delovnih nesrečah.

   

  ROČNI ŠIVI

   

   

   

 • navaden šiv,

 • šiv za spenjanje,

 • zadnji šiv,

 • navaden obšivni šiv,

 • zančni obšivni šiv,

 • križni šiv,

 • izdelava gumbnic,

 • prišivanje gumbov,

 • robni šiv,

 • kopirni šiv,

 • prišivanje spencev in stiskačev.

 • zna pravilno vdeti sukanec v šivanko;

 • zna pravilno vozlati nit;

 • spozna različne ročne šive in jih zna pravilno izdelati;

 • zna pravilno izdelati gumbnico in prišiti gumbe, spence, stiskače;

 • vajenec si pridobi osnovne ročne spretnosti;

 • Si z delom oblikuje delovne navade, sposobnost strokovnega komuniciranja.

  Izdelava vajenic z ročnimi vbodi; 2 vajenici.

  Izdelava vajenice za izdelavo gumbnic; 2 vajenici.

  Izdelava vajenice za prišivanje gumbov, stiskačev in zapencev; 1 vajenica.

  NAVADNI ŠIVALNI STROJ, STROJNO ŠIVANJE

   

   

   

 • strojno šivanje na papir;

 • strojno šivanje na tkanino;

 • spozna navadni šivalni stroj, njegovo delovanje in varno delo na njem;

 • pri šivanju na papir (brez sukanca) se nauči obvladati šivalni stroj;

 • zna pravilno napeljati zgornji in spodnji sukanec ter uravnati njihovo napetost;

 • Pridobi ustrezen odnos do dela s strojno opremo.

  Izdelava vajenice za šivanje na papir; 2 vajenici.

  Izdelava vajenice za šivanje na tkanino; 2 vajenici.

  STROJNI ŠIVI:

 • navaden ravni šiv

 • angleški šiv

 • francoski šiv

 • robljenje tkanin

 • sestavljanje karo materiala

 • našivanje etiket

 • spozna strojne šive in jih zna pravilno izdelati;

 • zna pravilno uporabiti strojne šive;

 • zna uporabiti različne načine strojnega robljenja;

 • zna natančno ujemati vzorce tkanine (karo, črta, ...);

 • zna natančno našiti in prišiti etikete;

 •  

  Sestavljanje trakov z različnimi strojnimi šivi: 3 x navaden šiv; 3 x angleški šiv; 3 x francoski šiv.

  Strojno robljenje; 4 vajenic.

  Našivanje etiket; 10 etiket.

  Sestavljanje trakov s karo vzorcem; 8 x.

  IZDELAVA ENOSTAVNIH TEKSTILNIH IZDELKOV

   

   

   

 • šivanje in robljenje prtov, serviet, posteljnega perila, predpasnikov;

 • ustvarjalno uporabi predhodno dobljena znanja;

 • uri se v hitrosti in kvaliteti izdelave;

 • zna povezovati  šive v končni izdelek;

 • Razvija čut za varno delo ob upoštevanju tehnoloških predpisov.

  Razvija čut za estetski videz.

  Krojenje in robljenje namiznih prtov; 2 kom.

  Robljenje serviet; 10 kom.

  Izdelava posteljine; 2 kom.

  Krojenje in šivanje predpasnikov; 2 kom.

  ŽENSKO KRILO

   

   

   

 • elementi za izdelavo krila;

 • krojenje in šivanje nepodloženega krila;

 • krojenje in šivanje ženskega modnega krila po meri;

 • obvlada posamezne elemente pri izdelavi krila: všitke, razpore, gube, všivanje zadrge, prišivanje pasu in izdelavo podaljška,  obesnih vrvic,  podloge in prišivanje le-te v krilo;

 • se usposobi za delo na specialnih šivalnih strojih: stroji za umetične šive, stroji za izdelavo gumbnic;

 • obvlada pravilnega zaporedje delovnih operacij in jih upošteva pri svojem delu;

 • zna pravilno polagati krojne dele na material  in pri tem upošteva vzorec tkanine;

 • zna izbrati primerno osnovno tkanino, podlogo in lepljivo medvlogo za določen model krila;

 • zna racionalno uporabiti material;

 • nadgrajuje znanje o šivih;

 • Razvija čut za samostojno, odgovorno, estetsko in strokovno delo.

  Ob  samostojnem delu si pridobiva samozavest in zanesljivost.

  Izdelava elementov za izdelavo krila:

 • izdelava všitkov 2 vajenici;

 • izdelava razporov 3 vajenice;

 • Izdelava gub 4 vajenice;

 • vstavljnaje zadrg 8 x;

 • izdelava zadnjega dela krila; 3 vajenici;

 • izdelava podloge za krilo in obesnih vrvic; 3 vajenice;

 • izdelava zadnjega dela krila s podlogo; 2 vajenici;

 • krojenje in šivanje nepodloženega krila 1 kom;

 • krojenje in šivanje podloženega krila 1 kom;

 • krojenje in šivanje modnega krila po meri 1 kom.

 • ŽENSKE HLAČE

   

   

   

 • elementi za izdelavo ženskih hlač;

 • krojenje in šivanje enostavnih ženskih hlač;

 • obvlada izdelavo posameznih elementov  ženskih hlač (različicežepov, všivanje zadrge, ...);

 • zna povezati posamezne operacije v končni izdelek, pri čemer uporabi predhodno osvojeno znanje;

 • zna izbirati ustrezen material,  pravilno izkrojiti in sešiti;

 • Razvija natančnost in hitrost.

  Razvija čut za estetski videz.

  Izdelava elementov z žepi v stranski šiv 3 vajenice.

  Zadrge 3 vajenice.

  Krojenje in šivanje kratkih hlač 2 kom.

  Krojenje in šivanje enostavnih ženskih hlač 1 kom.

  OTROŠKA BLUZA, ŽENSKA BLUZA IN MOŠKA SRAJCA

   

   

   

 • elementi za izdelavo bluze in srajce;

 • krojenje in šivanje otroške bluze;

 • krojenje in šivanje ženske bluze;

 • krojenje in šivanje moške srajce.

 • obvlada izdelavo posameznih elementov za bluzo in srajco: rokavni razpor, zapestnik, srajčni ovratnik, našiti žep;

 • obvlada vrstni red operacij in ga upošteva pri izdelavi bluze in srajce;

 • zna izbrati primerno osnovno tkanino ter medvlogo za bluzo ali srajco;

 • zna uporabljati sredstva za varno delo.

 • Pridobi delovno samozavest..

  Razvija natančnost in hitrost.

  Razvija čut za estetski videz.

  Elementi za izdelavo bluze:

 • rokavni razpori 3 vajenice;

 • zapestniki in prišivanje zapestnikov na rokav 3 vajenic;

 • ovratniki in prišivanje ovratnikov v vratni izrez 8 kom;

 • našivanje žepov 2 vajenici;

  Krojenje in šivanje otroške in ženske bluze  ter moške srajce po 1 kom.

 •  

  2. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  ŽENSKE KLASIČNE HLAČE

  Vajenec

  Vajenec

   

 • krojenje in šivanje ženskih hlač (ravnih, zvončastih, korenčkastih);

 • obnovi predhodno pridobljeno znanje;

 • zna izbrati odgovarjajoči material;

 • zna pravilno in racionalno izkrojiti hlače;

 • obvlada vrstni  red delovnih operacij pri izdelavi ženskih hlač;

 • Razvija čut za estetski videz izdelka.

  Pridobi delovno samozavest.

  Krojenje in šivanje ženskih klasičnih hlač:

 • ravnih hlač 1 kom,

 • zvončastih hlač 1 kom,

 • korenčkastih hlač 1 kom.

 • moške klasične hlače

   

   

   

 • elementi za moške hlače;

 • krojenje in šivanje moških hlač;

 • obvlada  izdelavo posameznih elementov za moške hlače: žepi, razpor, pas;

 • obvlada vrstni red operacij in ga upošteva pri izdelavi moških hlač;

 • zna izbrati primerno osnovno tkanino in medvlogo (žepovina, pasna podloga, lepljivo) za moške hlače;

 • zna uporabljati sredstva za varno delo;

 • Pridobi delovno samozavest..

  Razvije čut za estetski videz..

  Povečano kontrolo in samokontrolo.

  Izdelava elementov za moške hlače:

 • izdelava različnih žepov 7 vajenic,

 • izdelava razpora in podrazpora 7 kom.

  Krojenje in šivanje moških kratkih hlač (klasičnih) 1 kom.

  Krojenje in šivanje moških dolgih hlač 1 kom.

 • ženska obleka s fazono

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženske obleke s fazono;

 • osvoji vrstni red operacij in ga upošteva pri izdelavi ženske obleke s fazono;

 • zna izbrati osnovno tkanino in medvlogo za žensko obleko s fazono;

 • Razvija čut za estetski videz.

  Razvija kontrolo in samokontrolo.

  Krojenje in šivanje ženske obleke s fazono 1 kom.

  dvodelna ženska obleka

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženske obleke;

 • zna izbrati primerni osnovni in pomožni material za dvodelno žensko obleko;

 • zna izdelati krojno sliko za dvodelno obleko;

 • spozna in osvoji vrstni red delovnih operacij za žensko dvodelno obleko;

 • Razvija natančnost in hitrost.

  Razvija čut za estetski videz.

  Krojenje in šivanje ženske dvodelne obleke 1 kom.

  ženski telovnik

   

   

   

 • elementi za ženski telovnik;

 • krojenje in šivanje ženskega telovnika.

 • spozna in osvoji izdelavo elementov  ženskega brezrokavnika: žepi, razpor, ...;

 • spozna vrstni red delovnih operacij in ga upošteva pri izdelavi;

 • zna izbrati primerni osnovni in pomožni material.

 • Razvija natančnost in hitrost.

  Razvija čut za estetski videz.

  Izdelava elementov za ženski telovnik; 1 vajenica.

  Krojenje in šivanje ženskega telovnika 1 kom.


  3. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  ŽENSKA JOPICA

  Vajenec

  Vajenec

   

 • elementi za izdelavo ženske jopice;

 • krojenje in šivanje ženske jopice brez podloge;

 • krojenje in šivanje ženske podložene jopice;

 • obvlada izdelavo elementov  ženske jopice: žepi, razpori, ovratnik;

 • osvoji vrstni red delovnih operacij  ženske jopice brez podloge;

 • zna izbrati primerne osnove in medvloge za ženske jopice;

 • zna  izdelati krojne slike za ženske jopice (brez podloge in s podlogo);

 • spozna vrstni red delovnih operacij za ženske  jopice (nepodložene, podložene);

 • Razvija kontrolo in samokontrolo.

  Razvija čut za estetski videz.

  Razvija natančnost in pravočasnost.

  Izdelava elementov za žensko jakno:

 • žepi 4 x,

 • razpori 3 x,

 • ovratniki 3 x,

  Krojenje in šivanje ženske jakne brez podloge 1 kom.

  Krojenje in živanje ženske podložene jakne 1 kom.

 • ELEMENTI ZA MOŠKI SUKNJIČ

   

   

   

 • žepi;

 • fazone;

 • rokavni razpor;

 • razpori na zadnjem delu suknjiča;

 • osvoji posamezne elemente suknjiča: žepe, fazone, rokavni razpor, razpore na zadnjem delu suknjiča;

 • se nauči pravilnega zaporedja delovnih operacij in ga upošteva pri izdelavi;

 • zna izbrati primeren material (osnovni in pomožni)

 • zna smotrno uporabiti material;

 • Razvija čut za samostojno, odgovorno, estetsko in strokovno delo.

  Razvija kontrolo in samokontrolo.

  Izdelava elementov:

 • izdelava všitih in našitih žepov; 2 vajenici,

 • izdelava karo in koničaste fazone; 2 vajenici,

 • izdelava rokavnega razpora; 2 vajenici,

 • izdelava razporov na zadnjem delu suknjiča; 2 vajenici.

 • ŽENSKA ŠPORTNA JOPICA

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženske športne jopice;

 • zna pravilno in smotrno izdelati krojno sliko ženske športne jopice;

 • obvlada vrstni red delovnih operacij  ženske športne jopice;

 • zna izbrati primeren material za žensko športno jopico;

 • Razvija natančnost in hitrost.

  Razvija čut za estetski videz.

  Razvija kontrolo in samokontrolo.

  Krojenje in šivanje ženske športne jopice; 1 kom.

  MOŠKI ŠPORTNI JOPIČ

   

   

   

 • krojenje in šivanje moškega športnega jopiča.

 • zna pravilno izdelati krojno sliko  moškega športnega jopiča;

 • obvlada zaporedje operacij pri moškem športnem jopiču;

 • zna izbrati primeren material.

 • Razvija natančnost in hitrost.

  Razvija čut za estetski videz.

  Razvija kontrolo in samokontrolo.

  Krojenje in šivanje moškega športnega jopiča; 1 kom.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • uvajanje na stroj, strojno šivanje;

 • izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov;

 • žensko krilo;

 • ženske hlače;

 • otroška in ženska bluza, moška srajca;

 • ženske klasične hlače;

 • moške klasične hlače;

 • ženske obleke;

 • ženski telovnik;

 • ženska jopica;

 • moški suknjič;

 • ženska športna jopica;

 • moški športni jopič;

 • Tehnologija konfekcije

 • šivanje;

 • navaden šivalni stroj;

 • krojenje;

 • fiksiranje;

 • šivanje;

 • likanje;

 • specialni šivalni stroj;

 • avtomati in naprave;

 • žensko krilo;

 • ženske hlače;

 • otroška in ženska bluza, moška srajca;

 • ženske klasične hlače;

 • moške klasične hlače;

 • ženske obleke;

 • ženski telovnik;

 • ženska jopica;

 • moški suknjič;

 • ženska športna jopica;

 • moški športni jopič;

 • Poznavanje tekstilij

 • tekstilije za perilo;

 • tekstilije za lažja oblačila;

 • tekstilije za ženske obleke;

 • tekstilije za ženske jopice;

 • tekstilije za medvlogo in podlogo;

 • tekstilije za moške hlače;

 • tekstilije za moške suknjiče;

 • žensko krilo;

 • ženske hlače;

 • otroška in ženska bluza, moška srajca;

 • ženske klasične hlače;

 • moške klasične hlače;

 • ženske obleke;

 • ženski telovnik;

 • ženska jopica;

 • moški suknjič;

 • ženska športna jopica;

 • moški športni jopič;

 • Praktični pouk - konstrukcija krojev

 • konstrukcija krojev za naslednja oblačila:

 • žensko krilo,

 • ženske hlače,

 • otroška bluza,

 • ženska bluza,

 • moška srajca,

 • moške hlače,

 • ženska obleka,

 • ženski telovnik,

 • moški telovnik,

 • ženska jopica,

 • moški suknjič.

 • žensko krilo;

 • ženske hlače;

 • otroška in ženska bluza, moška srajca;

 • ženske klasične hlače;

 • moške klasične hlače;

 • ženske obleke;

 • ženski telovnik;

 • ženska jopica;

 • moški suknjič;

 • ženska športna jopica;

 • moški športni jopič.

 • Estetika oblačenja

 • estetika, moda, slog;

 • kanon človeškega telesa;

 • posebnosti različnih postav;

 • vrste oblačil;

 • barvni ključ.