SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŠIVILJA - KROJAČ (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK – KONSTRUKCIJA KROJEV za moška oblačila

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

32

32

64

skupaj

32

32

64

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu vajenci:

 • spoznajo namen predmeta konstrukcija krojev,

 • pridobijo znanje različnih dodatkov glede na mere in vrsto modela,

 • spoznajo osnovni kroj in konstrukcijo zahtevnejših modelov,

 • naučijo se določati dodatke za konstrukcijo oblačil glede na vrste tkanin,

 • razvijejo čut za estetsko oblikovanje risb,

 • razvijejo sposobnost konstrukcije različnih nesimetričnih linij modela,

 • znajo združiti znanja z ostalimi strokovnimi predmeti,

 • razvijejo smisel za natančnost, estetski videz in hitro delo,

 • navajajo se na samostojno reševanje problemov in uporabo znanja,

 • informativno spoznajo konstrukcijo krojev z računalnikom.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Vajenec

  Vajenec

   

  KONSTRUIRANJE ŽENSKE JOPICE

 • spozna jemanje mer;

 • spoznavanje ustreznih pripomočkov;

 • spozna osnovo konstruiranja – modeliranja;

 • Pridobi sposobnost in natančnost pri izračunu mer in dodatkih.

  Modeliranje kroja.

  KONSTRUIRANJE DETAJLOV ZA ŽENSKO JOPICO

 • nauči se podrobnih detajlov pri konstruiranju podloge, medvloge in dodatkov;

 • Razvija sposobnost konstruiranja.

  Modeliranje kroja.

  KONSTRUIRANJE OSNOVE ŽENSKEGA PLAŠČA

 • upošteva spremembe pri konstrukciji ženskega plašča;

 • Zna pravilno konstruirati osnovo plašča.

   

  ŽENSKI PLAŠČ Z MODNO LINIJO

 • utrjevanje osnove kroja;

 • spozna konstruiranje različnih modnih linij;

 • Razvije sposobnost in razumevanje modela.

  Modeliranje kroja.

  OSNOVA MOŠKEGA SUKNJIČA

 • spozna jemanje mer;

 • izračun mer z dodatki;

 • konstruiranje osnove suknjiča;

 • Zna pravilno in natančno izračunati mere z dodatki.

  Zna pravilno konstruirati kroj.

  Modeliranja in dodatkov za šive.

  KONSTRUIRANJE MOŠKEGA MODNEGA SUKNJIČA

 • spozna modne linije in skico modela pri konstruiranju kroja;

 • Razvije čut za odgovorno in strokovno delo.

  Spozna detajle pri modeliranju kroja.

  KONSTRUIRANJE DVOREDNEGA MOŠKEGA SUKNJIČA S KONIČASTO FAZONO

 • pravilno skonstruira osnovo;

 • spozna različne detajle za konstruiranje fazon;

 • Razvije znanje konstruiranja kroja glede na skico modela.

  Modeliranje kroja in dodatkov.

  MOŠKI SUKNJIČ ZA MOČNEJŠO POSTAVO

 • spozna razliko med osnovnim krojem in krojem za močnejšo postavo;

 • Zna uporabiti že osvojena znanja, razvijati natančnost.

  Modeliranje kroja za močnejšo postavo.

  KOMPLETIRANJE KROJA

 • spozna konstruiranje svile, medvloge in dodatke šivov za moški suknjič;

 • Zna uporabiti določena znanja konstruiranja.

  Razvija kreativnost.

  Modeliranje svile in medvloge.

  ŽENSKA MODNA JOPICA

 • spozna konstruiranje različnih modelov jopice glede na trenutni trend mode;

 • Razvije čut za samostojno in odgovorno konstruiranje kroja.

  Modeliranje modne jopice.

  KONSTRUIRANJE RAZLIČNIH FAZON OVRATNIKOV IN MODNIH LINIJ ŽENSKE JOPICE

 • utrdi osnovo konstruiranja jopice;

 • spozna različne oblike fazon, ovratnikov in modnih linij;

 • Zna pravilno in natančno skonstruirati kroj glede na skico modela.

  Modeliranje kroja po skonstruiranem modelu.

  OSNOVA MOŠKEGA PLAŠČA

 • spozna jemanje in izračun mer za konstruiranje osnove moškega plašča;

 • Zna pravilno izračunati mere, dodati dodatke in pravilno skonstruirati osnovo moškega plašča.

  Modeliranje kroja 1:1.

  KONSTRUIRANJE MOŠKEGA MODNEGA PLAŠČA

 • spozna konstruiranje različnih fazon, ovratnikov in modnih linij.

 • Zna uporabiti pridobljena znanja iz konstruiranja plaščev.

  Modeliranje moškega modnega plašča.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (izdelki in risbe,

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • spoznavanje predmeta konstrukcija krojev, proporc človeškega telesa, ženske jopice, ženski plašč, moški suknjič, moški plašč;

 • Praktični pouk

 • šivanje elementov za izdelavo jopice, plaščev, moških oblek in moškega suknjiča;

 • ženske jopice, ženski plašč, moški suknjič, moški plašč;

 • Estetika oblačenja

 • zgodovinski pregled oblačenja;

 • proporc človeškega telesa;

 • raznolikost postav;

 • vrste oblačil;

 • pomen barv;

 • pomen tekstilij;

 • ženske jopice, ženski plašč, moški suknjič, moški plašč;

 • Poznavanje tekstilij

 • spoznavanje različnih tekstilnih izdelkov;

 • spoznavanje različnih vrst tekstilij;

 • sistem konfekcijskih številk;

 • ženske jopice, ženski plašč, moški plašč, moški suknjič.

 • Tehnologija konfekcije

 • izdelava šablon;

 • osnove polaganja;

 • krojni naris;

 • krojna slika;

 • gradiranje.