SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŠIVILJA - KROJAČ (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK – KONSTRUKCIJA KROJEV za ženska oblačila

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

32

32

64

skupaj

32

32

64

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu vajenec:

 • spozna namen in smisel konstruiranja,

 • spozna vpliv dodatkov glede na vrsto in namen oblačila,

 • naučijo se osnovnih krojev in konstruiranja zahtevnejših modelov,

 • pridobijo sposobnost uporabljati kroj glede na material,

 • pridobijo osnovno usposobljenost za konstruiranje različnih modelov,

 • zna združiti znanja z ostalimi strokovnimi predmeti,

 • razvijajo smisel, natančnost in estetski videz krojev in krojnih delov,

 • razvijejo samostojno reševanje problemov in reševanje napak,

 • obvladajo in utrdijo konstruiranje osnovnega kroja in dodajanje različnih elementov (različne fazone, rokave, žepe in linije ),

 • informativno spoznajo računalniško konstruiranje.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  JOPICE

  Vajenec

  Vajenec

   

 • konstruiranje osnovnega kroja za žensko jopico;

 • jemanje mer – izračun;

 • konstruiranje prednjega in zadnjega dela;

 • konstruiranje rokava;

 • k osnovnemu kroju skonstruira žepe – ovratnik po obliki;

 • konstruiranje ženske ohlapne jopice;

 • konstruiranje ovratnika, prednjega - zadnjega dela;

 • deljen rokav;

 • konstruiranje detajlov za žensko jopico;

 • različne fazone, linije,

 • rokav,

 • speljava različnih linij;

 • konstruiranje podloge in medvloge za žensko jopico;

 • se nauči pravilnega postopka jemanja mer in uporabo ustreznih pripomočkov za konstruiranje kroja;

 • seznani se z osnovo kroja;

 • obnovi osnovni kroj, se nauči določiti obliko žepov in velikost ovratnika;

 • zna povezati že pridobljeno znanje in se naučiti dodajanja različnih dodatkov;

 • obnovi kroj in se nauči konstruirati različne fazone in konstruiranje linij;

 • spozna pravilno skonstruirati podlogo in medvlogo v kroj za žensko jopico;

 • Zna samostojno skonstruirati kroj za jopico.

  Zna dodajati dodatke h kroju in modeliranju.

  Razvija znanje in je kritičen do nepravilnih oblik.

  Razvije sposobnost pravilnih oblik fazon in natančnost

  Samokritičnost pri konstruir.anju.

  Razvija natančnost in sposobnost estetskega videza.

  Skonstruira prednji, zadnji del in rokav.

  Modeliranje ženske jopice 1:1.

  Nariše žensko ohlapno jopico in jo zmodelira.

  Modelira različne fazone 1:4.

  Z barvnim svinčnikom vriše v kroj podlogo in medvlogo.

  ŽENSKE OBLEKE:

   

   

   

 • izračun mer za konstruiranje osnovnega kroja;

 • konstruiranje poletne obleke brez rokavov;

 • modeliranje;

 • konstruiranje modne večerne obleke;

 • modeliranje in kompletiranje;

 • spoznavanje izračuna in dodatkov;

 • sposobnost spoznavanja linij oprijetega kroja;

 • spoznavanje konstruiranja kroja z zahtevnejšimi elementi in modeliranje z asimetričnimi linijami;

 • uporabi predhodno znanje in razvija sposobnost modeliranja ter prilagajanje kroja glede na obnašanje materiala;

 • Natančnost skonstruiranja zahtevnejših elementov.

  Kritičnost do sorazmerja posameznih elementov modela.

  Sposobnost ustvarjalnosti in kreativnosti glede na modni trend.

  Razvoj kreativnosti in sposobnost ustvarjalnega odnosa do izbire modela glede na namen.

  Modeliranje ženske obleke 1:4.

  Modeliranje ženske obleke po modi 1:1.

  Modeliranje obleke po izbiri 1:4.

  ŠPORTNA JOPICA

   

   

   

 • konstruiranje športne podložene vetrovke;

 • uporabi že pridobljena znanja in prilagodi kroj k tehnični skici in udobnosti modela;

 • Zna razlikovati kroj od osnovnega in športnega modela.

  Nariše športno jopico s poševno letvico 1:1.

  ŽENSKI PLAŠČI

   

   

   

 • konstruiranje osnovnega kroja;

 • konstruiranje rokava in ovratnika;

 • ženski plašč z modnimi linijami;

 • dvodelni rokav;

 • paspuliran žep;

 • konstruiranje različnih fazon in ovratnikov;

 • dvoredni plašč z koničasto fazono.

 •  spoznavanje dodatkov za ženski plašč;

 •  konstruiranje in modeliranje ter razlikovanje med lahkimi in težkimi oblačili;

 • obnovi že pridobljeno znanje;

 • spozna način konstruiranja in estetski videz za konstruiranje modnih linij;

 • na osnovni model vriše različne fazone – ovratnike;

 • pazi na estetski videz in izpeljavo oblik;

 • razlikovanje med enorednim in dvorednim zapenjanjem.

 • Razvijanje natančnosti in sposobnosti konstruiranja kroja.

  Natančnost in kreativnost pri konstruiranju.

  Zna oblikovati linije in jih zmodelira.

  Natančnost in spretnost modeliranja ter razvijanje sposobnosti do kroja.

  Zna razlikovati enoredno in dvoredno zapenjanje ter razlikuje koničasto fazono od drugih fazon.

  Konstruiranje in dodajanje dodatkov k osnovi kroja 1:4.

  Skonstruira na osnovni model in jih zmodelira 1:1.

  Konstruiranje in modeliranje ovratnikov 1:4.

  Konstruiranje dvorednega plašča s koničasto fazono 1:1.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (izdelki in risbe,

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • spoznavanje predmeta konstrukcija kroja, proporc človeškega telesa, ženske jopice, ženske obleke, delovne obleke, športne vetrovke in plaščev;

 • Praktični pouk

 • šivanje elementov za izdelavo jopice, ženske obleke, športne vetrovke in plašča;

 • ženske jopice, obleke, športne vetrovke, delovne obleke in plašči;

 • Estetika oblačenja

 • zgodovinski pregled oblačenja;

 • proporc človeškega telesa

 • raznolikost postav;

 • vrste oblačil;

 • pomen barv;

 • ženske jopice, obleke, delovne obleke, športne vetrovke in plašči;

 • Poznavanje tekstilij

 • spoznavanje različnih tekstilnih izdelkov;

 • sistem konfekcijskih številk;

 • ženske jopice, obleke, delovne obleke, športne vetrovke in plašči.

 • Tehnologija konfekcije

 • izdelava šablon;

 • osnove polaganja;

 • krojni naris;

 • krojna slika;

 • gradiranje.