B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK OBDELOVALEC KOVIN / NPI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

2

70

2

70

2

34

174

Strokovno računstvo

2

70

2

70

2

34

174

Tuji jezik

1

35

1

35

1

17

87

Družboslovje

2

70

2

70

2

34

174

Naravoslovje

1

35

1

35

1

17

87

Športna vzgoja

2

70

2

70

2

34

174

Skupaj A

10

350

10

350

10

170

870

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Uvod v strojništvo

3

105

3

105

3

51

261

Tehnologija

3

105

3

105

3

51

261

Skupaj B

6

210

6

210

6

102

522

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

16

560

16

560

16

272

1392

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

544

2784

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1184

 

1184

 

576

2944

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

17

87

Število tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

37

 

37

 

18

92

 

Delitve dijakov v skupine

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

1.

Uvod v strojništvo

učitelj

45

do 17

Tehnologija

učitelj

20

do 17

Praktični pouk

učitelj

560

do 10

2.

Uvod v strojništvo

učitelj

25

do 17

Tehnologija

učitelj

15

do 17

Praktični pouk

učitelj

560

do 10

3.

Tehnologija

učitelj

10

do 17

Praktični pouk

učitelj

272

do 10

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta:

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Strokovno računstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike ali strojništva

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Uvod v strojništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Praktični pouk

učitelj

višja ali srednja strokovna izobrazba iz strojništva