A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: ŠIVILJA-KROJAČ srednje poklicno izobraževanje

Naziv poklicne izobrazbe: šiviljec-krojač/šivilja-krojačica

Trajanje izobraževanja: tri leta (dualna organizacija)

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja vajenci:

 • pridobijo znanje o tekstilnih (osnovnih in pomožnih) materialih,
 • spoznajo načine in pogoje vzdrževanja tekstilij,
 • pridobijo teoretično in praktično znanje tehnologije izdelave ženskih in moških oblačil,
 • pridobijo teoretično in praktično znanje o uporabi strojev, orodij in naprav za krojenje in šivanje,
 • znajo izdelati osnovne kroje ženskih in moških oblačil,
 • znajo izdelati ženska in moška oblačila,
 • pridobivajo znanje iz varstva pri delu,
 • razvijajo sposobnosti za uporabo in povezovanje znanja,
 • razvijajo sposobnost natančnega opazovanja in kritičnega ocenjevanja,
 • razvijajo sposobnosti za samostojno opravljanje dela na svojem delovnem področju in sposobnosti prilagajanja novim situacijam.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Poznavanje tekstilij

  ustno

  Estetika oblačenja

  ustno

  Tehnologija

  ustno

  Osnove konstruiranja

  risbe, izdelki

  Praktični pouk - konstrukcija krojev

  risbe, izdelki

  Praktični pouk-konstrukcija krojev za ženska oblačila

  risbe, izdelki

  Praktični pouk-konstrukcija krojev za moška oblačila

  risbe, izdelki

  Praktični pouk

  delavniški dnevnik, izdelek z zagovorom

  Vsebina zaključnega izpita:

  Teoretični del

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • ustni izpit iz tehnologije.

  Praktični del:

 • izdelava izdelka z zagovorom.