A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: Pomočnik peka in slaščičarja - nižje poklicno izobraževanje

Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik peka in slaščičarja-konditorja/pomočnica peka in slaščičarja-konditorja

Trajanje izobraževanja: dve leti in pol

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si utrdijo oziroma dopolnijo splošno izobrazbo iz najpomembnejših osnovnošolskih predmetov, pomembnih za življenjsko in poklicno uspešnost,
 • si pridobijo praktično in teoretično znanje iz živilstva, zlasti v pekarski in slaščičarski industriji,
 • si s posnemanjem in urjenjem razvijajo praktično znanje s področij, ki so povezana z delom v živilstvu, zlasti v pekarski in slaščičarski industriji,
 • se naučijo prilagajati novim razmeram na delovnem mestu,
 • si razvijajo sposobnosti za samostojno opravljanje dela na svojem delovnem področju, uporabljati tehnološko dokumentacijo in upoštevati navodila ter predpisane delovne postopke,
 • si pridobivajo znanje iz varstva pri delu,
 • si razvijajo ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost,
 • si razvijajo humanost, poštenost, zanesljivost,
 • si razvijajo sposobnosti za prilagajanje delovnemu okolju in sodelovanje v kolektivu.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Tehnologija v pekarstvu in slaščičarstvu

  ustno

  Osnove ekonomike

  ustno

  Praktični pouk

  delavniški dnevnik, izdelek ali storitev in zagovor

  Vsebina zaključnega izpita:

  Teoretični del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine.

  Praktični del:

 • izdelek ali storitev in zagovor.